Trepartsavtal får slut på hamnstrejken – inte lögner

Henrik Kristensen påstår att APMT och han själv som högst ansvarig följer svensk lag. En av de få punkter som den pågående hamnkonflikten handlar om är att APMT inte följer semesterlagen eller lagen om föräldraledighet, skriver Robert Lindelöf, Svenska Hamnarbetarförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Hamnstrejken, 7/2 och 9/2

Om man skall delta i en debatt, så brukar det vara god sed att man åtminstone håller sig i närheten av sanningen.

Henrik Kristensen påstår att APMT och han själv som högst ansvarig följer svensk lag. En av de få punkter som konflikten handlar om är att man inte följer semesterlagen eller lagen om föräldraledighet. Med tanke på de utskick om semesterperioden som man gjort, så kommer man även detta år att bryta mot lagen om föräldraledighet. Man har även brutit mot kvittningsregeln vid utbetalning av felaktig lön. Därför pågår det för närvarande en tvisteförhandling om detta.

ANNONS

Luddigt område

Vad beträffande arbetsmiljöregler, så får man anse att det är ett luddigt område och man får betrakta uttalandet om att APMT följer arbetsmiljöreglerna som en halvsanning. Visst kan man på pappret påvisa att man har gjort vad som förväntas. Om det i verkligheten visar sig att många av problemen med arbetsmiljön kvarstår och synpunkterna från 85 procent av personalen är ointressanta, så får man nog betrakta arbetsmiljöarbetet som ett luftslott.

Henrik Kristensen nämner också att det förekom ett liknande volymfall i hamnen 2008/2009. Det är sant, volymerna föll men Henrik Kristensen försöker väl inte på allvar lägga den skulden på Hamnarbetarförbundet? Alla kommer säkerligen ihåg att vi hade en av de värsta finanskriserna i historien vid denna tidpunkt.

En direkt lögn

Att Henrik Kristensen hävdar att Hamnarbetarförbundet strejkar för något som är olagligt är en direkt lögn. Den svenska modellen är hämtad från Danmark och är fullt laglig. Om Svenska Hamnarbetarförbundets agerande hade varit olagligt så hade de blivit stämda för länge sedan. Detta har inte skett, Henrik Kristensen vet det, men att hitta på sin egen sanning är enklare.

Det fina med den svenska lagstiftningen (speciellt på arbetsmarknaden) är att komma överens. Kommer man överens så kan man avtala fram väldigt mycket. I detta fall så skulle ett avtal handla om ett trepartsavtal där Transport och Hamnarbetarförbundet skulle bilda allians. Detta skulle inte på något sätt vara olagligt och förekommer dessutom redan på den svenska arbetsmarknaden. Ett trepartsavtal föreslogs nyligen av Hamnarbetarförbundet som en framkomlig lösning i alla Sveriges hamnar.

ANNONS

Fungerar mycket väl

Vd Henrik Kristensen säger att Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transport för 40 år sedan. Den historien kan vi gå närmare in på en annan gång. I år firar Hamnarbetarförbundet 45 år. De flesta av dessa 45 åren har föregåtts av ett mycket väl fungerande samarbete mellan Transport och Hamnarbetarförbundet, där Transport har tecknat avtalet och Hamnarbetarförbundet har varit med och arbetat fram konstruktiva arbetssätt och väl fungerande avtal och uppgörelser. Detta betraktas som en nöjbar lösning för alla parter och fungerar mycket väl i alla Sveriges hamnar utom en, APMT i Göteborg.

Nyckeln till framgång sitter hos vd Henrik Kristensen. Återgå till den dialog och det förhållningssätt till sina medarbetare som har varit praxis i 45 år och som har gjort att både regionen och hela Sverige har utvecklats på ett positivt sätt.

Robert Lindelöf

Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4

ANNONS