Ängåsskolan Tynnered.
Ängåsskolan Tynnered.

Tynnered har många skolor

Det blir vilseledande när politiker som Emmyly Bönfors (C) sprider helt felaktiga uppgifter om skolorna i Tynnered, skriver ordfröande SDN Västra Göteborg Henrik Munck (DEM).

ANNONS
|

Genmäle

Demokraterna, 14/5

”Barnen i Tynnered saknar snart lokal skola...” påstår Emmyly Bönfors (C) på GP Debatt. Då undrar man om hon och Centerpartiet har kunskap om vår stad. Fakta är att i Tynnered finns flera kommunala grundskolor:

• Ängåsskolan.

• Vättnedalsskolan.

• Kannebäcksskolan.

• Frejaskolan (nyöppnad).

* Dessutom finns Prolympia och Drakbergsskolan som fristående alternativ.

Det finns alltså ett brett utbud av skolor för barnen i Tynnered och det sker mycket nya satsningar i området. Här finns många medarbetare som varje dag jobbar målmedvetet för barnens och områdets positiva utveckling.

Henrik Munck (DEM)

ordförande SDN Västra Göteborg

ANNONS
ANNONS