Menar regeringen allvar med arbetsmiljöfrågorna måste den ljusskygga ekonomin konfronteras. Underentreprenörskarusellen måste regleras, skriver debattören.
Menar regeringen allvar med arbetsmiljöfrågorna måste den ljusskygga ekonomin konfronteras. Underentreprenörskarusellen måste regleras, skriver debattören. Bild: Magnus Lejhall/TT

Ta tag i missförhållandena som leder till att människor dör på jobbet

Det är mörka siffror när man sammanfattar antalet dödliga arbetsplatsolyckor 2023. Regeringen har nu en stor hemläxa att göra. Arbetsmiljöfrågorna har, trots att de har en så avgörande betydelse, varit lågt prioriterade under lång tid, skriver Susanna Gideonsson, LO-ordförande.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Under 2023 har 63 personer dött i arbetsplatsolyckor enligt Arbetsmiljöverket. Därtill närmare 35 000 skador som krävt sjukskrivning. Statistiken är inte komplett. Alla arbetsplatsolyckor anmäls inte, bland annat olyckor med invandrad arbetskraft som befinner sig i landet utan tillstånd. Olyckor som sopas under mattan av skrupellösa arbetsgivare. Allvarligt skadade arbetare skickas ut ur landet. Inte heller inkluderas skador som orsakas av arbetet men ger sjukdomar man senare avlider av. Exempelvis nästan 270 dödsfall årligen av asbestrelaterade sjukdomar.

När statsrådet Paulina Brandberg nu kallar till sig arbetsmarknadens parter för ett samtal om hur arbetsmiljön kan förbättras och dödsolyckor på jobbet minskas är det ett bra tecken. Men regeringen har en stor hemläxa att göra. Arbetsmiljöfrågorna har, trots att de har en så avgörande betydelse för vårt välmående varit lågt prioriterade under lång tid.

ANNONS

Efter ett par led skapas oöverskådliga kedjor där det blir svårt eller omöjligt att upptäcka oegentligheter, och där arbetsvillkoren försämras i varje led.

Diskussionen om arbetsmiljö måste vara bred. Det är inte bara dödsolyckorna. Vi måste säkra en bra arbetsmiljö i alla branscher. Inga fler allvarliga olyckor och inga långsamt utslitna kroppar på de som håller samhället igång. Förstörda knän och handleder, cancersjukdomar, brännskador, ryggproblem och psykosociala problem.

Hittills har vi inte sett några verksamma förslag från regeringen.

Kedjor utan insyn

I dag är det vanligt att företag som vinner ett kontrakt i offentlig upphandling helt saknar egna medarbetare. Istället tar företaget in underleverantörer för att göra jobbet. Dessa tar sedan i sin tur in ytterligare underleverantörer. Efter ett par led skapas oöverskådliga kedjor där det blir svårt eller omöjligt att upptäcka oegentligheter, och där arbetsvillkoren försämras i varje led. Oseriösa och kriminella aktörer frodas. Risken för olyckor ökar och seriösa företag slås ut eller tvingas anpassa sig.

Det kommer en aldrig sinande ström av rapporter om arbetslivskriminalitet där människor utnyttjas. I de grövsta fallen ren människohandel.

Menar regeringen allvar med arbetsmiljöfrågorna måste den ljusskygga ekonomin konfronteras. Underentreprenörskarusellen måste regleras. Högre böter för arbetsmiljöbrott är rimligt, men själva grundproblemet måste adresseras. Det kan inte vara möjligt att det för ett enda bygge krävs över hundra underentreprenörer i fem led där varje led ska göra vinst. Det försvårar arbetsmiljöarbetet och möjliggör skumma affärsupplägg. Det gör det omöjligt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och att utkräva ansvar när olyckor sker.

ANNONS

I dag tillåts ljusskygga aktörer verka fritt. Var och en förstår hur det svårt att det är att vara skyddsombud i dessa miljöer. Att ens få tillträde till arbetsplatserna är en utmaning.

Stärk skyddsombuden

De regionala skyddsombuden har en viktig roll. De sprider kunskap om arbetsmiljö och uppmärksammar risker. De hjälper arbetsgivare att ta sitt arbetsmiljöansvar och upprätta god samverkan med arbetsplatsens skyddsombud. De arbetar för att alla arbetstagare har en god, säker och trygg arbetsmiljö. De slår larm och tipsar myndigheter om missförhållanden. Ofta är det också de som först uppmärksammar regelfusk.

En statlig utredning om utökat tillträde för regionala skyddsombud har nyligen lämnat sitt betänkande. Förslag som skulle ge bättre insyn och kontroll över fler arbetsplatser. Regeringen behöver ta ut utredningen ur frysboxen och gå vidare med dess förslag. Utöver det behöver regeringen gå fram brett.

  • Ordentlig finansiering av arbetsmiljöarbetet. Ge gärna Arbetsmiljöverket nya uppdrag, men öka finansieringen. Antalet arbetsmiljöinspektörer är för få för att kunna göra de inspektioner som krävs, något också generaldirektören påpekat.
  • Stärk skyddsombuden och behåll kopplingen till facken. Skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater med kunskap om och närvaro på de egna arbetsplatserna är avgörande för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Denna kunskap kan inte ersättas med oberoende experter eller skyddsombud utan kollektiv kraft.
  • Städa upp på arbetsmarknaden. Ändlösa leverantörskedjor, oreglerad arbetskraftsinvandring, svart och grå ekonomi, skalbolagsupplägg och dålig kontroll på offentliga upphandlingar. Skärp kontrollen i offentlig upphandling och begränsa leverantörsleden till två led.

Regeringen har nu sin chans att göra verklig skillnad. Men då krävs effektiva metoder. Ta tillvara på den kunskap om arbetsmiljöarbete som finns, stärk instanser som arbetar för bättre arbetsmiljö, städa bort fusk och fiffel från arbetsmarknaden.

Susanna Gideonsson, ordförande LO.

LÄS MER:60 döda på jobbet i år – här är hela listan

ANNONS