Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya halvledarteknologier är avgörande för att skapa nästa generations datorer, bilar och telefoner. 5G- och 6G-nätverken lägger grunden för vårt uppkopplade samhälle. De snabba framsteg som görs inom kvantteknologin, där bland annat satsningar på Chalmers spelar en central roll, kan möjliggöra nästa generations datorer med kapaciteter som vida överstiger dagens superdatorer, skriver debattörerna. Bild: Thomas Johansson/TT
Nya halvledarteknologier är avgörande för att skapa nästa generations datorer, bilar och telefoner. 5G- och 6G-nätverken lägger grunden för vårt uppkopplade samhälle. De snabba framsteg som görs inom kvantteknologin, där bland annat satsningar på Chalmers spelar en central roll, kan möjliggöra nästa generations datorer med kapaciteter som vida överstiger dagens superdatorer, skriver debattörerna. Bild: Thomas Johansson/TT

Sverige måste ta upp kampen med Kina och USA i tech-racet

Medan USA och Kina kraftsamlar inom AI, halvledare och superdatorer saknar Sverige en digital vision. Nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap och en kraftfull reformagenda för nya teknologier och teknikskiften. Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny nationell digital kommission, skriver Marcus Wallenberg och Tuula Teeri.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nya tekniker förändrar snabbt förutsättningarna för vår nationella säkerhet, vår ekonomi och hela vårt samhälle. Digitalisering och automation ger industrin nya möjligheter och de nya teknikerna öppnar upp för nya affärsmodeller. Ett tydligt exempel är inom hälso- och sjukvården, där AI och bioinformatik leder till mer precisa diagnoser och behandlingar.

Nya halvledarteknologier är avgörande för att skapa nästa generations datorer, bilar och telefoner. 5G- och 6G-nätverken lägger grunden för vårt uppkopplade samhälle. De snabba framsteg som görs inom kvantteknologin, där bland annat satsningar på Chalmers spelar en central roll, kan möjliggöra nästa generations datorer med kapaciteter som vida överstiger dagens superdatorer. Hur vi tillgodogör oss dessa teknikskiften är en av de enskilt mest betydelsefulla faktorerna för att säkerställa svensk konkurrenskraft och välfärd de kommande decennierna. Behovet av investeringar, prioriteringar och ledarskap inom teknik- och digitaliseringsområdet är därför större än någonsin.

Bild: Vinger Elliot Fotografi
Bild: Vinger Elliot Fotografi

Globalt tech race

Insikten om detta har funnits en längre tid i både USA och Kina. Vi befinner oss mitt i ett globalt tech race där två stormakter tävlar om vem som kommer att leda morgondagens produktion av halvledare, superdatorer och framtidens AI-system.

Kinas satsning på ”den digitala sidenvägen” och den industripolitiska planen ”Made in China 2025”, som lades fram redan 2015 och syftar till att göra Kina världsledande inom tio nyckelsektorer, bland annat AI, robotik och förnybar energi, speglar landets strävan efter att bli en digital supermakt.

USA försöker komma i kapp Kina med storsatsningar på inhemsk tillverkning av halvledare och forskning. I somras sjösattes också det enorma stödpaketet IRA (Inflation Reduction Act) som ger stora skattelättnader till företag som investerar i nya gröna teknologier. Stödpaketet, som blivit kritiserat i Europa för att vara protektionistiskt, kan i praktiken leda till att arbetstillfällen och investeringar hamnar i USA i stället för i Europa.

Om Sverige ska vara med i täten av länder i den digitala omställningen krävs ett tydligare politiskt ledarskap med höga ambitioner och konkreta förslag

Medan USA och Kina kapplöper om vem som ska dominera de teknologiska slagfälten, ligger Sverige och resten av Europa rejält efter. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag om en Green Deal Industrial Plan som ett led i att stärka europeisk konkurrenskraft. Men mer behöver göras. Hittills har EU framför allt fokuserat på regleringar, exempelvis för att undvika att AI inte ska missbrukas genom ansiktsigenkänning i integritetskränkande syften. Detta är självklart centralt, men det behövs också stora investeringar för att exempelvis AI-teknologins potential – att radikalt förändra förutsättningarna för effektiv resursanvändning och konkurrenskraft – kommer till nytta i samhället och industrin.

En avgörande startpunkt för att vända utvecklingen och använda digitaliseringen för att skapa största möjliga värde, är att vi etablerar och förankrar en digital vision och strategi för Sverige.

Genomslag i Bryssel

Vilka är den svenska regeringens planer vad gäller AI, kvantteknologi, supercomputing och halvledartillgång? Inom vilka av dessa industrier har Sverige ambitioner att bli marknadsledande? Vilka satsningar vill den nya regeringen göra på infrastruktur, skola, forskning och utveckling som möjliggör för näringsliv och samhälle att genomföra nästa teknologiskifte? Hur kan svenska positioner få större genomslag i Bryssel?

Om Sverige ska vara med i täten av länder i den digitala omställningen krävs ett tydligare politiskt ledarskap med höga ambitioner och konkreta förslag. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en ny nationell digital kommission som samlar regeringsföreträdare, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Uppdraget bör vara att arbeta fram en verkningsfull åtgärdsplan för att säkerställa att Sverige åter ligger i framkant som tekniknation, samt att föra vidare dessa viktiga positioner i vårt europeiska samarbete.

Och vi anser att det brådskar. USA och Kina har minst 15 års försprång. Nu bör Sverige agera med starka reformer för att rädda svenskt företagande, jobb och välfärd.

Marcus Wallenberg, preses, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Tuula Teeri, vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)