Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Upphandlarna ställer inte tillräckliga krav på nolltolerans mot fusk, kriminalitet, och utnyttjande av arbetskraft. Och det gäller i samtliga led av underentreprenörer, skriver debattören.
Upphandlarna ställer inte tillräckliga krav på nolltolerans mot fusk, kriminalitet, och utnyttjande av arbetskraft. Och det gäller i samtliga led av underentreprenörer, skriver debattören.

Ställ högre krav på de stora byggena i stan

Västlänken, Hisingsbron och Götatunneln är exempel på byggprojekt med förseningar som kostat skattebetalarna stora summor. Frågan är om Trafikverket och Göteborgs stad ställt tillräckligt höga krav vid sina upphandlingar, skriver Tomas Emanuelsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just ny byggs det extremt mycket i Göteborg. Hotell och kontorsbyggnader skjuter i höjden, vi har en ny bro över Hisingen och det byggs tunnlar till Västlänken. Men det går inte smärtfritt. Vi på Byggnads har följt problemen på nära håll då vi är närvarande på dessa arbetsplatser varje vecka. Även allmänheten har kunnat läsa och höra om felen.

Bucklor och svetsfel

På Hisingsbron har vi sett bucklor, svetsfel och återkommande trassel när bron ska öppnas som gett förseningar i trafiken och irriterat göteborgarna. I Götatunneln var det nyligen stora bristningar i en gjutning på cirka 30 meter. Bland annat hittades glas och skräp i betongen. Det tog tre veckor att riva ner alltihop. Sedan skulle arbetet göras om vilket försenade öppnandet av tunneln ytterligare.

Vid centralstationen stannade arbetet upp när NCC skickade hem turkiska betongarbetare när de tyckte att det inte gått rätt till med lönerna. Arbetet stannade då upp tills ett arbetslag från Portugal var på plats. Gemensamt för samtliga stora arbetsplatser är att en majoritet av arbetarna från andra länder är så kallade ”88-procentare”. Det vill säga de ligger på en lönenivå under det svenska snittet.

Orimligt låga priser

Byggnads hävdar att en stor del av förklaringen är att företag vunnit upphandlingar till orimligt låga priser. Upphandlarna ställer inte tillräckliga krav på nolltolerans mot fusk, kriminalitet, och utnyttjande av arbetskraft. Och det gäller i samtliga led av underentreprenörer.

Här måste vi påpeka att reglerna för upphandling påverkas av EU och att kraven är allt för slappa. Det gör det svårt för upphandlande myndigheter som till exempel inte kan kräva kollektivavtal. Frågan vi hela tider ställer oss är: Varför ska priset spela så stor roll? Borde det inte vara kvalitet och kostnaden på lång sikt som ska väga tyngst? Vissa företag lägger sig långt under andra i budgivningen. I vissa fall handlar det om miljardbelopp. Sedan uppstår problem när underentreprenörerna inte kan leverera vad de lovat.

Högre krav

Redan i dag finns möjligheter att ställa högre krav vid upphandling. Priset är en faktor, men vi vill se fler kollektivavtal och högre kompetens och yrkesstolthet. Och inga arbetare ska bli utnyttjade.

Nu har Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen.

Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö.

Kommissionens uppgift blir bland annat att se till att lagar och avtal följs och att kontrollerna av detta ska bli fler och mer effektiva. Även Byggföretagen lyfter fram att den svenska modellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för att lagar och avtal följs.

Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö.

Tomas Emanuelsson, ordförande, Byggnads Väst

LÄS MER: Delar av Hisingsbron måste rivas

LÄS MER: Hisingsbron reparerades – och fastnade igen