Sverige behöver de afghanska ungdomarna

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten. Det är kontraproduktivt. De investeringar som gjorts i dessa ungdomar kan tas till vara på en växande arbetsmarknad, skriver bland andra Björn Mellquist, lärare och god man.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Våra beräkningar visar att av de afghanska ungdomar som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det 38 procent som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas då de inte anses ha skyddsskäl.

För en 18-åring född och uppvuxen i Sverige har samhället haft kostnader i storleksordningen tre miljoner kronor. Det betyder att en 18-årig flykting från till exempel Afghanistan kan kosta samhället tre miljoner i inskolningskostnader innan han är uppe i kostnaden för en svenskfödd 18-åring.

När Migrationsverket inte ger uppehållstillstånd ökar kostnaderna kraftigt för utredningar, domstolsförfarande, utvisningar, tvångsdeporteringar med mera.

ANNONS

Skriker efter arbetskraft

De indirekta kostnaderna är ännu större: dels är den investering som gjorts under flera år bortkastad, dels har tilliten till samhällets förmåga att värna om de svagaste och mest utsatta allvarligt rubbats hos många.

Industrin skriker efter arbetskraft. Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder. Regeringens proposition 2016/17:133 har titeln ”Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring”.

Vi har stor brist på tonåringar i landet. Ungdomskullarna kring år 2000 var extra små. De ensamkommande barnen och ungdomar är födda just de åren. Jämfört med behoven av arbetskraft är de dock bara en liten skara – två på 1 000 invånare.

I flera län påpekar man att man är direkt beroende av att behålla de flyktingar som kommit dit för att klara behovet av arbetskraft.

Att i detta läge göra oss av med ungdomar som vi investerat så mycket i – och som redan kommit långt med språkinlärningen, etablerat ett stort nätverk och efter bästa förmåga integrerats i det svenska samhället – det vore ett oerhört slöseri.

Björn Mellquist

lärare, god man

Frans Schlyter

ANNONS

senior utredare inom kriminalvården, god man

Ingrid Eckerman

allmänläkare, chefredaktör

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

ANNONS