Att under en och samma säsong distribuera ett vaccin till miljontals svenskar, som förmodligen måste tas vid två tillfällen av var och en, är en utmaning som kräver ambitiöst nytänkande. Sverige kan dra lärdom av testningsfrågan och välja en proaktiv väg den här gången, skriver debattörerna.
Att under en och samma säsong distribuera ett vaccin till miljontals svenskar, som förmodligen måste tas vid två tillfällen av var och en, är en utmaning som kräver ambitiöst nytänkande. Sverige kan dra lärdom av testningsfrågan och välja en proaktiv väg den här gången, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ta hjälp av oss i näringslivet när massvaccineringen inleds

Vi har sett hur Sverige har haft stora problem att skala upp testningen för covid-19. När det nu kommer signaler om att ett vaccin kan vara klart i början av året bör politikerna ta hjälp av alla aktörer som kan bistå med att vaccinera befolkningen och där näringslivet är en viktig spelare. Vi behöver också bygga en gemensam digital plattform för vaccinering och testning, som kan underlätta och effektivisera processen, skriver Henrik Augustsson och Martin Beiring, Aqua Dental.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Som en stor aktör inom tandvården ingår det inte i vår kärnuppgift att testa patienter för virus eller vaccinera dem mot olika farsoter. Men vi har resurser i form av patientmottagningar, personal och system som kan komma till användning för att hjälpa till i en kris som denna. Därför började vi erbjuda kostnadsfria coronatester till våra patienter redan under våren. Tandvården möter flest patienter av alla vårdinstanser i samhället, vilket innebär en naturlig möjlighet för oss att både avlasta systemet och få fler att testa sig.

Sverige har från början haft stora problem med att skala upp testningskapaciteten, både för pcr-test (för pågående infektion) och antikroppstest (för immunitet). I takt med att fler har testat sig har smittspridningen kunnat kontrolleras bättre, samtidigt som fler har kunnat gå till jobbet eller träffat sina nära och kära. Storskalig testning hjälper till att få ekonomin på fötter igen och gör att fler kan leva ett normalare liv. När många andra utvecklade länder, från Tyskland till Sydkorea, snabbt lyckades skala upp sin testning, släpade Sverige länge efter.

ANNONS

Nästa utmaning vaccination

De senaste månaderna har den svenska testningen passerat det tidigare formulerade målet om 100 000 tester per vecka. Även om det är uppenbart att testningen inte fungerar felfritt i alla regioner så hägrar nu nästa utmaning, nämligen vaccinationen. Två tillverkare av ledande vaccinkandidater, AstraZeneca och Pfizer, har de senaste dagarna skickat positiva signaler om att deras vaccin kan börja distribueras kring årsskiftet. Hur vaccinen bör beprövas och kvalitetssäkras av myndigheter är inte en fråga för oss. Däremot har vi tydliga uppfattningar om vad som behöver göras när ett godkänt vaccin väl finns tillgängligt, eftersom vi förstår patientlogistiken.

Att under en och samma säsong distribuera ett vaccin till miljontals svenskar, som förmodligen måste tas vid två tillfällen av var och en, är en utmaning som kräver ambitiöst nytänkande. Sverige kan dra lärdom av testningsfrågan och välja en proaktiv väg den här gången. Med rätt strategi för utrullningen av vaccinet kan Sverige bli ett föregångsland i vaccinationsfrågan, i stället för att hamna på efterkälken igen. På så sätt kan Sverige återhämta sig snabbare från viruset.

Med rätt strategi för utrullningen av vaccinet kan Sverige bli ett föregångsland i vaccinationsfrågan, i stället för att hamna på efterkälken igen

Vi föreslår följande åtgärder för att Sverige ska kunna ligga i framkant under 2021:

– Inrätta ett råd för samverkan mellan beslutsfattare inom näringslivet och politiken

ANNONS

Sydkorea blev tidigt världsledande på coronatestning genom att politiken gav ett tydligt uppdrag till näringslivet att hjälpa till. Samtidigt i Sverige skällde politiker ut svenska företag, som i utrikesminister Ann Lindes tv-intervju med Deutsche Welle där privatiseringarna i äldreomsorgen på lösa grunder angavs som skäl till Sveriges höga dödstal. Eller när socialminister Lena Hallengren rasade mot Hedda Care som tidigt började erbjuda testning till privatpersoner, i stället för att direkt fokusera på att nå testningsmålen, en diskussion som fick vänta i flera veckor och kom igång alldeles för sent. Många privata svenska aktörer, från Wallenbergstiftelserna till Spotify och AI-företaget Sana Labs, har gjort betydande insatser för i virushanteringen. Om näringslivet och politiken kan börja jobba tillsammans, när vi går in i ett nytt skede 2021, kommer alla att vara vinnare. Därför föreslår vi att ett särskilt råd inrättas, bestående av representanter från olika delar av näringslivet, vården, myndigheter, regeringskansliet, samt Sveriges kommuner och regioner. Rådets uppgift ska vara att underlätta och främja samarbete mellan det offentliga och privata, med fokus på gemensamt uppsatta mål.

– Omfamna alla vårdinstanser som kan och vill hjälpa till

För oss och andra instanser som inte ingår i primärvården, saknas i dagsläget möjlighet att ingå i det offentliga ersättningssystemet för testning, och om ingenting görs kommer det även gälla vaccinering. Trots att tandvården har kapacitet för flest patientkontakter av alla vårdformer, och enkelt kan införliva dessa tjänster som ett tillägg i sin ordinarie verksamhet, saknas riktlinjer och förutsättningar från Socialstyrelsen för att göra vårt deltagande lika enkelt som för andra vårdaktörer. Kompetensen, viljan och kapaciteten finns. Med cirka 10 miljoner årliga besök har vi inom ett år möjlighet att vaccinera minst halva befolkningen i anknytning till vår ordinarie verksamhet.

ANNONS

– Bygg en gemensam digital plattform för vaccinering och testning

I dag saknas en digital tjänst som medborgare kan vända sig till för att överblicka hur de enklast och snabbast kan testa sig. En sådan tjänst blir än mer aktuell när vaccinationskampanjen påbörjas. Möjligheten att vaccinera och testa sig måste tillgängliggöras, genom att sammanställa utbudet kan patientflödena effektiviseras och trycket och köerna utjämnas mellan olika mottagningar.

Låt oss inte slösa bort tiden från och med nu till att ett godkänt vaccin finns tillgängligt, utan förbereda oss så väl som möjligt. Sverige har en stolt tradition av samverkan mellan näringsliv och politik. Med stöd i denna tradition kan vi så snart det är möjligt besegra viruset — tillsammans.

Henrik Augustsson, vd, Aqua Dental

Martin Beiring, regionchef Väst, Aqua Dental

ANNONS