Måste lyssna. Inte med ett ord nämnde statsministern i sitt sommartal invandrarkvinnornas upplevelser av könsapartheid. Det är dags att dra den feministiska täckmanteln av Stefan Löfven och hans så kallade feministiska regering, skriver debattören.
Måste lyssna. Inte med ett ord nämnde statsministern i sitt sommartal invandrarkvinnornas upplevelser av könsapartheid. Det är dags att dra den feministiska täckmanteln av Stefan Löfven och hans så kallade feministiska regering, skriver debattören.

Stå upp för alla kvinnor – säg nej till könsapartheid

ANNONS
|

Män uppmanas att slå en upprorisk hustru, bara inte slaget lämnar några fysiska skador eller märken på kroppen.Texten står att läsa i det tryckta häftet ”Kvinnan i Islam”.Avsändareär Göteborgs moské. Varje fredag och lördag delas häftet ut av islamistiskaDawah-missionärer i köpcentret Nordstan i Göteborg.

Göteborgs moské fungerar somenparaplyorganisation för ett antal föreningar.Enligt en tjänsteman påNämnden för statligt stöd till trossamfund germanårligen cirka 30 000kronortill Islamiska förbundet, somhuserari Göteborgs moské.Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska Brödraskapet i Egypten,påpekarNalinPekgul, tidigare socialdemoratisk politiker.

”Kvinnor Ingång”... står det på väggen till Bellevue moskén. Det var också här som den första officiellamissionerandeDawah-kursenpå svenska hölls, enligt HannaGadban, som i sin bok ”Min Jihad”kartlägger den islamistiska kvinnofientligaextremismens utbredningi Sverige. Dengör detmedgodhjälp av svenska skattepengaroch under täckmantelav att bekämpaislamofobini framförallt olika ungdomsprojekt.Sammanlagtrör det sig om 30 miljonerkronorsom bland annat Ungdomsstyrelsen betalat ut.

ANNONS

Vad det handlar om är ett nätverkav paraplyorganisationer som arbetar med olika föreningar och studieförbundsom har ett gemensamt–att sprida denkvinnoförtryckandeextremaislamismen i Sverige.Det har till och med gått så långt attJerkstrandskonditori i Angered har satt upp en skiljevägg för att separera kvinnor och män.

Jerkstrands svarar:"Fel om könsuppdelat konditori"

Modiga invandrarkvinnor

I sommar har ett antal modiga invandrarkvinnor vittnat om könsapartheiden. Jag har gått i mina invandrade systrars fotspår.

Jag fick häftet "Kvinnan i Islam" i min hand en fredag i Nordstan.

Jag har stått utanför moskén i Bellevue.

Jag har tagit spårvagnen till Angereds centrum och fikat påJerkstrandskonditori i denna förort.

Som kvinnokämpe och feministisk journalist sedan årtionde tillbaka har jag gjort det mitt samvete kräver.

För nu skallar återigen kvinnoropen, men i dag från Sveriges segregerade förorter. Rösterna somi sommar vittnatär många:

  1. Sara Mohammad som vigt sitt liv åt att vi inte ska glömmaPelaochFadimesom dödades i hederskulturens namn. I Sverige dödas fortfarande kvinnor i hederskulturens namn. Sara Mohammad känner igen den extrema islamismen. Därför protesterar hon med kraft mot särskilda badtider för påklädda kvinnor.
  2. ZelihaDaglisom vill söka ny asyl frånförtrycketsHusby.
  3. AminehKakabavehsom protesterar mot att islamisterna kräver att unga flickor beslöjar sig.
  4. HannaGadbansom i sin bok ”Min Jihad” klartoch tydligtredovisar de extrema islamisternas organisation och utbredning med stöd av svenska skattepengar.

Möts med härskarteknik

Dessa kvinnor,som vet vad detalar om och som gjort det personliga till politik,möts av den osynliggörande härskartekniken av dem som i offentligheten kallar sig för feminister. En StefanLöfven(S) som säger sig leda en feministisk regering.

En statsminister som i sitt sommartal nyligen inte med ett ord nämner invandrarkvinnornas upplevelser av en könsapartheid på frammarsch. Däremot talar han om vikten av ökad jämställdhet och exemplifierar i sitt tal det hat som drabbat sångerskanZaraLarsson när hon påtalat ojämställdheten i musikvärlden.

ANNONS

Det är dags att dra den feministiska täckmanteln av StefanLöfvenoch hans så kallade feministiska regering. En regering som med feghet, tystnad och miljoner av skattemedel bekostaren islamistisk könsapartheid iSverige av sällan skådat slag. Hans partibroder Olof Palme, tillsammans med 70-talets kvinnorörelse, där även jag var synnerligen aktiv, skapade ett samhälle utan religiösa förtecken där kvinnor kan välja sitt eget liv.

En Gudrun Schyman (Fi) som vänt ryggen åtdeinvandrarkvinnorsomsökt hennes och Fi:s stöd när det gäller den växande könsapartheiden ute i förorterna.BaharehAnderssonär en, ParvinKabolyen annan. Dessutom är Schyman nu trött på attbli ”anklagad för att inte göra något och menar att feminister anklagas för alla problem”. Så arrogant svarar bara en som inte varmed i kvinnokampennär den startade på70-talet.Som blev feminist först i slutet på 90-talet, när större delen av jobbet var gjort.

För vi som i generationer kämpat för våra fri- och rättigheter och som lyckats skapa ett av de mest jämställda länderna i världen vet vad den feministiska kampen handlar om. Den handlar om att stå upp för kvinnors mänskliga rättigheter oavsett kultur och religion – om och om igen.

För det är väl inte så attLöfvenoch Schyman hellre kröker rygg för männen som förespråkar könsapartheid, än tror på vad de invandrade kvinnorna från förorten vittnar om?

ANNONS

Lev upp till regeringsformen

Dessutom vill jag påminnastatsminister Löfvenatt det i vår svenska regeringsforms andra paragraf ståratt ”det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande på alla samhällsområden”. Samhället ska verka mot diskriminering – även på grund av kön!

Jag kräver nu att statsministerLöfvenmed regering lever upptill regeringsformens bestämmelser och:

  1. Tillsätter en kommission som består av de kvinnliga experter som vittnat om könsapartheiden.
  2. Stoppar skattebidragen till de extrema islamisterna.
  3. Startar en folkbildningskampanj i svensk kvinnohistoria och jämställdhet på såväl kommunal som statlig nivå.

Helene Bergman

journalist, författare och feministisk aktivist

ANNONS