Vi befinner oss i en klimatkris, jordens uppvärmning går allt snabbare, extremväder blir fler och värre, koldioxidutsläppen minskar inte och det är vi människor som har orsakat detta, skriver debattörerna.
Vi befinner oss i en klimatkris, jordens uppvärmning går allt snabbare, extremväder blir fler och värre, koldioxidutsläppen minskar inte och det är vi människor som har orsakat detta, skriver debattörerna. Bild: Keith Virgo

Ställ klimatkrav på offentlig upphandling

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i. Nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar, skriver bland andra Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vi befinner oss i en klimatkris, jordens uppvärmning går allt snabbare, extremväder blir fler och värre, koldioxidutsläppen minskar inte och det är vi människor som har orsakat detta. Det har IPCC gjort tydligt i sin senaste rapport. När världens ledare om en månad samlas på klimatkonferensen i Glasgow handlar det inte längre om att sätta nya mål för att undvika en klimatförändring. Det handlar om att genomföra åtgärder för att undvika katastrofala följder av klimatförändringen.

I dag är krav på innovativa lösningar och klimatnytta inte en självklar del av offentlig upphandling. Ofta är klimatkrav mer eller mindre obefintliga. Så kan vi inte fortsätta. Innovativa lösningar och klimatnytta måste vara högprioriterat i upphandlingar och investeringar. Inte minst med tanke på de kommande jättesatsningar som regeringen aviserat inom infrastrukturen.

ANNONS
Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen.
Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen.

När infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan är det lika uppenbart som angeläget att alla investeringarna på dessa områden måste bidra till att nå klimatmålen. Därför startar vi innovationsföretag initiativet ”Innovation för klimatet” – ett unikt initiativ där vi ställer krav på oss själva, offentlig upphandling och den svenska regeringen.

Näringslivet har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram 22 branschvisa färdplaner för att Sverige ska lyckas med att bli klimatneutralt till 2045. Detta arbete måste nyttjas för att näringslivet på bästa sätt ska kunna bidra till att klimatmål uppnås. Här måste politiken vara lyhörd för näringslivets behov och inte vara ett hinder. Något politiken är om inte klimatnytta värdesätts.

Ska Sverige nå klimatmålen krävs följande åtgärder:

• Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.

• Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.

• All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

Våra offentliga skattemedel ska helt enkelt inte användas till investeringar som inte ligger i linje med färdplanerna och inte styr mot klimatmålen.

ANNONS

Näringslivet spelar en nyckelroll

I syfte att driva på den hållbara omställningen har vi undertecknare tagit fram tre konkreta åtaganden som vi alla ställer oss bakom.

• Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.

För att uppnå de svenska klimatmålen är det helt avgörande att färdplanerna förverkligas och att planerna omsätts i praktisk handling.

• Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i.

• Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Genom att vara transparenta med våra klimatambitioner och resultat, tror vi att de reella värden och incitament som krävs kan skapas för att nå målen i klimatarbetet.

En utveckling som värdesätter innovation och klimatnytta har en helt avgörande betydelse.

Vi lovar att använda vårt kunnande för att visa på effekten av olika investeringar och beslut. Det lägger grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Med ”Innovation för klimatet” utmanar vi inte bara oss själva, utan även våra kunder, investerare, beställare, inköpare, tillverkare och producenter.

En utveckling som värdesätter innovation och klimatnytta har en helt avgörande betydelse. Nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen

ANNONS

Alexandra Hagen, vd, White arkitekter AB

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd, Sweco Sverige AB

Cecilia Granath, vd, Tyréns Sverige AB

Håkan Danielsson, vd, WSP Sverige AB

Jan Mattsson, vd, Tengbom

Johan von Wachenfeldt, vd, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Ljot Strömseng, vd, Norconsult AB

Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY

Mårten Leringe, vd, C.F. Møller Sverige AB

Mikael Vatn, vd, Etteplan Sweden AB

Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige AB

Erik Bolander med koncernledning Bengt Dahlgren AB

Viktor Svensson, President & CEO, Rejlers AB

Anneli Liljemark, vd, Liljemark Consulting AB

Charlotte Bergman, vd, ELU Konsult AB

Daniel Nord, vd, FOJAB AB

Erik Landgren, vd, KIWA Inspecta AB

Jens Wickström, vd, Sigma Industry West AB

Sara Lindmark, vd, i3tex AB

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS