Av stort intresse är att Klorokin, ett äldre läkemedel mot malaria, visat sig begränsa utvecklingen av andningssvårigheter hos smittade patienter. Det kan bli en möjlig väg för att hindra överbelastning av vårdresurser, skriver debattörerna.
Av stort intresse är att Klorokin, ett äldre läkemedel mot malaria, visat sig begränsa utvecklingen av andningssvårigheter hos smittade patienter. Det kan bli en möjlig väg för att hindra överbelastning av vårdresurser, skriver debattörerna. Bild: Robin Aron/GP

Sverige har gravt missbedömt riskerna med det nya coronaviruset

Det är upprörande hur tafatt myndigheterna hittills har hanterat hotet från Coronasmittan. Situationen kommer att förvärras med en kraftig ökning av antal smittade den kommande tiden. Nu måste vi hitta konkreta åtgärder. Klorokin är ett lovande läkemedel som bör ges särskilt till äldre, skriver professorerna Thomas Hedner och Olle Isaksson.

ANNONS
|

COVID-19 sprids nu snabbt över världen och smittan omfattar nu har 85 länder. Antalet diagnosticerade är i dagsläget 98 171 med 3 385 rapporterade dödsfall, vilket anger en generell dödlighet på 3,5 procent. Förutom Asien där utbrottet startade, har nu virus på allvar drabbat Europa, Nordamerika, Latinamerika och Afrika. I Sverige har antalet smittade precis passerat 100 och ökningen förlöper nu klart exponentiellt. Vi ser nu hur COVID-19 utvecklas till en fullskalig pandemi, med mer omfattande konsekvenser än vad myndigheter och regering räknat med

Under de närmaste veckorna kan vi förvänta oss en omfattande ökning av antalet fall i de flesta världsdelar. USA rapporterar nu ett betydande antal dödsfall i olika stater, och ”state of emergency” har konstaterats i Kalifornien. Sannolikt finns det ett stort mörkertal av ännu inte diagnosticerade fall i olika delar av USA. De kommande veckorna kommer att ge oss svaret. Vi ser nu alltså början på en exponentiell spridning i världens största ekonomi – USA, efter det att epidemin nu härjat i över två månader i Kina - världens näst största ekonomi. Farhågorna är att detta kommer att leda till en ökande press på den globala ekonomin.

ANNONS

Brist på insikt

De åtgärder som Folkhälsomyndigheten och den svenska regeringen vidtagit har inte varit i paritet med det allvar som vi sett i vår omvärld. Regeringens och myndigheternas presskonferenser präglades av brist på insikt, osäkerhet i riskbedömningar, och tveksamma uttalanden om att regeringen haft situationen under kontroll. Många människor har tappat förtroendet för myndigheternas agerande. De har i stället förberett sig genom att skaffa skyddsutrustning, desinfektionsmedel, minskat sitt resande, och lagrat nödvändiga livsmedel. Befolkningen i allmänhet har alltså handlat rationellt, och jämfört med Sveriges myndigheter och politiker, har de haft en realistisk uppfattning om utvecklingen.

I Sverige ser vi nu en närmast exponentiell ökning av antalet COVID-19 fall, nästan alla delar av landet. Många förefaller vara primärt smittade i Norra Italien och eller i Iran. Belastningen på sjukvården kommer nu öka dramatiskt.

Det som många politiker och myndighetspersoner inte verkar ha förstått är att spridningen av detta helt nya virus, SARS-CoV-2, nu sker exponentiellt i befolkningen. Detta är fallet eftersom det ännu inte finns någon immunitet på populationsnivå.

Ett exempel som illustrerar exponentiell tillväxt är följande tankeexperiment. Om du föreställer dig att någon uppmanade dig att ta 30 vanliga steg, vet du redan att du hamnar cirka 30 meter från där du började. Men hur ser det ut om någon sa till dig att ta 30 exponentiella steg? Det är en miljard meter bort, eller 26 gånger runt jorden. Detta exponentiella förlopp är svårt att föreställa sig för de flesta människor, men det illustrerar väl innebörden av exponentiell tillväxt.

ANNONS

Mycket besvärligt virus

Ny forskning talar också för att vi har att göra med ett mycket besvärligt virus. Den senaste forskningen avseende det coronavirus som orsakar COVID-19 visar att viruset bär på en muterad gen med helt nytt genmaterial. I praktiken innebär att det är ungefär tusen gånger mera virulent än närbesläktade virus som orsakar t.ex. SARS och MERS. Vi har alltså att göra med ett helt nytt och mycket aggressivt virus, jämfört med tidigare coronavirus.

Vad vi nu vill se är att ansvariga myndigheter vidtar resoluta åtgärder;

- Begränsa smittspridning (karantänåtgärder, munskydd, handtvätt med mera)

- Mobiliserar för att behandla och förebygga chocklunga, det vill säga svåra andningssvårigheter hos riskpatienter

- Överväga behandling med läkemedel, som klorokin och antivirala medel, när det är aktuellt

I pressen har det på många ställen uttryckts förhoppningar om snabb vaccinframställning. Men detta är orealistiskt, eftersom utveckling och marknadsintroduktion ett verksamt vaccin kommer realistiskt att dröja minst ett till två år.

Hindra överbelastning

Av stort intresse är att Klorokin, ett äldre läkemedel mot malaria, visat sig begränsa utvecklingen av andningssvårigheter hos smittade patienter. Det kan bli en möjlig väg för att hindra överbelastning av vårdresurser. Klorokin förefaller intressant nog även ha vissa antivirala effekter.

Kinesiska forskare har gjort en genomgång av möjliga läkemedel för prevention av de allvarliga medicinska komplikationer som kan uppstå till följd av COVID-19 och Klorokin är ett av dem. Klorokin är ett av de läkemedel, som WHO anger på sin lista för ”essential drugs”.

ANNONS

Regeringen måste nu genom Läkemedelsverket, SBU, Folkhälsomyndigheten, samt MSB se till att säkra nödvändig kompetens, resurser och kapacitet för adekvata åtgärder. Det finns inte längre utrymme eller tid för önsketänkande eller dimridåer.

Thomas Hedner, professor klinisk Farmakologi

Olle Isaksson, professor Internmedicin

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS