Med korrekt information borde dessa familjer känna sig trygga att söka stöd och råd från det allmänna, i stället för att gå runt med en oro att barnen godtyckligt ska tas ifrån dem. Här tydliggörs hur sådana desinformationskampanjer utgör ett hot mot samhället. Men det visar samtidigt på en brist på information om socialtjänstens uppdrag och vad LVU-lagen innebär, skriver debattören.
Med korrekt information borde dessa familjer känna sig trygga att söka stöd och råd från det allmänna, i stället för att gå runt med en oro att barnen godtyckligt ska tas ifrån dem. Här tydliggörs hur sådana desinformationskampanjer utgör ett hot mot samhället. Men det visar samtidigt på en brist på information om socialtjänstens uppdrag och vad LVU-lagen innebär, skriver debattören. Bild: Stefan Berg

Tillsätt en oberoende utredning som granskar socialtjänsten

Vi ser allvarligt på desinformationskampanjen mot socialtjänsten och vi tror att den fått fotfäste för att det råder brist på information om och förståelse för socialtjänstens arbete och om omhändertaganden enligt LVU, vilket har lett till att familjer känner sig otrygga och orättvist behandlade. Det finns saker som behöver göras för att stoppa den här utvecklingen, skriver Faraj Semmo, Göteborgs moské.

ANNONS
|

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten är omfattande i sociala medier. Det påstås att muslimska barn kidnappas. Tonen är bitvis hård. Vissa tyckare tycker att omhändertagandena borde vara fler. Toppolitiker kallar familjerna för kriminella, vilket ökar polariseringen.

Göteborgs moské gick tydligt ut med att man ser allvarligt på det som sprids om Sverige. Vi berättade också att vi har öppnat upp för stödsamtal där familjer berättar om sina upplevelser. Många berättelser får oss att höja på ögonbrynen, vissa är sorgliga och ger en känsla av hopplöshet. Enskilda ärenden ger ingen rättvis bild av systemet. Utredningarna är sekretessbelagda och vi som moské har ingen som helst möjlighet att undersöka fallen.

ANNONS

Uttrycker oro

Det är dock svårt att bortse från att det förefaller finnas en brist på kommunikation och information. Vår upplevelse är att flertalet familjerna är nyanlända men några har bott länge i Sverige. Även familjer som ”fortfarande har” sina barn uttrycker oro för omhändertagande. Med korrekt information borde dessa familjer känna sig trygga att söka stöd och råd från det allmänna, i stället för att gå runt med en oro att barnen godtyckligt ska tas ifrån dem. Här tydliggörs hur sådana desinformationskampanjer utgör ett hot mot samhället. Men det visar samtidigt på en brist på information om socialtjänstens uppdrag och vad LVU-lagen innebär.

Det råder ingen tvekan om att socialtjänstens uppdrag är barnens bästa utifrån barnkonventionen som är fastställd i svensk lag. Inte heller är religion ett skäl att barnen ska omhändertas. Varje ärende prövas också av domstol.

Lågt förtroende

Däremot måste vi konstatera att socialtjänstens förtroende är oerhört lågt just nu hos många familjer. Därför lämnar vi några förslag på hur detta kan förändras och hur vi kan stoppa hatkampanjen.

Familjer upplever sig orättvist behandlade. Förutom bristen på förståelse för socialtjänstens arbete, samt lagar och regler så beror missnöjet också på bristfälligt integrationsarbete och tjänstemän som gör felaktiga bedömningar. För att motverka detta behövs det enhetliga riktlinjer och bedömningsunderlag i syfte att minska risken för godtyckliga bedömningar hos enskilda handläggare. Vi behöver också vara uppmärksamma på när brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och familjerna kan bero på kulturkrockar och språkförbistring.

ANNONS

Vi föreslår att Socialstyrelsen startar en oberoende extern utredning som sakligt utreder socialtjänsten och nämndernas arbete baserat på fakta och gällande lagstiftning, samt hur LVU tillämpats. Vad behöver man förtydliga eller förändra för att ta itu med de konflikter som uppstår?

Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda

Socialtjänsten utreder och skriver förslag till beslut. Tvångsvård enligt LVU är en sista utväg som bara ska användas när frivilliga alternativ är uttömda. Både kommunernas socialnämnder och förvaltningsdomstolarna är låsta till de underlag och bedömningar socialtjänsten skrivit. Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda. Åtminstone domstolarna borde anlita en oberoende sakkunnig expert som kan hjälpa genom att självständigt granska de bedömningar och vårdplaner socialtjänsten gjort, vilket skulle ge ett mer rättssäkert underlag.

Ringa in brister

Utredningen bör också kartlägga familjernas berättelser. Till exempel: hur upplevdes utredningen? Förstod man varför barnen omhändertogs? Fick man stöd? Vilka insatser har gjorts för att utbilda föräldrarna och förbereda att barn kan återvända till sina familjer. Utredningen bör analysera informationen och ringa in brister som upplevs för att konkretisera problematiken som framkommer i föräldrarnas berättelser. Den bör mynna ut i konkreta förslag om vilka förändringar som behövs eller förtydligas. Lyckas man åstadkomma förslag som förbättrar socialtjänstens rutiner och därtill reparerar förtroendet vore det en positiv utveckling.

ANNONS

Vi föreslår även att man öppnar en stödlinje där familjer får ringa in och berätta om sina upplevelser, rädslor och ställa frågor om barnuppfostran och föräldraskap i Sverige helt utan att ”dumma” frågor riskerar att vändas emot dem.

Förbättrad information och integration är i sig välbehövligt och samtidigt en kraftfull åtgärd för att undanröja hatkampanjen.

Faraj Semmo, ordförande Göteborgs moské

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS