Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Teknikföretagen och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning Teknikföretagen.
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Teknikföretagen och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning Teknikföretagen.

Sverige behöver en plan för att locka hit tekniktalanger

Problemet med utvisningar av kompetent arbetskraft ska lösas enligt januariöverenskommelsen. Det är positivt, men det är en alldeles för låg ambition. Kompetensbristen är en flaskhals som skadar både svensk industri och Sverige som land, skriver Teknikföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

För Teknikföretagens medlemmar, såväl globala som mindre företag, står frågan om att locka talanger mycket högt på dagordningen. Det är avgörande för investeringar och utveckling av verksamheten. När närliggande länder och handelspartners nu lägger om sin politik för att bli mer attraktiva för utländska talanger kan Sverige inte ha som mål att sluta utvisa högkvalificerade medarbetare, forskare och doktorander.

Den snabba utvecklingen inom till exempel AI, elektrifiering, autonoma fordon och Internet of things, IoT, gör att Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom flera områden, exempelvis ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Kompetensbristen är en flaskhals som skadar både svensk industri och Sverige som land.

ANNONS

Flera andra liknande länder står inför samma läge. Tyskland och Nederländerna är två exempel på länder som därför ser över sin politik för att med olika medel kunna attrahera kvalificerad internationell arbetskraft i större utsträckning.

Den tyska regeringen beslutade förra året att förbättra talangattraktionen och underlätta för kvalificerad arbetskraft att etablera sig i landet.

Sverige och Tyskland är goda handelspartners och det svensk-tyska innovationssamarbetet på regeringsnivå utvidgades nyligen med områdena AI och hållbara batterier. Den tyska regeringen beslutade förra året att förbättra talangattraktionen och underlätta för kvalificerad arbetskraft att etablera sig i landet. Initiativet betonar att Tyskland särskilt ska attrahera yrkesverksamma akademiker och utveckla samarbeten med högskolor utomlands. Den tyska regeringen arbetar också operativt med en webb med samlad information på flera olika språk om hur arbetstagare kan komma och arbeta, studera och leva i Tyskland. Arbetet kompletteras med sociala media.

I Nederländerna finns en fysisk plats, en så kallad one-stop-shop, där myndigheter samarbetar med sju nederländska städer och stöttar företag som vill rekrytera samt arbetskraftsinvandrare, internationella studenter och företagare som vill etablera sig i landet. Nederländerna erbjuder ett stort utbud av stipendier för studenter, dessa presenteras på en officiell hemsida. Studenter med examen från något av landets universitet kan ansöka om ettårigt visum för att söka jobb eller starta företag.

För att klara kommande samhällsutmaningar behöver Sverige vara ett av världens mest attraktiva land för talanger inom teknik.

Sverige har i grunden mycket goda förutsättningar att attrahera kvalificerad arbetskraft. Det svenska företagsklimatet och samhället har gott rykte. Men konkurrensen är hård och de återkommande kompetensutvisningarna tär på det goda ryktet. För att klara kommande samhällsutmaningar behöver Sverige vara ett av världens mest attraktiva land för talanger inom teknik.

ANNONS

Det svenska utbildningssystemet måste stärkas inom en rad områden men Sverige behöver också aktivt arbeta för att välkomna internationell arbetskraft. Vi tycker därför att det är positivt att S, MP, C och L kommit överens om att ”problemet med kompetensutvisningar måste lösas”. Men det räcker inte. En handlingsplan för att undanröja hinder för talangattraktion måste tas fram. För att göra Sverige mer attraktivt föreslår vi regeringen följande:

1. Säkerställ en effektiv process för arbetstillstånd. Sveriges attraktionsgrad försämras avsevärt med en osäker och långdragen byråkratisk process. Tillståndstiden bör förlängas och förläningsprocessen förbättras. Migrationsverket bör få ett tydligt serviceuppdrag i att guida arbetsgivare rätt. Därutöver borde kravet på arbetstillståndets koppling till en viss arbetsgivare och ett visst yrke tas bort.

2. Stärk högskolans uppdrag att verka för att fler utländska studenter och forskare stannar kvar och arbetar i Sverige. Det kan vara karriärstöd, hjälp med arbetslivskontakter och språkstudier. Även stipendiesystemet bör tydligare riktas mot just talangfulla studenter inom strategiska utpekade områden. På så sätt ökar chansen att få internationella topptalanger till företag i Sverige.

3. Se över de områden som krävs för att få fungerande vardag i Sverige. Medan levnadsvillkor och företagskulturen upplevs som svenska styrkeområden lämnar praktiska utmaningar kring bostäder och skolor till medföljande familjemedlemmar mycket övrigt att önska.

ANNONS

I en internationell kapplöpning behöver vi bygga vidare på framgångarna för många exporterande företag och insikten att talangattraktion är en strategisk näringspolitisk fråga för Sverige.

Ulf Lindberg

näringspolitisk chef Teknikföretagen

Li Ljungberg

expert kompetensförsörjning Teknikföretagen

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS