Det handlar om kvinnor som hjälper andra kvinnor i sitt närområde för att motverka social isolering, skriver debattörerna.
Det handlar om kvinnor som hjälper andra kvinnor i sitt närområde för att motverka social isolering, skriver debattörerna. Bild: Erik Nylander/TT

Stadsdelsmammor bidrar till en jämställd stad

När kvinnor hjälper kvinnor ger det resultat. Därför vill Feministiskt initiativ (FI) och de rödgrönrosa nu införa satsningen “Stadsdelsmammor” i Göteborg där kvinnor som själva haft erfarenheten av att vara nyanlända i Sverige guidar andra kvinnor in i samhället och till arbete, skriver bland andra Stina Svensson (FI).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Verkligheten är inte könsblind. Vi vet att etableringsprocessen i Sverige ser helt olika ut för män och kvinnor. Tyvärr visar statistiken en tydlig snedvridning av samhällets insatser kring utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Mycket riktas till män, medan kvinnor i högre andel hamnar i hemmet, och får en längre väg till både arbete och språkkunskaper.

Många nyanlända kvinnor har barn i ung ålder och står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför behöver vi skapa åtgärder som är skräddarsydda för denna grupp.

FI Göteborg kämpar för en jämställd stad, där män och kvinnor har likvärdiga villkor, i alla stadsdelar. Många nyanlända kvinnor har barn i ung ålder och står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför behöver vi skapa åtgärder som är skräddarsydda för denna grupp. Det görs insatser över staden i dag men mycket mer behöver göras.

ANNONS

Goda resultat

Feministiskt initiativ i Stockholm drev igenom Stadsdelsmammor redan år 2016, och det har gett goda resultat. Det uppsökande arbetet gav till exempel på bara ett år en femdubbling av antal kvinnor långt från arbetsmarknad som valde att skriva in sig på jobbtorgen.

Stadsdelsmammor har även haft positiv effekt för att skapa trygghet och sammanhållning.

Även ute i Europa finns goda erfarenheter av stadsdelsmammor i olika modeller, bland annat i Danmark och Tyskland. Gemensamt är att det är kvinnor som hjälper andra kvinnor i sitt närområde för att motverka social isolering. Stadsdelsmammor har även haft positiv effekt för att skapa trygghet och sammanhållning.

OECD bedömde 2018 uppsökande verksamhet riktad mot kvinnor med erfarenhet av flykt som en speciellt kostnadseffektiv åtgärd för högre arbetsmarknadsetablering.

Del av budgeten

I det rödgrönrosa budgetförslaget för Göteborg avsätts nu 17 miljoner kronor för att utbilda och anställa relativt nyanlända kvinnor som ska utbildas till att agera guider för andra kvinnor i liknande situation. Stadsdelsmammorna kan sen agera uppsökande och stödjande för att hjälpa andra kvinnor både i samhällskontakter, i arbetssökande och med att stöd i föräldrarollen. Sysselsättningseffekter är dubbla, då personer utan arbete anställs för att underlätta andras inträde på arbetsmarknaden.

Sysselsättningseffekter är dubbla, då personer utan arbete anställs för att underlätta andras inträde på arbetsmarknaden

Stadsdelsmammor är praktisk feministisk politik i socioekonomiskt missgynnade områden, som bidrar till att minska klyftan mellan män och kvinnor och mellan inrikes- och utrikesfödda i vårt samhälle. Att behandla alla lika på pappret räcker inte – det är dags för Göteborg att ta aktiva åtgärder för att bryta segregation och uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor.

ANNONS

Stina Svensson (FI), gruppledare kommunfullmäktige

Teysir Subhi (FI), kommunfullmäktige och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Stina Sewén (FI), 2:a vice ordförande SDN Östra

ANNONS