En andrahandshyra är i landet i snitt 51 procent högre än en förstahandshyra på en motsvarande lägenhet. Stockholm är värst med ett snitt på 104 procents påslag för den som hyr i andra hand. Detta gör det ofta omöjligt för andrahandshyresgäster att spara till en semester eller till en insats för en bostadsrätt, skriver debattörerna.
En andrahandshyra är i landet i snitt 51 procent högre än en förstahandshyra på en motsvarande lägenhet. Stockholm är värst med ett snitt på 104 procents påslag för den som hyr i andra hand. Detta gör det ofta omöjligt för andrahandshyresgäster att spara till en semester eller till en insats för en bostadsrätt, skriver debattörerna. Bild: CHRISTINE OLSSON / TT

Stoppa de som skor sig på bostadsbristen genom ockerhyror

Många unga som vill flytta till en ny stad för ett jobb eller flytta hemifrån har få möjligheter att hitta ett boende med rimlig hyra, eftersom köerna är så långa och få har råd att köpa en lägenhet. Därför hamnar många på den svarta bostadsmarknaden och betalar långt mer än vad de ska för boendet. Nu krävs det krafttag för att förbättra den här ohållbara situationen på bostadsmarknaden, skriver Alban Dautaj, Orimlig Hyra och Henrik Malmrot, jagvillhabostad.nu.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det har inte gått någon förbi att det idag är otroligt svårt som ung vuxen att få tag på ett tryggt boende. Idag är det hundratusentals unga som söker sin första egna lägenhet. När man ska flytta till en ny stad för ett jobb, flytta hemifrån eller från ett studentboende har man idag få möjligheter om man inte har flera år av kötid till en förstahandslägenhet eller har råd att köpa en bostadsrätt. Detta leder till att många tvingas ut på en osäker och framför allt dyr andrahandshyresmarknad. När efterfrågan är stor och utbudet litet är det som upplagt för att många blir utnyttjade och betalar långt högre hyror än vad som är rätt.

ANNONS

Det många inte vet är att hyran inte får vara hur hög som helst och att flertalet personer betalar en alldeles för hög hyra i onödan. Därför kommer vi på OrimligHyra.se och Jagvillhabostad.nu genomföra en upplysningskampanj under april som belyser detta problem och som klarlägger vilka rättigheter du har som andrahandshyresgäst, samt vilka lösningar som finns att tillgå.

Dubbelt så dyrt

I dag är det tydligt att andrahandshyresmarkanden är orimlig. En andrahandshyra är i landet i snitt 51 procent högre än en förstahandshyra på en motsvarande lägenhet. Stockholm är värst med ett snitt på 104 procents påslag för den som hyr i andra hand. Detta gör det ofta omöjligt för andrahandshyresgäster att spara till en semester eller till en insats för en bostadsrätt. Personer som fastnat i andrahandsträsket riskerar att bli kvar där på grund av de orimliga hyrorna. Detta är oacceptabelt och rådande lagstiftning är tydlig med vad som gäller – andrahandshyror ska vara skäliga. Att hyra ut en lägenhet i andra hand ska inte utgöra en inkomstkälla för förstahandshyresgästen, utan ska vara ett sätt för folk som står utanför bostadsmarknaden att få tillgång till ett boende. Som andrahandshyresgäst har du även rätt att få tillbaka överhyra retroaktivt, något många inte känner till.

ANNONS

Kompletterande inkomstkälla

I nuläget skor sig många förstahandshyresgäster på att hyra ut flertalet lägenheter svart till flera olika personer, vilket har skapat en slags ”svart marknad”. Andra hyr ut sin lägenhet fast de bor permanent någon annanstans, och använder intäkterna från andrahandshyresgästen som en kompletterande inkomstkälla. Trots att det sedan oktober 2019 är brottsligt att olovligen hyra ut sin lägenhet till en överhyra, är det inte många förstahandshyresgäster som har dömts till böter eller fängelse för det. Detta även fast flera satt i system att tjäna pengar på hyreskontrakt.

Vi anser att det måste till flera förändringar för att komma åt den här situationen, både på kort och på lång sikt. På lång sikt behöver den stora efterfrågan på bostäder dämpas genom att låta bygga fler bostäder, vilket kommer göra det svårare för förstahandshyresgäster att ta ut hutlösa priser från personer i en utsatt situation. På kort sikt ser vi att flera saker behöver göras. Hyresnämnden måste få mer resurser för att kunna hantera fler ärenden då väntetiderna är för långa. Det måste även bli vanligare att böter eller fängelse döms ut till personer som satt det i system att hyra ut svart till ockerhyror och som tjänar pengar på att hyra ut i andra hand.

ANNONS

Det måste således finnas en konsekvens för den som tar ut en oskäligt hög hyra i strid med privatuthyrningslagen - precis som det gör för den som tar ut en oskäligt hög hyra enligt hyreslagen

Dessutom borde det föras ett offentligt register över förstahandshyror i Sverige så att det blir enklare för andrahandshyresgäster att avgöra om de betalar överhyra. Slutligen måste även personer som hyrt en bostadsrätt i andra hand få samma rätt att kräva ut överhyra i efterhand som de som hyrt en hyresrätt i andra hand. Det måste således finnas en konsekvens för den som tar ut en oskäligt hög hyra i strid med privatuthyrningslagen - precis som det gör för den som tar ut en oskäligt hög hyra enligt hyreslagen. Detta är bara några av de åtgärder som vi tror skulle förbättra situationen på den svenska andrahandsmarknaden idag.

Alban Dautaj, VD och medgrundare för Orimlig Hyra

Henrik Malmrot, Generalsekreterare för jagvillhabostad.nu

ANNONS