När vi minskar trängseln får staden många vinnare. Näringslivets transporter och andra nyttotransporter kommer lättare fram, luften som dödar 300 personer i Göteborg i förtid förbättras, problem med buller som alltfler påverkas negativt av, minskar, skriver debattörerna.
När vi minskar trängseln får staden många vinnare. Näringslivets transporter och andra nyttotransporter kommer lättare fram, luften som dödar 300 personer i Göteborg i förtid förbättras, problem med buller som alltfler påverkas negativt av, minskar, skriver debattörerna. Bild: Henrik Björnsson

Trängselskatten måste höjas - för en förbättrad kollektivtrafik

Bilresorna minskar inte tillräckligt i Göteborg visar en färsk rapport. Det är dags att höja trängselskatten och låta pengarna gå till bättre utbyggd kollektivtrafik. En ny analys visar att det saknas 18 miljarder i investeringar. Det skriver bland andra Karin Pleijel, (MP) kommunalråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Trängselskatt är ett bra verktyg. Den både styr trafiken och får in pengar till investeringar och bör anpassas när städer växer och trafiken förändras. Höjd trängselskatt ger en bättre kollektivtrafik för alla i Göteborg. Miljöpartiets hållning är att nivå och utformning av trängselskatter ska beslutas regionalt.

Trafikkontorets nya rapport för trafik- och resandeutveckling för 2019 visar att bilresorna minskar men inte med den fart som krävs för att nå målen i stadens trafikstrategi för att öka det hållbara resandet. Samtidigt ökar resandet med kollektivtrafiken. För att slippa överfulla spårvagnar och långa köer med bussar måste kollektivtrafiken byggas ut.

Snabba resor mellan viktiga platser

Men det saknas 18 miljarder för att kunna förbättra kollektivtrafiken så som skulle behövas. Det framgår av en ny handlingsplan för målbild Koll2035 för ett utbyggt stomnät för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. Till 2035 beräknas de tre ha 200 000 fler invånare. Exempel på viktiga satsningar som saknar pengar är Metrobussar, med egna körbanor längs trafiklederna som ger snabba resor mellan viktiga platser i storstadsområdet och fungerar som tvärlänkar, Alléstråket med spårvagn genom Nya allén och den angelägna spårvägstunneln mellan Kortedala och Angeredsbanan.

ANNONS

Andelen som cyklar av de som reser i Göteborg ökar för långsamt visar trafikkontorets nya rapport. Även cykling och gångtrafik behöver därför stimuleras rejält. Ungefär hälften av befolkningen i staden har kortare restid än 30 minuter med cykel enligt Västra Götalandsregionens cykel-potentialstudie. Att fler väljer cykeln är sannolikt den snabbaste åtgärden för att öka det hållbara resandet. Cykeln på en del av den totala resan är också effektivt, kanske genom att kombinera bil till en pendelparkering och sedan fortsätta till målet med cykel och/eller kollektivtrafik.

Ökat resande med kollektivtrafik

För att nå FN:s klimatmål på 1,5 grader krävs en omställning i stor skala av transportsektorn med minskade bilresor och ökat resande med kollektivtrafik. Ett effektivt sätt att hantera båda är att använda trängselskatten.

Trängselskatten infördes i Göteborg 2013. Stockholm höjde sin i år och har nu betydligt högre belopp än Göteborg och har även infört högre skatt under högsäsong. Det är hög tid vi gör detsamma. Det behöver också göras en översyn av trängselskatten på en rad områden så att den blir mer effektiv och flexibel:

- Se över tider, belopp, maxbelopp per dag, tider för flerpassagsregeln och möjligheten att införa skatt fler dagar än idag.

- Inför miljödifferentierad trängselskatt. De som släpper ut mest ska betala mest. Det betyder att en elbil betalar mindre än till exempel en stor dieseldriven bil. Att premiera elfordon påskyndar teknikomvandlingen. Inför även olika skatt för tunga fordon, beroende på vilken miljöklass de har.

ANNONS

- Mer dynamiskt system. I dag måste varje förändring passera riksdagen, vilket i praktiken innebär flera års fördröjning. Genom att ge möjligheter till regional förändring inom ett intervall kan snabbt justeringar göras för att till exempel styra trafiken vid större trafikomläggningar.

Självklart måste finansieringen av utbyggd kollektivtrafik ske på många olika sätt, till exempel via staten med stadsmiljöavtal och nationell plan för infrastruktur

- Se över om antalet betalstationer ska bli fler så det blir mer rättvist, eftersom många har uppfattat att vissa områden i staden helt har hamnat utanför skatten.

- Inför en högre skatt under högsäsong så som Stockholm nu gjort. Det är rimligt att det kostar mer under de delar på året då trängseln är större.

Självklart måste finansieringen av utbyggd kollektivtrafik ske på många olika sätt, till exempel via staten med stadsmiljöavtal och nationell plan för infrastruktur. En viktig pusselbit är dock att använda trängselskatten som medfinansiering.

Inte passivt rulla tummarna

När vi minskar trängseln får staden många vinnare. Näringslivets transporter och andra nyttotransporter kommer lättare fram, luften som dödar 300 personer i Göteborg i förtid förbättras, problem med buller som alltfler påverkas negativt av, minskar. Stadsrummet blir mer människovänligt och tillgängligt, inte minst för barnen. Bättre kollektivtrafik och låga priser gör Göteborg mer rättvist och minskar klyftorna.

Vi kan inte passivt rulla tummarna och hoppas på manna från himlen i form av 18 miljarder kronor. Vi behöver tänka brett, konstruktivt, realistiskt och prestigelöst kring hur kollektivtrafiken kan finansieras.

ANNONS

Det är hög tid att hantera de två elefanterna i rummet, den bristande finansieringen av kollektivtrafiken och privatbilismen som hindrar både kollektivtrafik och nyttotrafik från att komma fram.

Ett effektivt sätt att hantera bägge är att förändra trängselskatten i Göteborg. Vi ska jobba på alla politiska nivåer för att detta ska bli verklighet.

Karin Pleijel, (MP) kommunalråd i opposition och 2:e vice ordförande i trafiknämnden i Göteborg

Ulrika Frick, (MP) ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen

Karolina Skog, (MP) ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet och riksdagsledamot

ANNONS