Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det lokala arbetsmiljöarbetet och de lokala skyddsombuden är mycket viktiga för såväl folkhälsan som företagens verksamhet men tyvärr har antalet skyddsombud minskat över åren, skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv.  Bild: Svenskt Näringsliv, Pontus Lundahl/TT
Det lokala arbetsmiljöarbetet och de lokala skyddsombuden är mycket viktiga för såväl folkhälsan som företagens verksamhet men tyvärr har antalet skyddsombud minskat över åren, skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv. Bild: Svenskt Näringsliv, Pontus Lundahl/TT

Svenskt Näringsliv värnar om en god arbetsmiljö

I en debattartikel i GP kritiseras vårt förslag om att ersätta de regionala skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare. Detta trots att syftet med förslaget är att stärka de anställdas ställning i arbetsmiljöfrågor, skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Arbetsplatsolyckor, 30/10.

Företagens anställda är deras viktigaste och största tillgång. Genom att de kan arbeta effektivt och utvecklas i sitt arbete kan företagen drivas med lönsamhet och tillväxt. Det är därför självklart att arbetsmiljöfrågan är högt prioriterad hos företagen, inte minst utifrån viljan att vara attraktiva arbetsgivare. Detta är tydligt i våra undersökningar och andra kontakter med våra 60 000 medlemsföretag över hela landet. De allra flesta vet att dålig arbetsmiljö är kostsamt, både för företaget och för medarbetaren.

För att få fler lokala skyddsombud behöver regelverket moderniseras

Alla förlorar då en medarbetare lämnar jobbet på grund av exempelvis stress eller arbetsrelaterad skada. För att undvika detta måste vi arbeta förebyggande med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi tror även att framgångsrikt arbetsmiljöarbete bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare lokalt. Då behövs lokala skyddsombud vilket i dag saknas på många arbetsplatser. För att få fler lokala skyddsombud behöver regelverket moderniseras.

Försvagar inte arbetstagarnas ställning

Vi ser tyvärr en tendens att facken nu bedriver en kampanj för att skapa motsättningar mellan arbetsgivare och medarbetare i arbetsmiljöfrågan. I en artikel i GP den 30 oktober kritiseras Svenskt Näringsliv, av Jan Nilsson och Christine Marttila från LO, för förslaget att ta bort regionala skyddsombud och ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare.

Arbetsmiljörådgivarna ska i vårt förslag ha till uppgift att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet

Syftet med denna förändring är inte, som det antyds, att försvaga de anställdas ställning i arbetsmiljöfrågor – tvärtom. Arbetsmiljörådgivarna ska i vårt förslag ha till uppgift att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet. Finansieringen av deras verksamhet kan delvis ske via det statliga bidrag som i dag ges till de fackliga organisationerna för de regionala arbetsmiljö- eller skyddsombudens verksamhet och det hela kan administreras av Arbetsmiljöverket.

Det lokala arbetsmiljöarbetet och de lokala skyddsombuden är mycket viktiga för såväl folkhälsan som företagens verksamhet men tyvärr har antalet skyddsombud minskat över åren. På något sätt måste utvecklingen vända. I dag är den lokala skyddsombudsrollen starkt kopplad till det fackliga medlemskapet samtidigt som stora delar av fackföreningsrörelsen tappar medlemmar. Då måste man till slut våga fundera över om den modell vi har i dag är den rätta.

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland