Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Enligt myndighetens resonemang så spelar det ingen roll att de inte läst riskunderlaget eftersom de kan anta att analysen från Göteborgs stadsförvaltning är korrekt. Det hävdar vi är i strid med skyddslagens bestämmelser eftersom länsstyrelsen inte kan göra en grundlig prövning utan att läsa underlaget som beskriver risken, skriver debattörerna. Bild: Stefan Berg
Enligt myndighetens resonemang så spelar det ingen roll att de inte läst riskunderlaget eftersom de kan anta att analysen från Göteborgs stadsförvaltning är korrekt. Det hävdar vi är i strid med skyddslagens bestämmelser eftersom länsstyrelsen inte kan göra en grundlig prövning utan att läsa underlaget som beskriver risken, skriver debattörerna. Bild: Stefan Berg

Stängningen av Guldhedstornets kafé strider mot regelverket - bör få fortsätta

Efter ett beslut av Göteborgs stad kommer göteborgarna inte längre kunna besöka Guldhedstornets kafé med dess vackra utsikt och höga kulturvärde. Men Länsstyrelsen har inte följt regelverket och därför kräver vi att beslutet om stängning upphävs och kaféet får fortsätta sin verksamhet, skriver bland andra Martin Enquist Källgren, på juristbyrån Momentius LPA

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stadsförvaltning har beslutat att Guldhedstornets kafé måste stänga med hänvisning till att det ligger i ett skyddsobjekt. Det innebär att göteborgarna inte längre kommer kunna besöka det populära kafét som funnits i tornet sedan 50-talet och som med sin vackra utsikt har ett högt kulturvärde. Det är länsstyrelsen som beslutat om Guldhedstornet som skyddsobjekt men efter vår granskning av beslutet kan vi konstatera att det innehåller så allvarliga brister att beslutet måste upphävas.

Noggrann intresseavvägning

Eftersom beslut om skyddsobjekt begränsar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter är det reglerat särskilt i skyddslagen hur sådana beslut får fattas. Enligt lagen är länsstyrelsen skyldig att besluta om skyddsobjekt så att inte enskildas rättigheter begränsas i onödan och myndigheten måste i varje enskilt fall måste göra en noggrann intresseavvägning om riskerna och hoten uppväger den skada som uppstår för allmänheten. Därför blev vi förvånade när vi granskade beslutet om Guldhedstornet och såg att länsstyrelsen aldrig ens läst Göteborgs stads riskanalys om hoten mot tornet.

Tvärtemot skyddslagens krav så har Länsstyrelsen prövat 16 olika byggnader samtidigt. Varken vattentornet eller kafét nämns eller analyseras någonstans i beslutet men ändå så slår myndigheten fast att ett tioårigt tillträdesförbud är nödvändigt för att Göteborgs stad skall kunna förhindra sabotage. Enligt myndighetens resonemang så spelar det ingen roll att de inte läst riskunderlaget eftersom de kan anta att analysen från Göteborgs stadsförvaltning är korrekt. Det hävdar vi är i strid med skyddslagens bestämmelser eftersom länsstyrelsen inte kan göra en grundlig prövning utan att läsa underlaget som beskriver risken.

Utan att läsa underlaget

Länsstyrelsen har alltså fattat ett beslut som begränsar göteborgarnas fri- och rättigheter och fråntar dem ett viktigt kulturarv utan att läsa det underlag som redogör för frågan de skall bedöma. Myndigheten har helt åsidosatt de bestämmelser som finns till för att skydda medborgarnas intressen, samtidigt som det beslutet utgör grunden till att Göteborgs stadsförvaltning bestämt att Guldhedstornets kafé måste stänga.

Nu måste Göteborgs politiker agera så att göteborgarnas rättigheter tillgodoses. Länsstyrelsens beslut måste upphävas och en ny prövning genomföras där såväl skyddsbehov som det allmännas intressen vägs in i bedömning. Fram till att en sådan prövning är gjord måste caféverksamhet vara tillåten.

Martin Enquist Källgren partner på juristbyrån Momentius LPA

Fabrizio Vittoria partner på juristbyrån Momentius LPA