Nationella svenska regler inom djurskydd, växtskyddsmedel, antibiotikaanvändning och miljöskydd går ofta mycket längre än EU:s minimikrav. Centerpartiet vill inte montera ner effektiva svenska regler, utan jämna ut spelreglerna i EU, skriver debattörerna.
Nationella svenska regler inom djurskydd, växtskyddsmedel, antibiotikaanvändning och miljöskydd går ofta mycket längre än EU:s minimikrav. Centerpartiet vill inte montera ner effektiva svenska regler, utan jämna ut spelreglerna i EU, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Sverige måste rusta upp för att producera mera livsmedel

Sveriges medlemskap i Nato är bara början på resan mot ett mer motståndskraftigt samhälle. Försvaret bör få tre procent av BNP, infrastruktur behöver rustas upp, vi måste ställa om från diktaturolja till biodiesel från svensk skog och det krävs handling för att säkra att svenska medborgare kan äta sig mätta även under krig och kris, skriver fyra politiker från Centerpartiet.

ANNONS

Vi behöver stärka den svenska beredskapen på alla plan, och mycket av den förstärkningen kräver politik på EU-nivå. I valet till Europaparlamentet i juni går Centerpartiet till val på att stärka och hålla gränsen mot Ryssland.

En annan väldigt viktig, men dessvärre länge negligerad, del av Sveriges totalförsvar är den svenska livsmedelsproduktionen. Sjunkande lönsamhet över lång tid och lantbrukare som lägger ned har skapat en situation där vårt lands motståndskraft är oroväckande låg.

Många regler som påverkar livsmedelsproduktionen kommer från EU, och vi bör använda EU till att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Centerpartiet ser fem viktiga områden där EU kan förbättra möjligheterna för den svenska livsmedelsproduktionen och totalförsvaret av Sverige.

ANNONS

EU:s jordbrukspolitik. EU har ett ansvar att bidra till den globala matproduktionen och måste ha kapacitet att försörja människor med mat i såväl krig som fred. Det kräver ett fungerande samarbete och en gemensam jordbrukspolitik.

Behöver reformeras

Den befintliga europeiska jordbrukspolitiken har stora utmaningar. Den har varken stärkt lönsamheten, konkurrenskraften eller hållbarheten inom det europeiska lantbruket tillräckligt, och behöver reformeras i och med en framtida utvidgning av unionen. Centerpartiet kommer spela en aktiv roll på europeisk nivå med att reformera den i en mer hållbar riktning, och hoppas att Sverige och övriga partier också gör det.

– Stärkt svensk konkurrenskraft. Svensk livsmedelsproduktion är enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin bland de mest klimateffektiva i världen och har en låg miljöpåverkan. Det bästa svensk livsmedelsproduktion kan göra för klimatet och för försvaret är att öka produktionen. För att möjliggöra det behövs stärkt konkurrenskraft.

Nationella svenska regler inom djurskydd, växtskyddsmedel, antibiotikaanvändning och miljöskydd går ofta mycket längre än EU:s minimikrav. Centerpartiet vill inte montera ner effektiva svenska regler, utan jämna ut spelreglerna i EU. I områden där svenskt lantbruk ligger i framkant kämpar vi för att få upp resten av Europas länder till vår nivå. Det är viktigt för sektorns hållbarhet och för att öka det svenska lantbrukets konkurrenskraft.

ANNONS

Välkomna innovation. Kritiska delar av EU:s lantbrukssektor är importberoende. Animalieproduktionen kräver exempelvis import av högkvalitativ soja och sojamjöl från Nord- och Sydamerika för att balansera fodermixen.

I Sverige kan det handla om odling av sjöpung, ärtburgarproduktion eller utvinning av högkvalitativt protein och bioenergi från vallodling

EU behöver ökad inhemsk produktion av proteingrödor. När Centerpartiet skrev EU:s proteinstrategi enade vi parlamentet bakom nya ställningstaganden för växtförädlingstekniker, som gensaxen, åtgärder för effektivare och enklare godkännande för nya livsmedel, nya fodertillsatser som ökar proteinupptag och minskar utsläpp samt mer stöd till forskning och kommersialisering av nya typer av proteingrödor och proteinframställning.

I Sverige kan det handla om odling av sjöpung, ärtburgarproduktion eller utvinning av högkvalitativt protein och bioenergi från vallodling.

Säkra insatsvarorna. Europas spannmålsproduktion är beroende av Ryssland och Belarus, då mineralgödseln som används produceras av fossil gas, fosfor och kalium från bland annat dessa skurkstater. Samtidigt drivs lantbrukets maskiner på olja från diktaturstater.

I dagsläget är Sverige unikt i att inte producera någon egen mineralgödsel, men om några år kan vi producera mångdubbelt vårt eget årsbehov, om de planerade svenska industrisatsningarna blir av. Det kräver utbyggnad av fossilfri el och långsiktighet i klimatpolitiken, och här finns mycket att göra på EU-nivå. EU behöver även skärpa sanktionerna för import av gas, fosfor och kalium från Ryssland och Belarus.

ANNONS

Producera biodrivmedel

En ytterligare svaghet i totalförsvaret är beroendet av fossil olja. Det är beklagligt, framförallt eftersom Sverige har en potential att 2030 producera mer än hälften av transportsektorns behov av drivmedel. Centerpartiet kommer, som alltid, slåss för storskaliga bioekonomi-satsningar för att frigöra den enorma potential Sverige, och EU, har i att producera biodrivmedel från skog och lantbruksgrödor, i stället för att göda oljeshejker och Putins krigskassa.

Säkra vattentillgången. Med fasa ser vi hur klimatförändringarna orsakar vattenbrist i Europa. Med mer osäkert väder och högre temperaturer blir lantbrukets utsatthet större och vattentillgången kritisk. Bara kostnaden för att hantera översvämningar beräknas uppgå till 11 biljoner kronor om året i Europa. Centerpartiet driver på för att EU höjer ambitionerna för rent vatten och för lantbrukets tillgång till vatten samtidigt som vi driver på för ambitiösare klimatpolitik.

Sveriges totalförsvar ska stärkas. En stärkt svensk livsmedelsproduktion och handling på EU-nivå är nödvändig för att stärka totalförsvaret och för att både hålla och stärka gränsen.

Muharrem Demirok, partiledare, Centerpartiet

Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet

Mikael Larsson, försvarspolitisk talesperson, Centerpartiet

Helena Lindahl, landsbygdspolitisk talesperson, Centerpartiet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS