Sticker det inte i ögonen på dig att elevernas pengar går till Luxemburg?

Vi kritiserar varken dig, dina lärare eller arbetet på din skola. Det vi kritiserar är den inbyggda process i det svenska skolsystemet som skapar vinster för IES och andra koncerndrivna bolagsskolor genom en accelererade skolsegregation. Din skola är ett utmärkt exempel på just denna process, skriver bland andra skoldebattören Björn Dahlman.

ANNONS
|

Replik

26/12 Min personal har inte alls bara ”lätta elever” utan stödbehov

Den absolut viktigaste faktorn för kunskapsresultaten är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Även om det finns många elever med utländsk bakgrund på IES skolor så är 70 procent av eleverna från hem där föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Eleverna har med andra ord föräldrar som själva studerat och vet en utbildnings värde och kan hjälpa till med akademiskt stöd. De blir på så sätt mindre resurskrävande för skolan eftersom hemmet kan hjälpa till under utbildningen. På din egen skola, IES i Krokslätt, är det till exempel 67 procent av eleverna som har utländsk bakgrund och 72 procent av föräldrarna har eftergymnasial utbildning. På Nytorpsskolan i Hammarkullen, har 91procent av eleverna utländsk bakgrund och 23 procent av vårdnadshavarna eftergymnasial utbildning.

ANNONS

Studiestarka hem

Ingen av de som kritiserar skolsystemets problem påstår att det saknas elever i behov av särskilt stöd på IES skolor. Men fakta är att dock att IES har:

– Fler elever från studiestarka hem

– Fler flickor än pojkar på 18 av IES skolor

– Lägre andel nyanlända elever

IES har relativt hög andel elever med utländsk bakgrund, men till skillnad från kommunala skolor är föräldrarna högutbildade. Det är det som är den segregerande faktorn. Faktum är ju även att IES affärsmodell bygger på att attrahera det mer socioekonomiskt starka elevunderlaget, genom att erbjuda en del av undervisningen på engelska.

När kommunen behöver kompensera för det allt svårare uppdraget rektorerna i Angered har genom att höja skolpengen måste kommunen höja skolpengen för din skola i Krokslätt lika mycket

Samtidigt som de mindre resurskrävande eleverna lockas till skolor som din, så blir de mer resurskrävande eleverna kvar på skolor i utsatta områden som till exempel Angered. När kommunen behöver kompensera för det allt svårare uppdraget rektorerna i Angered har genom att höja skolpengen måste kommunen höja skolpengen för din skola i Krokslätt lika mycket. Detta trots att din skola har ett enklare uppdrag. Den likvärdiga skolpengen leder till att friskolor är överkompenserade och kommunala skolor är underfinansierade. Därför måste vi införa Björn Åstrands förslag om skolpengsreducering för enskilda huvudmän.

Inte lika stora behov

Som du beskriver behövs fler resurser i klassrummen, men det gör det i alla skolor oavsett huvudman. Även om du som rektor upplever att du och dina lärare arbetar hårt och att eleverna på IES Krokslätt har stora behov som ni inte alltid lyckas tillgodose, har du inte lika stora behov av att anställa lärare, speciallärare och specialpedagoger till din skola som på de kommunala skolorna. Du beskriver de resurser du saknar, som ni på IES Krokslätt har behov av eftersom du har krav på dig att generera vinst till investerarna i bland annat Luxemburg. Sticker inte det i ögonen på dig?

ANNONS

Björn Dahlman, Lärare och skoldebattör

Linnea Lindquist, Rektor och skoldebattör

Fredrik Lundin, Gymnasielärare

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS