Sverige behöver en ny internationell järnvägsstrategi

Ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att man har ett järnvägssystem som är robust och där långväga persontrafik och gods kan transporteras så fort som möjligt mellan de större tätorterna. Regeringen bör därför ta ett initiativ till ett gemensam nordiskt arbete för att förbättra infrastrukturen mellan Stockholm–Oslo–Köpenhamn, skriver Magnus Jacobsson och Hampus Hagman (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Samtidigt som det pågår en diskussion om en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö så fortsätter vi att hanka oss fram med en synnerligen bristfällig järnvägsinfrastruktur mellan Stockholm–Oslo–Köpenhamn. Oavsett om staten lånar till att bygga en höghastighetsjärnväg eller en förbättring av stambanorna så kommer vi att behöva bättre infrastruktur för både persontrafik och gods mellan våra nordiska länder.

Sträckan Stockholm–Köpenhamn kommer att förbättras när man utvecklar de nya stambanorna. Men det räcker inte med att denna sträcka förbättras. Vi måste också förbättra järnvägen mellan Stockholm–Oslo. Kommunerna (Oslo–Sthlm 2.55) som finns längs med denna sträcka har tagit fram ett bra underlag som visar hur man kan korta ner restiderna till en förhållandevis låg kostnad.

Tyvärr ser vi inte samma kraftsamling för en snabb och effektiv järnväg mellan Oslo–Göteborg–Köpenhamn. Trots att stora delar av sträckan redan är löst mellan Köpenhamn–Göteborg så händer ytterst lite på sträckan Göteborg–Oslo. Ett av problemen med den nordliga utbyggnaden är att det finns väldigt många olika uppfattningar inom Östfold avseende hur man på bästa sätt skall gå fram med en järnväg för att binda samman de olika kommunerna med Oslo. Detta är en relevant frågeställning då alla studier på järnväg visar att de flesta transporterna och den största effekten alltid är inom närområdet av en större stad. En bra järnvägsutveckling i Östfold kommer således utöka Oslos arbetsmarknadsregion på samma sätt som till exempel Pågatågen har utvecklat Köpenhamns och Malmös arbetsmarknadsregion.

Samtidigt finns det en tydlig intressekonflikt mellan de storstadsnära arbetsmarknadsregionerna och den mer långväga fjärrtrafiken för persontrafik och gods. Tittar vi på vår egen region har i dag alla större orter utan Borås och Uddevalla en förhållandevis väl fungerande järnvägsförbindelse till Göteborg. I Borås fall kommer järnvägen förbättras samtidigt som man bygger samman Göteborg med Landvetter, Borås och Jönköping. I Uddevallas fall finns för närvarande inga färdiga beslut avseende dubbelspår trots att alla tidsstudier visar att detta är den mellanstora kommun inom Västra Götalandsregionen som har den sämsta förbindelsen till Göteborg. Det missgynnar medborgarna längs Bohusbanans södra sträckning då man inte får samma möjlighet att utvecklas som en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. Ett dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla måste etableras så snart som möjligt.

Men för att utveckla stråket Göteborg–Oslo så räcker det inte med ett dubbelspår till Uddevalla. Det behövs förbättringar i Göteborg som gör att gods som kommer via Bohusbanan kan gå direkt ut till Göteborgs hamn och det måste till en förbättrad förbindelse norrut. För närvarande planerar Västra Götalandsregionen och Trafikverket att denna sträckning skall gå via Öxnered och Dalsland in i Norge. Problemet med denna dragning är att det inte blir den snabbaste vägen och det finns signaler om att Halden inte önskar få in ett nytt dubbelspår via staden. Tio Bohuskommuner har också gått samman och önskar en utredning om vilken sträckning som är den effektivaste avseende tid, persontrafik, gods, kostnad, markförstörelse med mera.

För den lokala arbetsmarknadsregionen är det viktigaste att man får möjlighet till lokaltrafik som går utan störning ifrån fjärrtrafik, men ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att man har ett järnvägssystem som är robust och där långväga persontrafik och gods kan transporteras så fort som möjligt mellan de större tätorterna. Regeringen bör därför ta ett initiativ till ett gemensam nordiskt arbete för att förbättra infrastrukturen mellan Stockholm–Oslo–Köpenhamn. I detta arbete måste man också se vilka sträckningar som är de effektivaste utifrån ett samhällsnyttoperspektiv.

Magnus Jacobsson (KD)

Hampus Hagman (KD)