Samhall har i dag 24 000 yrkesarbetande medarbetare med någon form av funktionsnedsättning. Varje år börjar personer jobba hos oss med alltifrån montering, paketering och kundservice till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen, skriver debattören. Bilden är en genrebild.
Samhall har i dag 24 000 yrkesarbetande medarbetare med någon form av funktionsnedsättning. Varje år börjar personer jobba hos oss med alltifrån montering, paketering och kundservice till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen, skriver debattören. Bilden är en genrebild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sverige behöver en ny syn på vem som har kompetens

Många företag och arbetsgivare har svårt att rekrytera. Samtidigt visar ny statistik från SCB att en kvarts miljon personer med funktionsnedsättning är utestängda från arbetsmarknaden. Sverige behöver en ny syn på vem som har kompetens. Det skriver Sara Revell Ford, vd Samhall.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hur kommer det sig att mer än varannan person med en funktionsnedsättning i Sverige saknar ett jobb att gå till? Att det saknas yrkeskunnande och kompetens hos personer med en funktionsnedsättning vet vi inte stämmer.

Samhall har i dag 24 000 yrkesarbetande medarbetare med någon form av funktionsnedsättning. Varje år börjar personer jobba hos oss med alltifrån montering, paketering och kundservice till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen.

Företagares rekryteringsbehov och bristen på jobb för människor med funktionsnedsättning är ett gap som innebär stora kostnader, både för individen och för samhället. För den enskilde som inte är en del av en jobbgemenskap, som inte tjänar pengar och inte betalar skatt. Som riskerar att hamna utanför samhället. För företag som inte hittar rätt kompetens, och för samhället som lämnas med stora kostnader för försörjningsstöd och psykisk ohälsa. Samhall är en del av lösningen, men givet hur många personer med funktionsnedsättning som i dag utestängs från arbetsmarknaden, behöver fler företag öppna upp och modernisera sin syn på vem som har kompetens.

ANNONS

Den här frågan handlar inte bara om vad enskilda företag vinner, utan också om ett gemensamt ansvar. Ett samhälle som håller ihop – där alla har en plats – är mer robust och motståndskraftigt. Det är ett Sverige som alla vinner på. När individer inkluderas blir samhället stabilare.

Det finns många saker som företag kan göra för att öka inkluderingen och samtidigt underlätta rekryteringen. Tre konkreta exempel är:

1. Kartlägg hur ni rekryterar. Analysera urvalsprocesser och på vilka grunder ni väljer bort kandidater.

2. Ta del av kunskap. Många organisationer, forskare och framför allt personer med funktionsnedsättning har stor kunskap om arbetslivet och hur arbetsplatser kan bli mer tillgängliga.

3. Det finns ekonomiska stöd för hjälpmedel och anpassningar för företag som inkluderar personer med funktionsnedsättning. Kontakta Arbetsförmedlingen och ta reda hur ni kan använda de lönestöd och bidrag som finns.

Det allra viktigaste är dock inte hur ni börjar – utan att ni börjar.

För att försöka sluta gapet kommer Samhall bjuda in näringsliv, politik och organisationer till tre nationella dialoger. Den första med fokus på hur barriärerna till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kan rivas. Den andra kommer ha fokus på rekrytering och rekryteringsprocessen. Den tredje på hur företag och arbetsgivare kan skapa en arbetsplats som är tillgänglig för alla.

ANNONS

Sverige behöver en ny syn på vem som har kompetens. Med gemensamma krafter kan vi ta Sverige i en ny och mer inkluderande riktning.

Sara Revell Ford, vd Samhall

ANNONS