Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tillfälligt nödbistånd löser inte problemet med hemlöshet

Att inte ha en trygg plats att kalla hem är inget värdigt liv. Under pandemin har detta blivit förfärande tydligt. Var tvättar en hemlös sina händer flera gånger om dagen? Var drar en hemlös sig tillbaka i ”egen karantän”? Vi kräver att politiker, allmännyttan, fastighetsägare och andra intressenter tar hemlöshetsfrågan på allvar, skriver Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag släpper Sveriges Stadsmissioner sin tionde Hemlöshetsrapport. Den presenterar förslag till en ny nationell hemlöshetsstrategi för att kunna stötta landets 33 000 personer som lever i hemlöshet. Bara i Göteborg är hela 3733 personer hemlösa enligt Göteborgs Stads hemlöshetskartläggning från april 2020. Det inkluderar 2642 hushåll bestående av 2875 vuxna och 858 barn. Det är en situation som vi inte accepterar.

Vi på Göteborgs Stadsmission ser varje dag vad hemlöshet gör med människan. Att inte känna sig som en del av samhället, känna skam och skuld över sin situation, stress över att inte veta var man ska ta vägen nästa vecka, sorg över att inte kunna erbjuda sina barn en trygg, fast punkt och oro över hur framtiden ska se ut.

Nödbiståndet räcker inte

Vi behöver ta krafttag när det gäller bostadsbyggande med rimliga hyresnivåer, se och inspireras av lyckade exempel från våra grannländer samt fortsätta satsa på Bostad först-metoden som gång på gång har visat sig vara en lyckad metod för alla inblandade.

Göteborgs kommun har infört nödbistånd till hemlösa vilket enligt en rapport kommunen själva tagit fram har beskrivits som en framgångsrik process som har minskat hemlösheten. Vi hävdar motsatsen. Nödbiståndet resulterar enligt vår erfarenhet i att människor sover utanför vår kyrka om nätterna och inne i kyrkan om dagarna. Att ”öka” upp nödbiståndet till en månad istället för veckovis är inte heller tillräckligt.

Den grupp som drabbas värst av det här beslutet är barnen. Beslutsfattare påstår att de har tagit hänsyn till Barnkonventionens krav i sina beslut men det är helt omöjligt att se och förstå för oss som möter barnen som flyttar varje månad mellan tillfälliga boenden.

Lägre kostnad

All forskning visar att den bostadsledda strategin Bostad först, där man utgår från bostad som en mänsklig rättighet, är en metod som hjälper och skapar en hög livskvalitet för människan. Kostnaderna är dessutom betydligt lägre än andra typer av tillfälliga bostadslösningar. Göteborg har successivt byggt den största Bostad först-verksamheten i Sverige. Det är ett enormt viktigt och nödvändigt relationsskapande som har pågått i åratal med fastighetsägare och socialtjänst.

Göteborgs stad har inte läget under kontroll. Att över 800 barn inte har en fast punkt att kalla hem är snarare en situation helt utan kontroll. Vi ser det som nödvändigt att Göteborgs stad fokuserar på barnens perspektiv i arbetet mot hemlöshet och tar barnkonventionen på allvar. Inga barn ska vara hemlösa i Göteborg. Det är också nödvändigt att staden utvecklar sin bostadsförsörjningsplan och säkerställer tillgången till bostäder med rimliga kostnader.

Akut hjälp till människor i hemlöshet i form av nödbistånd behöver omvandlas till en mer långsiktig och trygg lösning

Staden hänvisar till nödbiståndet men uppenbarligen fungerar inte det för alla. Nödbiståndet hjälper statistiken - inte människorna. Akut hjälp till människor i hemlöshet i form av nödbistånd behöver omvandlas till en mer långsiktig och trygg lösning.

Vi ser det som mycket oroväckande att Bostad först som är ett välfungerande samarbete mellan idéburet, staden och fastighetsägarna nu ska konkurrensutsättas i en upphandling. Bostadsledda insatser såsom Bostad först behöver värderas utifrån sin särart istället för att konkurrensutsättas. Göteborg riskerar att bryta upp det täta samarbete som under många år har möjliggjort för långsiktiga relationer med brukarna och i närmare 80 procent av fallen resulterat i ett förstahandskontrakt för den enskilde. Det här kan snarare leda till ökad hemlöshet och det får inte hända. Göteborgs stad måste göra om och göra rätt och det måste ske nu, innan det är försent.

Lotta Säfström, vd Göteborgs stadsmission