Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utifrån vad motion betyder bör den utredning som Folkhälsomyndigheten löpande ska redovisa till regeringen framhäva att motionslopp, med adekvat smittskyddsstruktur, ska undantas från ordningslagen, skriver debattörerna.  Bild: Per Wahlberg /GP
Utifrån vad motion betyder bör den utredning som Folkhälsomyndigheten löpande ska redovisa till regeringen framhäva att motionslopp, med adekvat smittskyddsstruktur, ska undantas från ordningslagen, skriver debattörerna. Bild: Per Wahlberg /GP

Stillasittandet långt farligare på sikt än Covid-19

Frånvaron av rörelse och motion är den fjärde största dödsorsaken i världen med 3,2 miljoner dödsfall per år enligt WHO. I och med regeringens senaste åtgärder för att begränsa effekterna av covid-19 ökar stillasittandet ytterligare och motionerandet minskar. Regeringen visar på brister att hantera folkhälsan ur både ett kort och ett långt perspektiv, skriver bland andra Martin Bergman, Göteborgsvarvet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hemarbete, indragna möjligheter för idrott och inställda träningar förvärrar den stillasittande pandemin. Hälsoeffekterna är påtagliga, eftersom rörelse och motion mildrar negativa effekter av hårda begränsningar.

Under många år har hälsofrämjande strukturer, exempelvis motionslopp, investerat i att utveckla folkhälsa. Svenska motionslopp ger ungefär 1 miljon människor målbilder och stimulans för att träna. Men de arrangerar inte bara evenemang, utan driver även folkhälsoinitiativ. Göteborgsvarvet har folkhälsoprojekt i Gårdsten och En Svensk Klassiker aktiverar skolor till rörelse i mer än 200 kommuner.

Ovilja att se värdet

I och med restriktionerna omöjliggörs motionsloppens arbete. Osäkerheten är total när och om aktiviteter kan arrangeras och i dag saknas förutsättningar för framförhållning och det finns en ovilja att se loppens värde för folkhälsa. Detta trots att Anders Tegnell efter att ha tagit del av en japansk studie med endast ett fall bland nästan 600 000 deltagare i löptävlingar sagt att motionsloppen inte ses som en smittorisk. Något som även lopp i Finland visar.

Utifrån vad motion betyder bör den utredning som Folkhälsomyndigheten löpande ska redovisa till regeringen framhäva att motionslopp, med adekvat smittskyddsstruktur, ska undantas från ordningslagen.

Folkhälsan försämras

Motionerandet, viljan att röra på sig, och i spåren av det den psykiska ohälsan har försämrats i och med covid19-pandemin. I England har Sport England från början av pandemin följt utvecklingen löpande.

Redan i början av pandemin kunde man konstatera att hälsoeffekterna slår ojämnt sociodemografiskt. Personer i områden med sämre hälsosituation kunde inte utnyttja möjligheten att motionera när hemarbetet ökade. I dessa grupper är riskerna för folkhälsosjukdomar betydande. För att inte detta ska förvärras behövs en mångfald av hälsoinsatser, något som idrotten försöker bidra till.

Nu pekar undersökningar på ett minskat motionerande också i Sverige. Höst och mörker minskar intresset att röra på sig och där med förvärras också folkhälsoeffekterna. Det kanske mest alarmerande i den brittiska undersökningen är att andelen som ser positivt på motion har fallit med 10 procent. Beteende och attitydförändringar gör att det blir allt svårare att motverka utvecklingen av stillasittande.

Personer i områden med sämre hälsosituation kunde inte utnyttja möjligheten att motionera när hemarbetet ökade

Ett ledarskap måste kunna hantera både kort och långt perspektiv. Korta restriktioner kommer troligen omfatta stora delar av 2021. Detta innebär att beteenden permanentas och svensk folkhälsa drabbas hårt. Därför behöver regeringen nu ta följande steg:

Skapa förståelse och transparens kring hur rörelse, motionerande och psykisk ohälsa har förändrats sedan mars. Vi behöver känna till attityder och beteende, samt förstå hur grupper, inte minst de mest sårbara, påverkats. Förståelse av effekter gör att rätt åtgärder tillsätts.

Agera snabbt

Gör konsekvensbedömning och agera snabbt för att se till att restriktionerna inte slår fel. Hälsofrämjande aktiviteter behöver stimuleras, parallellt med hantering av covid19-pandemin. Här skulle regeringen kunna ta hjälp av kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Bryta ut motionslopp från ordningslagen under en begränsad period så att en motor för motionerande och folkhälsa kommer igång och stöttar under tiden samhället får kontroll över pandemin.

Säkerställ att hälsofrämjande aktiviteter säkras. I dag arbetar vi bland motionsloppen för att öka motion och rörelse. Infrastrukturen för svensk folkhälsa är viktig och dess existens är inte självklar. Strukturer måste säkras för att motverka den stillasittande pandemin liksom att främja folkhälsa framöver.

Daniel Almgren, Marathongruppen

Martin Bergman, Göteborgsvarvet

Gunilla Brynell, Vätternrundan

Jonas Colting, Borås Triathlon

Johan Engberg, Karlstads Stadslopp

Johan Eriksson, Vasaloppet

Lars Eriksson Svensk, Midnattsloppet

Cecilia Gyldén, Lidingöloppet

Tomas Hoszek, Blodomloppet

Linda Take, O-ringen

Fredrik Persson, Engelbrektsloppet

Staffan Movin, Svenska Motionslopp

Michael Thorén, En Svensk Klassiker

Tomas Viker, Vansbrosimningen