Torkan kan innebära slutet för lantbrukare

Det vackra vädret denna sommar glädjer alla sommarlediga. Men för bönderna innebär det en fullständigt havererad ekonomi – högar av obetalda räkningar och en ångest som vanliga löntagare inte ens kan föreställa sig, skriver Jonas Wangsten, ordförande Förbundet Sveriges Småbrukare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Din arbetsgivare har det ekonomiskt riktigt kämpigt. Strax innan du ska gå på semester meddelar företaget att din ledighet blir inställd och att din lön uteblir. På grund av den ekonomiska krisen måste din arbetsgivare sälja av halva maskinparken. Du kommer därför att fortsätta jobba utan lön ytterligare några år. Förhoppningsvis har du ett sparkapital som du kan leva på.

Känns det som en dystopi? Ja, kanske för dig men inte om du är bonde i Sverige 2018. Vi upplever den värsta torkan sedan 1950-talet och beskrivningen ovan är vad som väntar de flesta bönder. De som ser till så att du kan köpa din mat i butiken för pengar från den lön som du fortfarande får.

ANNONS

Påverka flera år

Hur kunde det bli så här sårbart och varför kommer sommarens torka att påverka Sveriges livsmedelsproduktion under flera år? Jag ska förklara:

På 1980-talet dök begreppet Just In Time upp. Det betyder i korthet att inget ska tillverkas förrän det efterfrågas och tillgodoser kundens behov. Den stora anledningen till Just In Time är att man vill förhindra att kapital binds i varulager. Volvo var här en föregångare. De krävde att underleverantörerna skulle leverera bilkomponenterna endast några timmar innan montering i bilen. För att det här skulle fungera så var underleverantören eller dennes underleverantör tvungen att hålla lager i stället.

Vid ungefär den här tiden började samma principer användas för Sveriges matförsörjning. I dag har vi inga beredskapslager kvar. Butikerna förlitar sig på att varuleveranserna kommer varje dag.

Bönder måste backa upp

Detsamma gäller för butikskedjornas centrallager. I slutändan är det bönderna som måste backa upp den slimmade matvarukedjan. Det är bönderna som måste hålla de lager som krävs för att Just In Time ska fungera. Extra tydligt blir det när slakterierna påstår att de inte kan ta emot djur på grund av bristande efterfrågan samtidigt som butikerna säger att de inte får tag på svenskt kött. Här är det något som är fel. Slakterierna har tillgång till Jordbruksverkets databas över alla djur. Därmed vet de exakt hur de skall spela ut bönderna och pressa avräkningspriset. I slutändan är det bonden som får hålla det levande matlagret vilket ger stora extra kostnader. Något eget lager i form av fryst kött vill slakterierna inte hålla eftersom försäljningen av färskt kött är lönsammare.

ANNONS

Problemet med Just In Time har de senaste månaderna blivit dubbelt aktuellt. Samtidigt som alla hushåll fick MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer" i brevlådan så upplever vi den varmaste och torraste sommaren på länge. Broschyren uppmanar alla medborgare att ha ett eget matlager med mera för att klara sig själv upp till en vecka om det blir störningar i samhället. Butikerna kommer alltså inte att kunna leverera mat till medborgarna eftersom de inte har några lager.

Frågan är då om bönderna kan täcka upp för bristande lager högre upp i matkedjan. Ja, ett normalt år så hade det kanske varit möjligt men i år lär det bli väldigt svårt. Dagligen ser vi vilka stora problem torkan medför. På min gård där vi odlar grönsaker så har vi klarat oss hjälpligt tack vare två brunnar och bevattning. Värre är det för spannmålsodlare och djurbönder. I stora delar av södra och mellersta Sverige har spannmålsskördarna halverats eller torkat bort helt. Djurbönderna har det lika jobbigt om inte värre. Den första vallskörden ligger en bra bit under det normala och återväxten är obefintlig. Redan nu stödutfodrar man med årets skörd då betet inte räcker till. Oron växer för att behöva nödslakta djur om betena inte återhämtar sig. Slaktköerna sträcker sig en bra bit in på nästa år. Återigen påminns vi om att slakterierna inte är förstående för böndernas situation.

ANNONS

Kris av historiska mått

Det vackra vädret denna sommar glädjer alla sommarlediga men för bönderna är det en kris av historiska mått. Många ger sin sympati från solstolen. Men så snart semestrarna är slut och solen har gått i moln är problemen som bortblåsta från löpsedlar och politikernas dagordning. Kvar står tusentals jordbrukarfamiljer med en fullständigt havererad ekonomi. Med växande högar av obetalda räkningar och en ångest som vanliga löntagare inte ens kan föreställa sig.

Tidningsrubriken “Extremtorka tvingar bönder till slakt” för några veckor sedan sammanfattar situationen väldigt bra. Kanske bättre än vad tidningarna själva hade tänkt. Torkan 2018 kan mycket väl bli det svenska lantbrukets dödsstöt.

Jonas Wangsten

ordförande Förbundet Sveriges Småbrukare

ANNONS