Det finns fortfarande orostecken när smittspridningen av den nya deltavarianten av viruset ökar bland unga, därför bör barn och ungdomar från och med 12 års ålder vaccineras, skriver debattören.
Det finns fortfarande orostecken när smittspridningen av den nya deltavarianten av viruset ökar bland unga, därför bör barn och ungdomar från och med 12 års ålder vaccineras, skriver debattören. Bild: Gorm Kallestad / TT

Stoppa smittan – vaccinera även yngre elever

När ett nytt läsår drar igång måste allt fokus ligga på att hämta upp kunskapstappet som pandemin genererat. För att skolan återigen ska få lugn och ro bör även Sverige öppna för vaccinationer av yngre elever, skriver Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Svensk skola står inför ett nytt läsår med lite bättre förutsättningar än det förra. I och med beskedet om att vaccin nu erbjuds från och med 16 års ålder kan många gymnasielärare skönja ljuset i slutet av tunneln efter mer än ett år av slit under extraordinära omständigheter. Med det allt bredare vaccinskyddet bland lärare och i takt med att vaccineringarna av gymnasieelever tar fart kan man förhoppningsvis så småningom återgå till en mera normal skolvardag. Möjligheterna för skolors huvudmän att på egen hand besluta om fjärr- eller distansundervisning eller andra undantagsåtgärder har slopats. Utgångspunkten är således att det är närundervisning i klassrummet som gäller. Det är efterlängtat.

ANNONS

Finns orostecken

Men det finns fortfarande orostecken när smittspridningen av den nya deltavarianten av viruset ökar bland unga. Den nu ökande smittspridningen bland yngre riskerar att leda till nya utbrott på landets skolor och därmed äventyra undervisning under ännu en termin.

Ett sådant scenario måste under alla omständigheter undvikas. Även om svensk lärarkår har gjort ett fantastiskt jobb under pandemin och klivit fram som en av samhällets riktiga superkrafter, finns det en utbildningsskuld som inte syns i meritvärdena.

Efter nästan ett och ett halvt år med delvis stängda skolor, sjukskrivna lärare och frånvarande elever, inställd undervisning och undervisning på distans har den så kallade coronagenerationen fått långt sämre förutsättningar än andra generationer. Och det är de svagaste som förlorat mest. Om det är något vi har lärt oss under denna pandemi är det att distansundervisning som undervisningsform inte fungerar för alla och att den endast bör användas som nödlösning.

Tuff arbetssituation

Samtidigt behöver vi slå larm om lärarnas ork och arbetssituation. Många har slitit hårt och arbetsbelastningen som var oroväckande hög redan före pandemin har ökat ytterligare. Dessutom har arbetsmiljön varit allt annat än säker. I Lärarnas Riksförbunds undersökning i våras uppgav åtta av tio lärare och studie- och yrkesvägledare att de känt olust och till och med rädsla för att gå till arbetet på grund av covid-19.

ANNONS

Inför höstterminen behövs det därför strategier och beredskap så att skolan kan få lugn och ro. Allt fokus måste läggas på undervisningen så att eleverna kan ta igen den förlorade kunskapen. Det vilar nu ett tungt ansvar på arbetsgivare och beslutsfattare att se till att situationen i skolan blir hållbar och att vi i Sverige gör vad vi kan för att förhindra smittspridning.

I allt fler länder, bland annat i Finland, Danmark och Estland vaccineras nu barn och ungdomar från och med 12 års ålder lagom till skolstarten. För att vi ska kunna säkerställa en återgång till det mer normala bör Sverige se över möjligheten att följa dessa länders exempel. Ju fler som är vaccinerade av dem som befinner sig i skolan, desto bättre är det.

Fortsatta regler

Samtidigt måste vi fortsätta med samma coronaregler som präglat- eller borde ha präglat vårterminen. Det handlar först och främst om att inleda terminen med riskbedömningar, som sedan måste ske kontinuerligt i synnerhet vid misstänkta sjukdomsutbrott. Det finns också skäl att överväga om vaccinationer och covidtester – i likhet med vad som kommer att erbjudas i Halland – går att genomföra i skolan.

Lärarnas Riksförbunds undersökningar under pandemin har dock med all önskvärd tydlighet visat att många arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar, att det nästintill varit omöjligt att hålla avstånd i skolorna och att alla arbetsgivare inte tagit situationen på fullaste allvar. Det finns exempel på kommuner som till och med förbjudit skyddsutrustning och där skyddsombud varit tvungna att ta beslutet att stänga skolor. Det duger inte. Nu måste både staten och huvudmännen visa handlingskraft och ta ett större ansvar för en fungerande skolvardag.

ANNONS

De senaste tre terminerna har varit krävande för både lärare och elever. Nu behövs det ett tryggt och lugnt läsår för att skolan ska kunna hantera konsekvenserna av pandemin

De senaste tre terminerna har varit krävande för både lärare och elever. Nu behövs det ett tryggt och lugnt läsår för att skolan ska kunna hantera konsekvenserna av pandemin.

Att ”ta det som det kommer” duger inte. Här borde vi snegla på grannen i öst. Att erbjuda vaccinationer till barn och ungdomar från och med 12 års ålder i kombination med andra skyddsåtgärder skulle kunna ge viruset färre möjligheter att utvecklas och ta plats. Det sista som den svenska skolan behöver är ytterligare ett förstört läsår.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

ANNONS