Det faktum att Göteborg har flest kommunikatörer i landet vinklas i SVT Nyheter väst som om många kommunikatörer per automatik är dyrt och dåligt. Det är en tes som bara står sig om man redan har den förutfattade meningen att så är fallet, skriver Anna Troberg.
Det faktum att Göteborg har flest kommunikatörer i landet vinklas i SVT Nyheter väst som om många kommunikatörer per automatik är dyrt och dåligt. Det är en tes som bara står sig om man redan har den förutfattade meningen att så är fallet, skriver Anna Troberg.

SVT satte agendan på förhand

SVT Nyheter väst röjer tyvärr inga spår av självreflektion i sin replik till DIK:s kritik av deras serie om de kommunala kommunikatörerna i Göteborg, trots att det är uppenbart att rapporteringen har varit onyanserad och agendan på förhand bestämd, skriver Anna Troberg, förbundsordförande i DIK – facket för kultur och kommunikation.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Kommunens kommunikatörer, 29-30/3

Det faktum att Göteborg har flest kommunikatörer i landet vinklas i SVT Nyheter väst som om många kommunikatörer per automatik är dyrt och dåligt. Det är en tes som bara står sig om man redan har den förutfattade meningen att så är fallet. Flest skulle precis lika gärna kunna betyda bäst – som i att Göteborg är den kommun som svarat snabbast på den moderna medborgarens ökade behov av löpande kommuninformation, men icke.

Ponera att Göteborg hade haft flest sjuksköterskor eller lärare i landet. Hade det också helt oproblematiskt presenterats som för många och för dyrt av SVT Nyheter väst? Självklart inte. Orsaken går att spåra i medievärldens generella syn på de kommunala kommunikatörerna. I bästa fall tycker man inte att deras arbete är speciellt viktigt. I sämsta fall upplever man dem som ett reellt hot mot det egna journalistiska uppdraget.

ANNONS

Kommunikatörernas existens ifrågasätts

SVT Nyheter väst kör på i redan invanda hjulspår som nötts fram under de senaste årens journalistiska interndebatt. Där har de kommunala kommunikatörernas själva existens ständigt ifrågasatts. De har beskyllts för att förhala och försvåra – för journalister. Medborgarna är märkligt frånvarande i det narrativet. Men, i en tid då avgångskraven alltid är ett enda förfluget ord bort är det nödvändigt att ges möjlighet att till exempel förbereda en intervjusituation. Det är inte ett fel. Det är en viktig feature – även ur ett rent demokratiskt perspektiv.

Förtroendevalda och tjänstemän ska självklart tvingas bort från sina poster vid oegentligheter, men om alla sitter på alltför lättriggade katapultstolar får media visserligen tillfälle att ständigt fira klickfest, men alla andra förlorar på den kommunala instabilitet och brist på kontinuitet som följer. Med tanke på de senaste årens många avslöjanden om oegentligheter i just Göteborgs stad, så kan vi konstatera att absolut ingenting tyder på att denna fördröjningsfeature i de kommunala kommunikatörernas regi menligt skulle ha skadat möjligheterna för journalistisk granskning.

Vårt perspektiv inte intressant nog

Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att SVT Nyheter väst säger sig välkomna DIK:s företrädare att ge sin syn på ämnet. Det var nämligen inte fallet när vi kontaktade dem i förhoppning att få göra just det. Då fick vi svaret att man inte såg vad vi hade att tillföra, trots att vi lyfte fram kommunikatörernas centrala roll för medborgarnas rätt till kommunal transparens och demokratiskt inflytande. Det perspektivet var helt enkelt inte intressant nog för SVT Nyheter väst och det är ju inte så konstigt när det verkliga fokuset återfinns i trakterna kring den egna naveln.

ANNONS

Anna Troberg

förbundsordförande i DIK – facket för kultur och kommunikation

ANNONS