Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikations- och public affairschef på Norwegian
Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikations- och public affairschef på Norwegian

Stoppa den skadliga flygskatten

En lokal flygskatt minskar inga utsläpp. Ett globalt problem måste lösas globalt. Betydligt mer effektivt är att i stället satsa på nya, bränslesnåla flygplan och att hela branschen jobbar för att få fram nya alternativa bränslen, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegian.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Charlotte Holmbergh Jacobsson</strong>
    <br> kommunikations- och public affairs-chef på Norwegian
   </br>
Charlotte Holmbergh Jacobsson
kommunikations- och public affairs-chef på Norwegian

I den höstbudget som regeringen presenterat framgår det att man kommer att införa en flygskatt. Så som flygskatten är utformad gynnas de flygbolag som har en gammal flygplansflotta eftersom det kostar lika mycket att släppa ut mycket som att släppa ut lite.

Som ett av Europas snabbast växande flygbolag kan vi bara beklaga att regeringen tar tydlig ställning mot flyget och all den tillväxt som flyget kan medföra.

Sverige har alla möjligheter att få många nya direktlinjer som kan bidra till ökad tillgänglighet och tillväxt. En skatt på resor kommer ha motsatt effekt och är direkt skadlig för svensk ekonomi. En flygskatt kommer minska tillgängligheten inom och till Sverige, vilket kommer att få allvarliga konsekvenser för ett litet land i norra Europa.

ANNONS

En flygskatt bidrar inte till minskade utsläpp. Tvärtom kan en flygskatt leda till utökade utsläpp eftersom många befintliga linjer bara flyttar någon annanstans och resenärer tvingas resa till andra flygplatser för att nå sin slutdestination. Globalt utgör flygets utsläpp två procent av de totala koldioxidutsläppen.

Det är givetvis oerhört viktigt att minska utsläppen men en lokal skatt minskar inga utsläpp. Ett globalt problem måste lösas globalt, inte lokalt. Betydligt mer effektivt är att i stället satsa på nya, bränslesnåla flygplan och att hela branschen tillsammans jobbar för att få fram nya alternativa bränslen.

Vansinniga konsekvenser

Att det med den planerade flygskatten blir mer skattemässigt fördelaktigt att transportera få resenärer i 20 år gamla flygplan med stora utsläpp än att fylla ett av våra nya flygplan är vansinnigt. Nya flygplan drar betydligt mindre bränsle och släpper ut färre miljöfarliga ämnen än gamla plan. Det är en enorm skillnad. Med en genomsnittsålder på 3,6 år har Norwegian en av de mest moderna och miljöanpassade flygplansflottorna i världen. Det här är ett sätt för oss som flygbolag att ta vår del av ansvaret för att minska flygets klimatpåverkan.

Det är otroligt motsägelsefullt av regeringen att å ena sidan vilja införa en flygskatt för att begränsa flygandet, samtidigt som man har inrättat ett Arlandaråd som har i syfte att utöka tillgängligheten till och från Sverige med fler flyglinjer. Vi vill bidra till regeringens mål om ökad tillgänglighet och fortsätta skapa jobb och tillväxt i Sverige. För att det ska vara möjligt måste förslaget om flygskatt stoppas.

ANNONS

Charlotte Holmbergh Jacobsson

kommunikations- och public affairs-chef på Norwegian

ANNONS