Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mångfald, valfrihet och innovationsförmåga gynnas om idéburna aktörer får ta större plats. Men för att vi ska kunna göra det måste ni politiker gå från ord till handling när det gäller att samverka med oss, skriver debattörerna. På bilden Garaget Reningsborg, en av flera satsningar för att stötta människor utöver stödboende för ungdomar, secondhandbutiker med mera. Bild: Bjorn Olsson
Mångfald, valfrihet och innovationsförmåga gynnas om idéburna aktörer får ta större plats. Men för att vi ska kunna göra det måste ni politiker gå från ord till handling när det gäller att samverka med oss, skriver debattörerna. På bilden Garaget Reningsborg, en av flera satsningar för att stötta människor utöver stödboende för ungdomar, secondhandbutiker med mera. Bild: Bjorn Olsson

Stå upp för löftena – släpp in oss idéburna aktörer i välfärden

Redan 2012 skrev representanter för Göteborg stad tillsammans med den idéburna sektorn under en överenskommelse om att ge möjligheter för civilsamhällets organisationer att bli viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Nu är det dags att hedra överenskommelsen. Låt oss växa, skriver bland andra Linda Simemark, Basta Väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu välkomnar vi ett nytt år och ett nytt styre i staden. Här kommer en uppmaning till er som precis tagit plats i maktens korridorer. Vi, civilsamhällets idéburna aktörer inom vård och social omsorg, står redo att ta ett större samhällsansvar och axla fler uppdrag. Om ni ger oss möjligheten!

Vi vet att ni gillar oss. Det blev tydligt i den undersökning som Famna, riksorganisation för idéburen välfärd, lät göra i höstas. Där svarade majoriteten av tillfrågade lokalpolitiker, från vänster till höger, att vår sektor bör växa. Enligt svaren var önskemålet att vår andel av välfärden skulle växa till 15 procent, från dagens tre. Det vill vi gärna. Om det ska bli möjligt för oss idéburna att nå den nivå som både ni och vi önskar, måste vissa förutsättningar förändras. Så – här kommer fem handfasta tips att ta med er in i ert nya uppdrag:

1. Hedra ”Överenskommelsen”. Redan 2012 skrev representanter för Göteborg stad tillsammans med den idéburna sektorn under en överenskommelse om att främja samarbetet mellan staden och idéburen sektor. Ett av målen var att ge möjligheter för civilsamhällets organisationer att bli viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Att samverka mer med oss är alltså inte bara vad ni vill, utan också vad ni lovat.

En bättre samverkan ökar möjligheterna till ett hållbart samhälle, ger bättre välfärd, stärker demokratin och bidrar till ökad delaktighet för den enskilda medborgaren. De idéburna organisationerna är inte bara snabbfotade och anpassningsbara, de tillför också brukar- och medlemsperspektiv, entreprenörskap, bred kompetens, drivkraft i sakfrågor och tillgång till volontärer med stort engagemang. Dessutom återinvesteras eventuella vinster direkt i verksamheten – det finns inga aktieägare att hålla nöjda. Allt detta är viktiga mervärden, men som sällan får synas i upphandlingarna.

Trots att ambitionen funnits länge ligger vi fortfarande långt efter våra nordiska grannländer

2. Blanda inte ihop oss med den privata sektorn. Det finns inte två välfärdssektorer, utan tre. Utöver det privata och det offentliga finns vi – de idéburna. Genom att bunta ihop oss med privata aktörer blandar ni ihop korten för medborgarna, som har rätt att fatta väl- informerade beslut om vilken typ av aktör som ska få deras förtroende.

Vi vet att många medborgare väljer idéburna utförare om de har möjligheten. Tyvärr framgår det mycket sällan vilka som är idéburna i den information som förmedlas till medborgarna. Inte heller tjänstepersoner och politiker har fullgod kunskap om vilka vi är. Se därför till att statistik, rapporter och andra underlag redovisar även den tredje sektorn, den idéburna.

3. Sätt mål och följ upp. Genom att tydligt särskilja oss från andra sektorer går det att få en överblick över den idéburna sektorns andel. Kartlägg hur det ser ut i dag, sätt tydliga mål för tillväxt och följ upp resultaten. För trots att ambitionen funnits länge ligger vi fortfarande långt efter våra nordiska grannländer. I Danmark står den idéburna sektorn för 14 procent av välfärden, i Norge åtta procent. Det finns ingen anledning för oss att vara sämre.

Det är inte främst för vår skull ni ska genomföra denna förändring. Utan för att valfrihet behövs och efterfrågas.

4. Våga använda lagutrymmet. Sedan den 1 januari i år finns utökade möjligheter att upphandla med den idéburna sektorn genom det som i Lagen om offentlig upphandling benämns reserverade kontrakt för organisationer som återinvesterar vinsten i verksamheten. Riksdagen har också beslutat om förenklade regler för upphandling av välfärdstjänster som understiger 7,1 miljoner kronor. Även IOP, idéburet offentligt partnerskap, är ett bra alternativ när en ny samhällsutmaning ska lösas. Kompetensutveckla jurister och tjänstepersoner så att de har koll på dessa möjligheter.

5. Stå upp för det ni tror på – och det kommuninvånarna vill ha. Mångfald, valfrihet och innovationsförmåga gynnas om idéburna aktörer får ta större plats. Men för att vi ska kunna göra det måste ni politiker gå från ord till handling när det gäller att samverka med oss.

Ni behöver nu våga ta de beslut era föregångare inte vågade. Det är inte främst för vår skull ni ska genomföra denna förändring. Utan för att valfrihet behövs och efterfrågas. Enligt en Novusundersökning från 2013 vill sju av tio göteborgare kunna välja vård och omsorg hos en idéburen organisation. Lika många svarar att de vill se vår sektor växa.

Vi ser fram emot ett ökat samarbete under kommande mandatperiod!

Linda Simemark, Basta Väst

Helene Mellström, Bräcke Diakoni

Pia Gustafsson, Hospice Gabriel

Ingrid Bolin, Mobilitetscenter Göteborg

Mikael Albertsson, Reningsborg

Emil Mattson, Räddningsmissionen

Daniel Oscarsson, Sankt Lukas

Mats Hedenskog, Skyddsvärnet Göteborg

Lotta Säfström, Stadsmissionen

Emma Simonsson Vento, Stiftelsen Gyllenkroken

Fredrik Alm, Vasahemmet