De kriminella gängen får inte tillåtas ta kontroll över våra utsatta områden. Deras makt måste tryckas tillbaka med hjälp av fler poliser och smartare lagstiftning, skriver Johnny Magnusson (M) och Tomas Tobé (M).
De kriminella gängen får inte tillåtas ta kontroll över våra utsatta områden. Deras makt måste tryckas tillbaka med hjälp av fler poliser och smartare lagstiftning, skriver Johnny Magnusson (M) och Tomas Tobé (M).

Sverige i behov av en ny kriminalpolitik

Den ökande otryggheten och den allt grövre brottsligheten kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och de kriminella gängens makt måste brytas, skriver Johnny Magnusson (M) och Tomas Tobé (M).

ANNONS
|

För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Därför är vi beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.

Trygghet och säkerhet lägger grunden för ett fungerande samhälle. Därför är det mycket allvarligt när brottsligheten utmanar dessa värden. Risken finns att den enskilde individen tappar tilltron till statens grundläggande funktioner och att samhällskontraktet mellan medborgare och stat undergrävs. Det får inte hända.

Ett av Moderaternas viktigaste vallöften är därför att ge Sverige en ny kriminalpolitik. Alltför ofta har satsningar på rättsväsendet fått stå tillbaka till förmån för annat. Det är hög tid att vi börjar betala för vad trygghet faktiskt kostar. Därför ämnar vi satsa 5,6 miljarder kronor extra på Polismyndigheten under nästa mandatperiod och över sex miljarder kronor på hela rättsväsendet.

ANNONS

Våra satsningar visar att vi står upp för våra löften. Om att nå minst 10 000 fler polisanställda senast 2024. Om att höja polisernas löner genom en riktad lönesatsning som i snitt skulle innebära 3 000 kr mer i månaden per polis. Och om att polisutbildningen ska vara betald genom att studielånen skrivs av under de fem första årens tjänstgöring som polis.

Brottsoffret i centrum

En ny kriminalpolitik måste också sätta brottsoffret i centrum. Därför bör straffen spegla den skada som gärningen har orsakat brottsoffret. Genom att skärpa straffen för vålds- och sexualbrott vill vi sända en tydlig signal att samhället står på brottsoffrets sida. Gärningsmannens väl och ve bör vara sekundärt.

Kriminalpolitiken ska även anpassas till den allt grövre gängbrottsligheten. De kriminella gängen får inte tillåtas ta kontroll över våra utsatta områden. Deras makt måste tryckas tillbaka med hjälp av fler poliser och smartare lagstiftning. Därför vill vi bland annat skärpa straffen för vapenbrott och dubbla straffen för brott som begås i gängmiljö. De som utmanar statens våldsmonopol ska bekämpas med kraft.

Höstens val avgör vilken kriminalpolitisk väg som Sverige ska slå in på. Vi moderater har varit tydliga med vad vi vill. Vår nya kriminalpolitik ska värna medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är så vi stärker det svenska samhällskontraktet.

ANNONS

Johnny Magnusson (M)

förbundsstyrelsens ordförande Västra Götaland

Tomas Tobé (M)

rättspolitisk talesperson

ANNONS