Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Jennifer Merelaid Hankins (V), andre vice ordförande Majorna-Linné och Nike Halvardsson (MP) ledamot Majorna-Linné.

Stoppa inte den nya familjecentralen

Den planerade familjecentralen i Masthugget riskerar att inte startas till följd av de stora nedskärningarna i stadsdelen. Vi hoppas att Alliansen tänker om, skriver de rödgrönrosa i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Förra året fattades beslutet att starta en ny familjecentral i Masthugget i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Förskolenämnden, stadsdelsnämnden Centrum och Majorna-Linné. En lämplig lokal för den tänkta verksamheten har hittats vid Masthuggstorget och en avsiktsförklaring om att starta en familjecentral där har ingåtts mellan dessa parter. Nu befarar vi att de borgerliga partierna i stadsdelsnämnden Majorna-Linné ska rösta för att bryta denna avsiktsförklaring, vilket vi tycker är väldigt synd.

Göteborgs familjer behöver fler familjecentraler att vända sig till.

En av de viktigaste insatserna vi politiker kan göra är att se till så att alla barn får en god start i livet. Stöd, rådgivning och vård för familjer ska finnas lättillgängligt. Familjecentraler bedriver precis sådan förebyggande verksamhet och har som uppgift att tidigt fånga upp de barn och föräldrar som behöver utökat stöd – vilket vi vet kan vara direkt avgörande för barns framtida liv. Vi rödgrönrosa tycker därför att Göteborgs familjer behöver fler familjecentraler att vända sig till.

Kravet för att få kalla en verksamhet för familjecentral är att det erbjuds mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. På grund av att allt är samlat på ett och samma ställe så är det ett väldigt kostnadseffektivt sätt att bedriva nämnda verksamheter på. Utredningar har visat att kostnaden kan bli upp till hela 85 procent lägre för kommunerna jämfört med traditionell organisering.

Arbetssättet familjecentraler tillämpar minskar även risken för att barn och föräldrar ska hamna mellan stolarna på grund av stelbenta organisationsstrukturer. Familjecentraler innebär bättre samordning mellan socialtjänst och vård, och mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Familjecentraler är ett utmärkt sätt att bedriva kostnadseffektiv och kvalitativ välfärd på.

Vi rödgrönrosa vet att det är ett tufft ekonomiskt läge i många stadsdelar på grund av Alliansens budget. Men om planerna för en ny familjecentral pausas till ett annat budgetår kommer totalkostnaden för projektet att bli större, och om planerna stoppas helt kommer det antagligen att kosta i hälsoeffekter för stadsdelarna Majorna-Linné och Centrum.

Om vi inte startar familjecentralen nu riskerar vi att förlora lokalen och ha spenderat resurser i onödan.

Det är viktigt att vi i denna tid av nedskärningar inte avbryter förebyggande arbete eftersom vi vet att det lönar sig både för invånarnas hälsa och stadsdelens budget på sikt.

Eftersom en familjecentral behöver lokaliseras nära en barnavårdscentral är det en utmaning att hitta en bra och ledig lokal för en sådan. Om vi inte startar familjecentralen nu riskerar vi att förlora lokalen och ha spenderat resurser i onödan i stället för att få igång en kostnadseffektiv verksamhet.

Den nya familjecentralen leder inte till några åtstramningar i annan verksamhet.

Stadsdelen Majorna-Linné har dessutom räknat med kostnaden för den nya familjecentralen för 2019, och därför kommer inte uppstartandet av den nya familjecentralen leda till några åtstramningar i annan verksamhet.

Familjecentraler är ett utmärkt sätt att bedriva kostnadseffektiv och kvalitativ välfärd på. Uppstartandet av en ny familjecentral är ett steg på vägen mot en bättre och mer tillgänglig välfärd. På tisdag avgörs frågan i vår nämnd och vi hoppas att beslutet blir att den nya familjecentralen kan öppnas. För Göteborgs invånare behöver fler, inte färre, familjecentraler.

Jennifer Merelaid Hankins (V)

andre vice ordförande Majorna-Linné

Nike Halvardsson (MP)

ledamot Majorna-Linné