Stoppa hetsjakten på bilister i Göteborg

Trafikplaneringen måste ta hänsyn till människors olika behov av mobilitet. Det vore ett historiskt misstag att planera bort bilen i Göteborg, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt, KAK.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hetsjakten på bilister fortsätter i Göteborg. Sedan tidigare finns en trafikpolitisk strategi antagen som syftar till att minska bilismen med 25 procent i staden. Detta i en tid när antalet bilar slår rekord och befolkningstillväxten är stor.

Bara i januari 2018 nyregistrerades över 1 300 bilar (SCB). Många är de göteborgare som uppenbarligen behöver bilen och flexibiliteten som den erbjuder. Inte sällan är det barnfamiljer som inte skulle få vardagen att gå ihop utan bil. Samtidigt blir bilarna allt tystare, renare och säkrare. Redan i dag finns helt utsläppsfria bilar och snart kommer de att kunna köra själva. En fantastisk utveckling pågår helt enkelt.

ANNONS

Försvårar ytterligare

Då väljer de styrande att ytterligare försvåra för bilisterna. Vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige ligger ett förslag om att göra boendeparkeringen ännu dyrare än i dagsläget. Detta ska inte ske på en gång, utan genom en årlig uppräkning med konsumentprisindex (KPI) plus 2,5 procent. Det skulle innebära ytterligare en kraftig pålaga för bilisterna.

Samtidigt kommer ett antal parkeringsplatser att försvinna när Västlänken byggs. Det är i dagsläget oklart hur många som slutligen kommer att gå förlorade, men att det kommer att röra sig om tusentals är högst troligt.

Man kan dock ställa sig frågan om det är ett problem att parkeringsplatser försvinner eller görs dyrare? Måste inte antalet bilar minska när staden förtätas och växer? Följdfrågan blir då vilka staden egentligen ska byggas för?

Skapar en tudelad stad

Uppenbarligen behöver många människor bilen, både de som bor centralt och de som bor en bit utanför eller i kranskommuner. De politiker och planerare som vill få bort bilen verkar inte tänka på att detta skapar en tudelad stad där bara vissa ges tillträde till den. De som kan åka kollektivt, cykla eller gå är välkomna. De som är i behov av bil måste vara beredda att betala stora summor. Har man inte råd med detta är det ingen idé att göra sig besvär. Detta drabbar främst grupper med lägre inkomster som är beroende av bil. Resultatet riskerar att bli en ytterligare segregering av staden med köer och fler olyckor i trafiken.

ANNONS

Trafikplaneringen måste ta hänsyn till människors olika behov av mobilitet. Det vore ett historiskt misstag att planera bort bilen i Göteborg, inte minst med tanke på hur beroende vi är av fordonsindustrin. Låt i stället staden gå före och utveckla framtidens mobilitet med mer av allt resande.

Thomas Lindskog

ordförande Kungliga Automobil Klubben (KAK), Västra avdelningen

Anders Ydstedt

ordförande, Expertrådet, KAK

ANNONS