Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är tydligt att skolsystemet inte förmår möta de elever som är i störst behov av stöd, menar debattörerna. Bild: Anders Wiklund/TT, Hossein Salmanzadeh
Det är tydligt att skolsystemet inte förmår möta de elever som är i störst behov av stöd, menar debattörerna. Bild: Anders Wiklund/TT, Hossein Salmanzadeh

Staten måste ta över ansvaret för skolan

I takt med att kommunernas ekonomi försämras riskerar även problemen i skolan att öka. För att minska segregationen och öka skolans likvärdighet behöver huvudmannaskapet för skolan gå över till staten, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I vårt skolsystem, som präglas av segregation och bristande likvärdighet, lämnar nästan var sjätte elev grundskolan utan att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. I gymnasieskolan accentueras problemen och det är svårt att reparera elevernas bristande förkunskaper, vilket resulterar i att mer än en tredjedel av eleverna aldrig når examen. Det är tydligt att skolsystemet inte förmår möta de elever som är i störst behov av stöd.

Mer resurser till grundskolan

En alldeles ny utredning har nu lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet. Förslagen måste snabbt omsättas i praktiken. Det handlar om att tillföra grundskolan extra resurser och slå ihop flera statliga öronmärkta bidrag till ett statligt undervisningsbidrag. Bidraget måste fördelas med en socioekonomisk viktning, så att de kommuner och friskolor med störst utmaningar och behov också får mest resurser.

En omedelbar utredning behövs kring hur ett skifte i ansvar för undervisningskostnaden ska genomföras från kommunal nivå till statlig nivå.

Utredningens viktigaste förslag går ännu längre och handlar om att titta vidare på möjligheten för staten att ta över hela kostnaden för grundskolans undervisning. Det gäller sådant som lärarlöner, specialpedagogiska insatser och läromedel.

Så kan staten bli ansvarig för skolan

Regeringen måste nu ta fram det beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap som utlovas i januariavtalet. Lärarnas Riksförbund har redan förslag för att göra detta möjligt:

För det första behövs en omedelbar utredning kring hur ett skifte i ansvar för undervisningskostnaden ska genomföras från kommunal nivå till statlig nivå, liksom konsekvenser för det övriga skolsystemet.

Gör dessutom en snabb översyn av samtliga statsbidrag till skolan och presentera ett förslag om ett statligt undervisningsbidrag till grund- respektive gymnasieskolan.

Genomför även en skatteväxling mellan stat och kommun så att undervisningskostnaden för grundskolan respektive gymnasieskolan tas över av staten via ett samlat bidrag för vardera skolformen. Beredskap ska då finnas för att också överföra arbetsgivaransvaret för lärare och rektorer till staten.

En hög utbildningsnivå och likvärdiga möjligheter för alla elever att utvecklas maximalt kunskapsmässigt är viktigt för Göteborg och Sveriges framtid. I Göteborg liksom på många andra ställen ser vi dessvärre att politikerna misslyckats med att minska segregationen och öka likvärdigheten i skolan. Ett beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap är därför det som nu måste få högsta prioritet.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund