Större öppenhet och innovativ utveckling

Med en öppenhet mot omvärlden och tack vare innovativa miljöer för att testa nya idéer kan Västsverige utvecklas. Centerpartiet vill uppmuntra entreprenörer att slå sig ner i Europas viktigaste industriregion. Med ett blomstrande näringsliv kan fler få jobb och då skapas också resurser till sjukvården, skriver Kristina Jonäng (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regionvalet 2018

Varje samhälle behöver ha en öppenhet mot omvärlden. Nyinflyttade människor eller nya tekniska uppfinningar förändrar vår vardag, hela tiden. Det är viktigt att välkomna de människor som kommer till Västsverige. Annars är risken att vårt samhälle lider brist på arbetskraft, halkar efter samt skapar arbetslöshet och oro. Med en välkomnande attityd kan fler nyanlända få jobb. Fler människor i jobb ger tillväxt och skatteintäkter som ger resurser till hälso- och sjukvården. Det ska gå snabbt för dem som kommer till Sverige att få sin kunskap godkänd. Under de senaste fyra åren har Västra Götalandsregionen exempelvis snabbutbildat över 100 syriska läkare. När andra stänger gränser öppnar Centerpartiet för fler utländska läkare.

ANNONS

Västra Götaland ska fortsätta vara en av Europas främsta industriregioner. Varje stort företag har startat i liten skala. Många mindre företag i Västra Götaland är beroende av en global marknad, som underleverantörer där krav ställs på att producera enligt särskilda internationella standarder. För att dessa företag tillsammans med mer lokalt verksamma företag ska kunna växa behövs välutbildad arbetskraft. Vi behöver en arbetsmarknadspolitik som förmår att matcha jobbsökande med lediga arbeten.

Centerpartiet arbetar för en vård nära dig

Allt fler liv kan räddas inom sjukvården, tack vare att vården utvecklas snabbt. Sjukvården får nya resurser varje år. Under de senaste åren, när Centerpartiet suttit i ledning för regionen, har resurserna till hälso- och sjukvården ökat med mellan 1,2 och 2,1 miljarder kronor varje år. Antalet medarbetare i hälso- och sjukvården har utökats kraftigt, med cirka 1 000 nya medarbetare årligen, bara i Västra Götaland. Centerpartiet medverkar till att öka investeringarna i nya sjukhusbyggnader nya psykiatribyggnader, barnsjukhus och vårdavdelningar byggs vid alla akutsjukhus i regionen. Vi ser resultat i en allt högre kvalité inom hälso- och sjukvården. Samtidigt kritiseras vården ibland för ineffektivitet. Det behövs mer servicekänsla och ökad produktivitet i vården samt en vård som utgår mer från patienten och behovet av vård på nära håll. Centerpartiet är pådrivande för ett omställningsarbete av sjukvården i Västra Götaland. Vård som tidigare utförts på sjukhus flyttas ut till vårdcentraler och till hemmet. Samtidigt vill vi koncentrera den avancerade vården. Om den vård du behöver ofta finns nära och avancerad vård som du behöver mer sällan finns på färre platser, får vi totalt sett den bästa vården.

ANNONS

Använd sopor som resurs, i stället för avfall

Många tillverkningsföretag har vuxit sig starka genom att producera varor på löpande band, ibland utan att tänka på om produkten kan tas om hand när den är utsliten. Det gäller exempelvis kläder. Det mesta av våra begagnade kläder går till förbränning. Det är ett slöseri med resurser. Det ska vara lätt att återvinna material så att begagnade kläder kan sorteras, bli omsydda och säljas igen i klädbutiken som nya plagg. Kläder ska kunna brytas ner till textilfibrer igen som kan tas tillvara och bli kuddfodral, gardiner eller möbelstoppning i stället. Tester görs att blanda fiber från kläder med cellulosa från skogsindustrin och göra nya plagg. Sådana försök pågår inom textilindustrin och möbelbranschen. Centerpartiet vill underlätta för fler företag att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Centerpartiet vill använda samma filosofi för att minska slöseriet av plast. Plast ska ha ett värde, betraktas som en råvara, även när plasten är använd. Då blir det intressant att ta tillvara plast, istället för att bara slänga och riskera att plasten hamnar i havet. Plast ska enkelt kunna återvinnas och återanvändas för nya plastprodukter. Centerpartiet i Västra Götaland bidrar till att stödja sådana utvecklingsprojekt. Science Parks och andra innovationsmiljöer är viktiga för att få resurser att testa. Centerpartiet vill satsa drygt 60 miljoner kronor mer än Socialdemokraterna i regionen på regional utveckling.

ANNONS

Planera för kollektivtrafik och bostäder samtidigt

För att Västra Götaland ska kunna växa krävs det att bostäder byggs i hela regionen. Bebyggelse på mindre orter och förtätningar i många städer ställer krav på tillgång till kollektivtrafik. Centerpartiet vill underlätta för människor att ta intressanta jobb utan att behöva flytta. En utbyggd kollektivtrafik för både tåg och bussar behöver ske i hela regionen. Målen om en fördubbling av kollektivtrafiken och en tredubbling av tågtrafiken till år 2035 förutsätter en rejäl upprustning av infrastruktur för såväl vägar som järnvägar.

Kristina Jonäng (C)

regionråd

ANNONS