Försäkringsbranschen ser redan effekterna av klimatförändringarna i form av fler försäkringsskador orsakade av extrema väderhändelser, skriver debattören.
Försäkringsbranschen ser redan effekterna av klimatförändringarna i form av fler försäkringsskador orsakade av extrema väderhändelser, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson / TT

Svåra översvämningar om regeringen misslyckas med klimatanpassningen

Om inte regeringen omedelbart prioriterar klimatanpassningen av våra kuster kommer många byggnader att stå under vatten i framtiden. Samhället måste prioritera det förändrade klimatet och planera för ökade havsvattennivåer, skriver Staffan Moberg, jurist och expert på klimatskador, Svensk försäkring.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Varje månad får vi nya larmrapporter om att glaciärerna smälter i en betydligt högre takt än förväntat. Väder och klimat kommer att bli alltmer volatilt i framtiden och perioder med mer regn och skyfall kommer att växla med perioder av långvarig torka. Dessa effekter är alltjämt i sin linda men de kommer att bli betydligt större framöver. Vi har redan intecknat att samhället kommer att påverkas av klimatförändringarnas effekter i flera hundra år. Försäkringsbranschen ser redan effekterna av klimatförändringarna i form av fler försäkringsskador orsakade av extrema väderhändelser.

Ett av problemen är att flera av våra centrala myndigheter saknar ett uppdrag om att verka tillsammans med andra aktörer för att förebygga att skador inträffar. Genom att förebygga att skador inträffar kan vi undvika onödiga utsläpp av klimatgaser i samband med återställande av skadan.

ANNONS

Stiger sakta men säkert

Klimatmodellerna visar att det inte är osannolikt att havsnivån stiger med tre till fem meter på ett par hundra års sikt. Många kommuner planerar i dagsläget nya stadsdelar i städernas gamla hamnområden. En nyproducerad fastighet beräknas ha en livslängd på ”över 100 år”. Dock tar kommunerna sällan hänsyn till den förväntade havsnivåhöjningen över en längre tidshorisont än högst 50 år. De fastigheter som planeras och nyproduceras i dag riskerar alltså att stå som övergivna monument ute i havet om drygt 100 år.

Dessvärre ser vi inte att det finns tillräcklig förståelse för klimatförändringarnas konsekvenser varken hos regering eller kommuner. I stället bygger vi in oss i nya problem och på sikt kommer inte försäkring att finnas till hands för att ersätta de skador som uppkommer. Ett grundläggande kriterium för att kunna erbjuda försäkringslösningar är att skadorna måste vara plötsliga och oförutsedda. Det kriteriet kommer inte längre att vara uppfyllt när fastigheterna drabbas av regelbundna översvämningar. Finansiering av klimatanpassning behöver inte bli så dyr om vi gör rätt vägval i ett tidigt skede. Med rätt planering och tydliga riktlinjer undviks att byggnader i framtiden utsätts för översvämningar. Konsekvensen blir att vi annars kommer stå inför oerhörda problem i framtiden – vilket kommer att drabba både samhälle och enskilda fastighetsägare i form av stora kostnader. Om vi vill skydda våra framtida generationer måste vi börja med en långsiktig klimatanpassning av våra kuster.

ANNONS

Svensk försäkring föreslår:

Att regeringen upprättar en övergripande nationell strategi där en klimatanpassning av Sveriges kuster tydliggörs. En sådan strategi bör ta hänsyn till en havsnivåhöjning på åtminstone tre meter. På detta sätt kan vi hantera havsnivåhöjningen med minst skada både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Regelverk avseende såväl kustnära nyproduktion som hantering av befintlig bebyggelse bör ta hänsyn till byggnaders livslängd.

Att regeringen pekar ut ett ansvarigt departement som har det övergripande ansvaret för klimatanpassningen av Sverige. En samordnande funktion på högsta nivå kommer vara avgörande i styrningen av klimatanpassningen.

Att regeringen ger uppdrag åt Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att verka för att egendomsskador förebyggs och undviks genom aktiva åtgärder i myndigheternas arbete.

Genom att ta korrekta beslut och genomföra rätt insatser i dag, sparar vi oerhörda kostnader för framtiden.

Klimatförändringarna sker långsamt, men åtgärderna måste börja sättas in omedelbart. Genom att ta korrekta beslut och genomföra rätt insatser i dag, sparar vi oerhörda kostnader för framtiden. Både för samhället i stort men också för den enskilda individen.

Staffan Moberg, jurist och expert på klimatskador, Svensk försäkring

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS