Vi är glada att regeringen vill skärpa lagen och införa en åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och räkning för förskoleklass och lågstadiet. M, KD, C, L och SD vill stoppa den utan att erbjuda alternativ, skriver Karin Pleijel (MP).
Vi är glada att regeringen vill skärpa lagen och införa en åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och räkning för förskoleklass och lågstadiet. M, KD, C, L och SD vill stoppa den utan att erbjuda alternativ, skriver Karin Pleijel (MP).

Tidigt stöd till de yngsta hotas av Alliansen

Obegripligt att Alliansen motarbetar stödet till de elever som behöver det allra mest, de yngsta. Klarar man inte att läsa och skriva tidigt är det svårt att klara resten av skolgången, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

ANNONS
|

I dag ger vi mest stöd till elever som behöver det först i nionde klass. För många elever är det för sent. Små hinder har växt till stora problem, eleven har halkat efter i fler ämnen och både självförtroende och självkänsla har brutits ner.

Lärare vet hur viktigt det är med tidigt stöd. Det är svårt att skapa arbetsro i ett klassrum där några elever inte kan hänga med i undervisningen. Ofta har läraren under lång tid sett eleven som behöver extra stöd, men har saknat mandat att få stödet på plats. Därför behövs tydliga strukturer och mandat som gör att lärare utifrån sin professionella bedömning kan säkerställa att elever får det stöd de behöver.

ANNONS

Skollagens allmänna rätt till stöd är inte ett tillräckligt krav. Alltför ofta prioriteras rätten till stöd ner, trots att de långsiktiga konsekvenserna för eleven är så mycket större än kostnaden för att ge eleven rätt stöd i tid.

I Göteborg jobbar vi hårt för att garantera elevens rätt till stöd, det får inte brista på någon skola. Vi måste ha stenkoll på alla elever, ingen ska hamna mellan stolarna. Därför är vi glada att regeringen vill skärpa lagen och införa en åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och räkning för förskoleklass och lågstadiet. Det handlar inte om att mäta och dokumentera mer, utan om att garantera att det vi ser när vi i dag mäter kunskaper leder till insatser som vi vet gör skillnad för elevens kunskaper.

Välkommen lagskärpning

Skolinspektionen, Lärarnas riksförbund och Dyslexiförbundet har välkomnat skärpningen av lagen. Det har även många kommuner och organisationer för elever och föräldrar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gjort. Skolkommissionen, som samlade forskning och profession, underströk vikten av att lagen blir verklighet.

Ändå har Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna motionerat i riksdagen om att stoppa läsa-, skriva-, räknagarantin. På frågan om vad som i stället ska göras för att elever ska få stöd i tid har de inget svar. De säger att lagen är bra som den är. Det är inte vad lärare, föräldrar och elever vittnar om.

ANNONS

Det är tydligt att de borgerligas och SD:s motstånd mot lagen handlar om partitaktik. Lockelsen att stoppa en av regeringens reformer blev för stor. Men det är inte regeringen som drabbas av att lagen stoppas. De som drabbas är barnen i behov av stöd. Därför vill jag vädja främst till liberaler, moderater och kristdemokrater i Göteborg att påverka sina partier att lyssna på föräldrar och elever, funktionshinderrättsrörelse och forskning. Menar ni allvar med att förbättra skolresultaten kan ni inte bromsa åtgärdsgarantin för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Det finns mycket vi kan bråka om politiskt. Elevers rätt till stöd i tid borde inte vara en av de sakerna.

Viktig satsning

Det finns bra exempel på hur man jobbar med tidiga insatser i Göteborgs skolor, där de lyckas se till att alla elever lär sig läsa redan första terminen i årskurs ett. Detta kan de göra tack vare både regeringens lågstadiesatsning och eget strukturerat bättringsarbete, bland annat genom att anställa extra pedagoger och införa mer strukturerad undervisning redan från förskoleklass.

Det här är ett oerhört viktigt arbete för dem som behöver det allra mest. Låt inte Alliansen ta ifrån barnen möjligheten att få med sig det viktigaste verktyget för att klara skolan, att tidigt lära sig läsa.

ANNONS

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd i Göteborg

ANNONS