Tillsammans gör vi Göteborg tryggare

Samtidigt som de flesta Göteborgare har det väldigt bra, arbetslösheten sjunker och staden lockar till sig nya företag och invånare så upplever många en ökande otrygghet. Det är också alldeles för många, speciellt bland utrikes födda, som saknar arbete och framtidshopp. Skillnader mellan människor behöver minska så att alla har en möjlighet att forma sin framtid. Vid sidan av klimathot och miljöförstöring är detta vår största utmaning, skriver Ulf Kamne och Karin Pleijel, Miljöpartiet Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 6 av 11. Tidigare avsnitt 31/7, 1-2/8.

Ska de kriminella som utnyttjar unga övervinnas måste polisen lyckas i brottsbekämpningen och snabbt ställa brottslingar inför rätta. Det är helt oacceptabelt att människor skjuter på öppen gata. Polisen behöver ha tillräckliga resurser för att möta både kriminella gäng och annan brottslighet. Unga behöver erbjudas arbete eller utbildning, bostadsbrist behöver byggas bort och de som i dag möts av fördomar och andra hinder behöver ges chanser att komma in i samhället.

Det polisiära arbetet fungerar bara om samhället kan erbjuda ett alternativ till brottsligheten och en känsla av samhörighet och tillit. Att stegvis växla upp sina kunskaper inom språket och ett yrke är en framgångsrik modell som utvecklats i Göteborg.

ANNONS

Rätt till kunskap gäller alla

Skolan är avgörande för att få redskap att forma sin framtid, därför har Miljöpartiet prioriterat ökade resurser till skolan högt, både i regeringen och i Göteborgs stad.

Skolan har en unik möjlighet att upptäcka barn som lever under hedersförtryck, och behöver rätt verktyg. Föreställningar om heder måste förändras. Alla har rätt att bestämma över sin kärlek, sin kropp och sin framtid – oavsett med vem.

Vi ska fortsätta driva att fler skolor ska ta emot nyanlända elever. Med svenska som språk mellan kompisar ökar chanserna till goda skolresultat och integration.

Just nu lever många barn och unga med hot om utvisning. Det skapar oro och ökar risken att hamna snett. Det är inte värdigt ett välfärdsland och en stad som säger sig vara öppen för världen. Sverige kan bättre än att avvisa unga som rotat sig här.

Staden behöver byggas samman

Det gamla miljonprogrammet ledde till fysisk segregation. Priset betalar vi nu. Att skapa trygga, levande och sammanhängande stadsmiljöer i Göteborg hör till det viktigaste vi gör mot segregation och för att skapa en mer jämlik och hållbar stad.

Delar av Göteborg är byggda som isolerade öar och det behövs mer kontakt mellan områden. I Gamlestan skapas till exempel ett mer aktivt lokalt centrum som blir porten till Östra Göteborg. När Almanacksvägen och Kortedalavägen byggs om med bostäder, trädallé, trottoarer, restauranger och kontor skapas ett mer levande stadsliv som för Bergsjön närmare Gamlestan.

ANNONS

Att ha ett hem är en mänsklig rättighet. Bostadsbrist och trångboddhet är allvarliga problem, därför måste det byggas mer. Just nu byggs det mer än på 40 år. Inte sedan miljonprogrammet har så många bostäder byggts, men nu byggs det blandat. Hyresrätter byggs i Hovås, bostäder för flyktingar i Askim och radhus i Bergsjön. Bostäder blandas med handel, kontor, föreningslokaler. Prisvärda bostäder som redan finns får inte lyxrenoveras bort. Därför ska hyresgäster i kommunens bostadsbolag kunna välja enklare renovering med liten eller ingen hyreshöjning alls.

Företagande möjliggör integration

Företagen och företagare är viktiga för staden. Inte bara för de arbetstillfällen de skapar utan också som förebilder och möjliggörare av integration. Kommunen behöver förbättra bemötandet mot företagen, inte minst småföretagen. Samverkan mellan skola och företag, som bland annat sker i Angered, är en framgångsrik faktor för integration.

Delandeekonomin och den cirkulära ekonomin är på framväxt. Det kan vara företag för uthyrning, reparation, remake eller matproduktion. Här kan fler få nya möjligheter till företagande som inte tär på jordens resurser.

Det mellanmänskliga mötet

Demokratins minsta beståndsdel är det mellanmänskliga mötet där tillit kan växa. Tillit till offentliga verksamheter skapas genom respektfullt bemötande. Mötet mellan människor från olika delar av staden handlar inte bara om att vistas på samma fysiska plats, utan också om förutsättningar att mötas och förstå varandra. Integration är en ömsesidig process, där alla har ett ansvar.

ANNONS

Kulturen, idrotten och civilsamhället kan bidra till integration genom att skapa möten mellan människor från olika delar av staden. Fler mötesplatser behövs och två exempel är Kulturhuset i Bergsjön och Världslitteraturhuset i Gamlestan. Kommunen kan göra det lättare att få tillgång till stadens lokaler.

Öppen för världen

Göteborg är en stad öppen för världen med ett internationellt förflutet. Här talas över hundra språk och många har anknytning till andra länder. Det är en stor tillgång som borde fångas upp bättre. Tillsammans är vi den blandning som gör Göteborg tryggare och en framtidsstad för alla.

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Göteborg

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Göteborg

ANNONS