För snart tre år sedan presenterade Tillväxtverket sin utredning (Rapport 0239) om produktionsincitament i Sverige. Utredaren föreslog ett införande av ett statligt incitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Förslaget tillstyrktes av samtliga remissinstanser. Men trots det har regeringen inte prioriterat frågan, vilket gör Sverige till ett av endast fyra länder i Europa som saknar produktionsincitament, skriver de tre debattörerna från Liberalerna.
För snart tre år sedan presenterade Tillväxtverket sin utredning (Rapport 0239) om produktionsincitament i Sverige. Utredaren föreslog ett införande av ett statligt incitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Förslaget tillstyrktes av samtliga remissinstanser. Men trots det har regeringen inte prioriterat frågan, vilket gör Sverige till ett av endast fyra länder i Europa som saknar produktionsincitament, skriver de tre debattörerna från Liberalerna.

Sverige är sist i kön — inför rabatt för filmproduktion

Gotland gick miste om Game of Thrones för att Sverige ansågs för dyrt. När corona-krisen är över är det dags att Sverige inför produktionsincitament för tv- och filmproduktioner, skriver bland andra Christer Nylander (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I dessa tider med enorma utgifter och vikande skatteunderlag behöver vi vända på varje sten i jakten på åtgärder som ger positiva ekonomiska effekter. En sådan åtgärd, som kan ge stora resultat, är införandet av produktionsincitament för film och tv-produktion.

För snart tre år sedan presenterade Tillväxtverket sin utredning (Rapport 0239) om produktionsincitament i Sverige. Utredaren föreslog ett införande av ett statligt incitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Förslaget tillstyrktes av samtliga remissinstanser. Men trots det har regeringen inte prioriterat frågan, vilket gör Sverige till ett av endast fyra länder i Europa som saknar produktionsincitament.

ANNONS

Gotland gick bort

Utländska produktioner väljer därför bort Sverige till förmån för länder med lägre kostnader. Producenterna för Game of Thrones övervägde Gotland som inspelningsplats men valde slutligen bort regionen av kostnadsskäl. Bara under 2020 har svenska produktioner haft planerad inspelning till ett värde av 1,2 miljarder helt eller delvis utomlands.

Utöver att gå miste om ekonomisk tillväxt gör avsaknaden av incitament Sverige till ett kulturellt och kreativt fattigare land. Det konstnärliga värdet i sig är enormt. I samspel med digitaliseringen utgör filmen en ovärderlig kulturell kraft som bidrar till internationella samarbeten och kunskapsutbyten.

Samtidigt väljer svenska produktioner ofta länder där det är billigare att spela in. Framtill alldeles nyligen tillhörde nyinspelningen av Utvandrarna listan – men nu ska inspelningen förläggas i Sverige på grund av pandemin. Det är ett möjligt trendbrott som har stor potential vid ett införande av produktionsincitament.

I samma utredning framfördes produktioners betydelse för svenskt näringsliv. En positiv utveckling av filmsektorn kan bidra till ytterligare inspelningar med ökad efterfrågan och sysselsättning inom kulturella och kreativa näringar som följd. Därtill bidrar internationella filmproduktioner på längre sikt till besöksnäringen. Utredningens slutsats blev att produktionsincitament för film vore en mycket viktig utveckling för svenskt näringsliv.

VG-regionen störst i Norden

Utöver att gå miste om ekonomisk tillväxt gör avsaknaden av incitament Sverige till ett kulturellt och kreativt fattigare land. Det konstnärliga värdet i sig är enormt. I samspel med digitaliseringen utgör filmen en ovärderlig kulturell kraft som bidrar till internationella samarbeten och kunskapsutbyten.

I Sverige fortsätter Västra Götalandsregionen att vara Nordens främsta filmregion medan Stockholmsregionen har börjat kraftsamla kring filmproduktionen – och om vi agerar snabbt kan svenska producenter få ett gynnsammare inspelningsklimat än i många andra länder, då man förhoppningsvis snabbare kan sätta igång produktioner som satts på vänt. Med ett skyndsamt införande av produktionsincitament skulle svenska produktioner kunna tas hem och förutsättningar skapas för att locka till oss utländska produktioner. Det skulle skapa värden som kan vara en del i att få igång Sverige efter krisen. Nu är rätt tid för att införa produktionsincitament.

ANNONS

Christer Nylander (L), riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet

Cecilia Elving (L), ordförande för kulturnämnden, Region Stockholm

Daniel Andersson (L), vice ordförande för kulturnämnden, Västra Götalandsregionen

ANNONS