Allt bistånd till den Palestinska myndigheten frysas tills löneutbetalningarna till terrordömda och deras familjer stoppas. Att inte detta sedan länge är självklara principer för svenskt Palestinabistånd är direkt stötande, skriver Lars Adaktusson (KD).
Allt bistånd till den Palestinska myndigheten frysas tills löneutbetalningarna till terrordömda och deras familjer stoppas. Att inte detta sedan länge är självklara principer för svenskt Palestinabistånd är direkt stötande, skriver Lars Adaktusson (KD).

Stoppa stödet till palestinska terrorister

ANNONS
|
 
    <strong>Lars Adaktusson </strong>(KD) 
    <br> Europaparlamentariker och ordförande, Vänskapsförbundet Sverige–Israel 
   </br>
Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker och ordförande, Vänskapsförbundet Sverige–Israel

Utrikesdepartementet i Schweiz beslutade nyligen att tills vidare frysa landets bistånd till IHL, Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat. Sekretariatet som förmedlar stöd till olika organisationer på palestinska områden finansieras, förutom av Schweiz, även av Nederländerna, Danmark och Sverige.

Ända sedan tillblivelsen, 2014, har frågorna hopat sig angående IHL:s agerande och verksamhet. Det schweiziska beslutet att frysa allt ekonomiskt stöd kom efter att IHL förmedlat pengar till en kvinnoorganisation på Västbanken som uppkallat en ungdomsgård efter en palestinsk terrorist. Det handlar om Dalal Mughrabi som 1978 deltog i en terrorattack där 37 civila israeler, varav 13 barn, dödades.

Andra biståndsgivare agerar

ANNONS

Namngivningen av ungdomsgården och hyllningen av palestinsk terrorism har tidigare i sommar fått även andra biståndsgivare att agera. Liksom Schweiz har Danmark beslutat frysa sitt ekonomiska stöd till IHL medan Norge, som delfinansierat den palestinska ungdomsgården, har begärt att få satsade pengar tillbaka.

Detta behöver dock inte bekymra den organisation som hela tiden varit drivande bakom projektet, Women´s Affairs Committee, WATC. Trots oklara omständigheter har WATC beviljats generöst med bistånd, även om de fyra länderna som står bakom IHL just nu håller inne utbetalningar i väntan på en utredning. Sverige som är ledande bidragsgivare till IHL har mellan 2013 och 2017 bidragit med närmare 35 miljoner kronor till organisationen.

Terror och hat på agendan

Att denna typ av bistånd inte är ovanligt illustreras av det faktum att IHL förmedlar pengar till en rad palestinska organisationer med terrorstöd och hat mot Israel på agendan. Några exempel:

Organisationen al-Haq beviljades mellan 2014 och 2016 mer än 5,6 miljoner kronor i bistånd från IHL. Organisationen verkar i huvudsak för bojkott av Israel och en av dess ledande personer är kopplad till terrorgruppen PFLP.

Gruppen Addameer samarbetar officiellt med PFLP och erbjuder juridiskt stöd till palestinska fångar, däribland terrordömda. Mellan 2014–2016 fick Addameer motsvarande 2,6 miljoner kronor från IHL.

ANNONS

Women’s Centre for Legal Aid and Counseling fick mellan 2014 och 2016 närmare 5.7 miljoner kronor i stöd av IHL. Sammanslutningen kombinerar jämställdhetsarbete med direkt antisemitiska budskap. En av organisationens företrädare refererar till israeler som ”vampyrsionister”.

Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights är en annan av mottagarna av IHL:s biståndspengar. För perioden 2014 -2016 handlar det om närmare tre miljoner kronor som bland annat använts för att arbeta mot en tvåstatslösning och dela ut stöd till antisemitisk konst.

Har bagatelliserats

Det faktum att utländskt bistånd till palestinska områden används till terrorstöd och hets mot Israel har under lång tid bagatelliserats i den svenska debatten. På samma sätt har det förringats att biståndsmiljarder från svenska skattebetalare till följd av ett genomkorrupt system hamnar i fickorna på palestinska ledare. Men i stället för effektivare uppföljning och tydligare krav på mottagarna delar den rödgröna regeringen ut ännu mer pengar. Under innevarande femårsperiod går mer än 1,5 miljarder kronor direkt från den svenska statskassan till palestinska områden.

Självklart är det angeläget och riktigt att stödja den palestinska civilbefolkningen. Självklart ska Sverige tillsammans med EU och andra internationella aktörer arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i palestinska områden, det ligger även i Israels intresse. Men när biståndsmedel motverkar sitt eget syfte och i själva verket bidrar till fördjupade motsättningar är det hög tid att agera kraftfullt.

ANNONS

Svek mot egna befolkningen

Ett av de länder som gör just det är USA. Senatens utrikesutskott i den amerikanska kongressen godkände i början av augusti ett nytt lagförslag som innebär att USA kommer att frysa Palestinabiståndet om inte det som kallas ”kompensation till martyrer” omedelbart stoppas. Bakom förslaget står såväl republikaner som demokrater som inte längre tänker acceptera den palestinska ledningens maktmissbruk och svek mot den egna befolkningen.

För tilltron till bistånds- och utrikespolitiken är det nödvändigt att den svenska regeringen drar samma slutsats. Det är nog nu, visa respekt för skattebetalarnas pengar, frys biståndet till palestinska områden tills terrorstödet upphör.

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker och ordförande, Vänskapsförbundet Sverige–Israel

ANNONS