Ständig strejkrätt är konfliktens kärna

Det är orimligt att offra våra medlemsföretags jobb för att försvara ett fackförbund som inte ens respekterar arbetsmarknadens spelregler, skriver Patrik Nilsson, Företagarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Hamnkonflikten, 23/6 och 27/6

Ulf Nilsson, Kommunistiska partiet, beskriver en samlad hets mot Hamn 4:an, dit jag ska ha sällat mig då jag kritiserade utvecklingen i Göteborgs containerhamn. Jag skulle inte vilja kalla det hets. Det handlar mer om bestörtning. Och en rädsla för att denna utveckling får långtgående och farliga konsekvenser för Sveriges importerande och exporterande företag.

Jag fokuserade i artikeln på konflikten som börjar nå samhällsfarliga proportioner, inte var felet ligger. Men för all del:

Konflikten i Göteborgs hamn är inte en ny företeelse. Precis som Ulrica Messing (S) skriver i sitt debattinlägg den 21 juni så är denna senaste upptrappning bara en del i ett långt pärlband av konflikter som har pågått i tiotalet år.

ANNONS

Ulf Nilsson skriver också att Hamn 4:an kan tänka sig ett hängavtal med fredsplikt, men faktum är att det är precis det de har tackat nej till. Hamnarbetarförbundets konflikt är inte heller till för att få bättre villkor. Tveksamt om det ens handlar om att få representation eftersom det har tackat nej till detta genom att inte acceptera medlarnas bud. I stället verkar Hamn 4:an söka konflikt för att ha rätt till en ständig strejkrätt. Och det är oacceptabelt.

Hamnarbetarförbundet har inte bara förlorat sin ställning som trovärdig motpart. Om de fortsätter i samma anda kommer de också att i längden hota andras fackliga rättigheter och det allmänna förtroendet för spelreglerna inom den svenska modellen.

Sveriges utrikeshandel stannar med Göteborgs hamn. Och det är därför Hamn 4:an har kommit undan med detta beteende under många år. Men nog nu.

Fler varsel väntar

Just nu har mina medlemmars varor fastnat i hamnen och detta skapar en stor risk för företag och anställningar. APM Terminals har varslat 160 personer på grund av att underlaget minskat för verksamheten. Det är i sig en olycklig konsekvens av näringslivets bristande förtroende för Göteborgs hamns förmåga att klara av sitt uppdrag.

Men vad också viktigt är: Till följd av detta kommer vi att få se ännu fler varsel, framför allt från mindre företag där dessa fastlåsta varor i flera fall är avgörande för att överhuvudtaget fortsätta deras verksamhet. Från Företagarnas sida anser vi att det är orimligt att offra dessa jobb för att försvara ett fackförbund som inte ens respekterar arbetsmarknadens spelregler.

ANNONS

Patrik Nilsson

samhällspolitisk chef Företagarna

ANNONS