Testa inte bara bilen – kolla även förarens syn

Det räcker inte med att bara testa bilen varje år. Vi människor behöver kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att vi fortfarande är trafiksäkra förare, skriver Marie Nordén, NTF och Leif Pettersson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sverige har varit framgångsrikt i att göra både bilar och vägar allt mer trafiksäkra. Det har bidragit till att vi ska komma närmare att förverkliga Nollvisionen.

Men det kan göras mer för att säkerställa att vi bilister är trafiksäkra. Enkla åtgärder som obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelse skulle kunna ge stor effekt. Regeringen jobbar just nu med en nystart för Nollvisionen och vi tycker att det är tid att prova nya verktyg, till exempel syntester, för att nå målet.

Det finns en anledning till att staten sedan länge kräver att den som tar körkort visar att han eller hon har tillräckligt god syn. Men vi kontrollerar bara synen en gång, oftast när den nyblivna bilföraren är 18-19 år gammal och fortfarande har god syn. Vi följer inte upp personens syn vid 50, 60 eller 70 års ålder, efter att synen har börjat förändras, i samband med att man ansöker om nytt körkort. Detta trots att alla vet att synen försämras med åldern.

ANNONS

Testar bilen men inte föraren

Man kan dra en parallell till bilprovningen. Lagstiftaren har insett att det inte räcker med att testa bilen när den rullar ut från fabriken och sedan låta den vara. När bilen är några år gammal krävs regelbundna kontroller för att säkerställa att bilen fortfarande är trafiksäker. Också vi människor behöver kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att vi fortfarande är trafiksäkra förare.

På europanivå har EU öppnat för medlemsstaterna att införa syntester. I artikel 7 i körkortsdirektivet skapas en möjlighet för enskilda länder att till exempel införa obligatoriska läkarundersökningar och syntester i samband med körkortsförnyelse. Kontrollerna är kopplade till de minimikrav avseende hälsa som EU sätter upp för bilister. Det är hög tid att Sverige nu implementerar EU-direktiven fullt ut och även nyttjar den möjlighet som finns att regelbundet följa upp att det inte finns en massa bilister på våra vägar som kör omkring med synfel som gör dem farliga i trafiken.

Brett folkligt stöd

Det finns ett brett stöd bland svenska folket för syntester i samband med körkortsförnyelse. Enligt en färsk undersökning gjord av TNS-Sifo stödjer 90 procent av de tillfrågade att syntester ska vara obligatoriska i samband med körkortsförnyelse. Undersökningen visar att stödet är lika brett i alla åldersgrupper, bland både kvinnor och män och bland väljare av alla färger.

ANNONS

Det breda stödet beror säkert på att det dels bygger på sunt förnuft, dels att det innebär en väldigt liten uppoffring för bilisterna. Få skulle argumentera att det är en mänsklig rättighet för en person med dålig syn att få köra bil utan glasögon i 120 kilometer i timmen eller i tätbefolkade områden bland oskyddade fotgängare.

Det är inte så att vi vill att stora grupper ska ge upp friheten att kunna köra bil. Men vi förväntar oss att den som ser dåligt skaffar glasögon eller linser.

Regeringen bör agera

Vi föreslår att regeringen bör agera för att Sverige ska nyttja den möjlighet som EU-direktivet ger att löpande följa upp bilisternas syn i samband med körkortsförnyelse.

Under våren har infrastrukturministern bjudit in branscher, företag och organisationer för att diskutera en nysatsning på Nollvisionen. Och den 30 augusti presenterade Anna Johansson, i samband med trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand, de tre beslutade uppdragen inom ramen för arbetet med Nollvisionen, bland annat får Trafikanalys i uppdrag att föreslå nya etappmål för trafiksäkerhet efter 2020. I den delen har vi stora förhoppningar!

Ingen är betjänt av att hundratusentals bilister med nedsatt syn kör omkring på våra vägar. Inte bilisterna själva, inte medtrafikanterna. Det är dags att införa obligatoriska syntester nu – för allas säkerhet.

ANNONS

Marie Nordén

generalsekreterare NTF

Leif Pettersson (S)

ledamot i riksdagens trafikutskott

ANNONS