Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hyresgästerna i de kommunala bolagen brukar överlag vara nöjdare med sitt boende än andra. Ändå vill högerstyret nu genomföra fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Att sälja ut hyresrätterna är inte baserat på varken sund ekonomi eller att motverka segregation som det ofta påstås, utan har rent ideologiska grunder, skriver debattören. Bild: Janerik Henriksson/TT
Hyresgästerna i de kommunala bolagen brukar överlag vara nöjdare med sitt boende än andra. Ändå vill högerstyret nu genomföra fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Att sälja ut hyresrätterna är inte baserat på varken sund ekonomi eller att motverka segregation som det ofta påstås, utan har rent ideologiska grunder, skriver debattören. Bild: Janerik Henriksson/TT

Stoppa ombildningarna av hyresrätter i Göteborg

Det råder stor brist på billiga hyresrätter i Göteborg. Trots det vill högerstyret ombilda flera hyresrätter till bostadsrätter. Det skulle slå hårt mot alla göteborgare som inte har råd att köpa sin bostad, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hyresrätter med rimliga hyror är eftertraktade och svåra att få tag på. Det är ett välkänt faktum för de flesta. Från unga vuxna som vill flytta till Göteborg för att plugga eller jobba, till äldre som behöver hitta billigare boende när pensionen inte räcker till. Det finns alltid behov av hyresrätter som folk har råd med. Trots det vill högerstyret ombilda hyresrätter till bostadsrätter, en boendeform som både kräver att du har ett sparkapital och att du har tillräckligt stabil inkomst för att beviljas ett bolån.

Hyresgäster nöjdare

De kommunala bostadsbolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon har idag över 70 000 lägenheter över hela Göteborg. Hyresgästerna i de kommunala bolagen brukar överlag vara nöjdare med sitt boende än andra. Ändå vill högerstyret nu genomföra fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Att sälja ut hyresrätterna är inte baserat på varken sund ekonomi eller att motverka segregation som det ofta påstås, utan har rent ideologiska grunder. Högerstyret vill inte att kommunen ska äga något, oavsett nyttan det har för göteborgarna.

I Stockholm har massiva ombildningar av hyresrätter genomförts under många år. Mellan 1990 och 2015 minskade de kommunala bostadsbolagens andel i bostadsbeståndet från 34 procent till 17 procent. Samtidigt ökade andelen bostadsrätter från 24,5 procent till 54,3 procent. I Stockholms innerstad och närförorter finns få allmännyttiga hyresrätter kvar. Blandningen av upplåtelseformer som ombildningsförespråkarna sade sig eftersträva uteblev med andra ord.

Ombildningar har visat sig spä på segregationen då fattigare hushåll söker sig till de få områden där de fortfarande har råd med hyran.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet visar att det inte finns något stöd för idén att ombildningar minskar segregationen. Ombildningar har visat sig spä på segregationen då fattigare hushåll söker sig till de få områden där de fortfarande har råd med hyran. Dyrare bostäder driver på ekonomisk ojämlikhet som bidrar till att skapa segregerade städer.

Vänsterpartiet föreslår en annan väg för att råda bot på boendesegregationen. Vi vill bygga fler hyresrätter i de välmående villastadsdelarna. För att motverka segregationen och skapa en blandad stad behöver människor kunna bo i alla delar av Göteborg. Det skulle dessutom möjliggöra mer hållbara kollektivtrafiklösningar och minska bilberoendet i dessa stadsdelar.

Varje ombildad hyresrätt med rimlig hyra är en förlorad tillgång för hela Göteborg, en tillgång som inte går att återskapa då nya hyresrätter alltid är dyrare. Vänsterpartiet kräver därför ett slutgiltigt stopp för ombildningarna. Göteborg får aldrig bli som Stockholm.

Daniel Bernmar (V) kommunalråd