Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Paradoxalt nog är det de friskaste medborgarna som försäkras, på sin egen bekostnad eller arbetsgivarens. De med hög sjuklighet eller funktionsnedsättning är inte lönsamma för försäkringsbolagen, skriver debattörerna. Bild: Isabell Höjman/TT
Paradoxalt nog är det de friskaste medborgarna som försäkras, på sin egen bekostnad eller arbetsgivarens. De med hög sjuklighet eller funktionsnedsättning är inte lönsamma för försäkringsbolagen, skriver debattörerna. Bild: Isabell Höjman/TT

Stoppa vårdbolagens gräddfil – ingen ska få köpa sig före i kön

Patienter med störst behov ska ges företräde i vården, enligt sjukvårdslagen. Men när vårdbolagen prioriterar dem med privata försäkringar frångår man den principen. Västra Götalandsregionen måste ställa krav på vårdbolagen för att detta ska upphöra, skriver Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Äntligen har vi börjat diskutera det orättvisa i att vissa patienter går före andra i vårdkön för att de har en privat sjukvårdsförsäkring. Dagens Nyheter har i en artikelserie ställt den raka frågan till privata vårdgivare som har avtal med både regioner och försäkringsbolag: Låter ni dem med privata sjukförsäkringar gå före i vårdkön? Nio av tio svarade Ja på frågan. På sätt och vis är det självklart. Vad skulle speciella försäkringslösningarna ha för annat syfte än att kliva före i kön, i ett land där ju alla faktiskt har rätt till vård?

Vården inte jämlik

Det är ett av de tydligaste exemplen på att vården inte är jämlik. Det är inte den med störst behov som får vård först. Det är den som själv har råd att köpa sig förbi kön som kommer först. Eller som oftast, den som har en arbetsgivare som köper platsen.

Det bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagens portalparagraf på ett sätt som vi inte borde acceptera. Där står: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

De med hög sjuklighet eller funktionsnedsättning är inte lönsamma för försäkringsbolagen

Det är de som har högsta lönerna och de med högsta utbildningsnivåerna som finns bland de 650 000 som i dag har en privat försäkring. Paradoxalt nog är det de friskaste medborgarna som försäkras, på sin egen bekostnad eller arbetsgivarens. De med hög sjuklighet eller funktionsnedsättning är inte lönsamma för försäkringsbolagen. För varje person kan det vara attraktivt att med försäkring känna sig trygg om man inte litar på att få vård. Det är på samhällsnivå systemet ska kritiseras, för att det urholkar vården för oss alla.

Måste ställa krav

Västra Götalandsregionen har inte makten att förändra systemet med de privata sjukförsäkringarna. Men vi kan som en av de största sjukvårdshuvudmännen i Sverige ta vårt ansvar att visa på de orättvisa konsekvenserna av systemet. Försäkringspatienternas vård plockar personalen ur ett system där personal är en ständig bristvara och att de gör det på ett sätt som inte ger den rätta prioriteringen.

Vår uppfattning är att vi som sjukvårdshuvudman har möjlighet att ställa krav på att de som vi upphandlar vård av inte tar emot patienter via privata sjukförsäkringar. Motivet finns i inledningen av artikeln; nio av tio prioriterar patienter med privat försäkring, inte patienter med störst behov. Genom att upphandla vård utan att ställa krav på att inte ta emot patienter med privat försäkring bidrar vi till att sätta Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ur spel.

Eva Olofsson (v) regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

Carina Örgård (v) regionrådsersättare i Västra Götalandsregionen