Stoppa sjukskatten – den är kontraproduktiv

DEBATT: Regeringens nya sjukskatt för företagen hämmar nyanställningar och ger företagen högre kostnader – trots sänkt arbetsgivaravgift, skriver företagare och Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Regeringen vill införa en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. En konsekvens blir att alla de som vill börja jobba igen efter en skada eller sjukdom får svårare att få ett jobb.

I förslaget finns inte heller någon bortre tidsgräns för arbetsgivarens betalningsansvar. Företagare riskerar alltså att få betala sjukskatt i flera år. Det kommer att göra oss företagare mer försiktiga när vi ska anställa en ny medarbetare. Det är redan ett stort steg. Regeringen borde göra steget mindre, inte större.

Jobbar aktivt med sjukfrånvaron

Enligt regeringen ska sjukskatten få företagen att bli bättre på arbetsmiljö. Men jag vågar påstå att de allra flesta företag jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Vi är beroende av våra medarbetare för att kunna leverera i tid. Sjukfrånvaro innebär redan kostnader för bland annat sjuklön, produktionsbortfall och vikarier.

ANNONS

Dessutom hänger långt ifrån all sjukfrånvaro samman med jobbet. En medarbetare kan exempelvis skada sig på fritiden. Och en del sjukfrånvaro beror på långa vårdköer i den offentliga vården. Inte heller det kan företagen påverka.

Regeringen hävdar att sjukskatten inte ska öka företagens kostnader eftersom arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procentenheter och det införs ett fribelopp för mindre företag. Men det räcker inte för att kompensera för oförutsebara kostnader. Att vi företagare faktiskt redan via arbetsgivaravgiften betalar för mycket till sjukförsäkringen låtsas regeringen inte om.

Regeringen har som mål att Sverige om fyra år ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Ett bra mål, men sjukskatten gör det svårare att nå. Därför bör den hamna i papperskorgen.

Johan Enberg

Elementum eco AB

Helena Sjölander

Passal AB

Elisabeth Sandberg

regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

ANNONS