Dalibor Eminefendic (MP) ersättare SDN Frölunda-Askim-Högsbo och anställd som integrationssamordnare i Kungsbacka kommun
Dalibor Eminefendic (MP) ersättare SDN Frölunda-Askim-Högsbo och anställd som integrationssamordnare i Kungsbacka kommun

Språkträning och arbete bästa integrationen

Kan inte Göteborgs kommun för en gångs skull ge nyanlända en ärlig chans att påbörja ett värdigt liv i det nya landet? Ett bra sätt är att kombinera svenska för invandrare, SFI, med enklare kommunala arbetsuppgifter. Statliga stöd finns att få, skriver integrationssamordnare Dalibor Eminefendic.

ANNONS
|

    <strong>Dalibor Eminefendic </strong>(MP)
    <br> ersättare SDN Frölunda-Askim-Högsbo
   </br>
Dalibor Eminefendic (MP)
ersättare SDN Frölunda-Askim-Högsbo

Under 2018 kommer Göteborgs kommun, enligt regeringens beslut, att ta emot 697 flyktingar, vuxna och barn. Om kommunens nya invånare ska gå in i utanförskap, passivisering, och långtidsarbetslöshet eller i egen försörjning, delaktighet och integrering i samhället beror helt på kommunens intresse och förmåga att ta sitt ansvar.

Det har inte gått särskilt bra hittills. Flyktingströmmarna som har pågått i flera år har bokstavligen förlamat Göteborgs kommun som genom sin brist på intresse ”producerat” halvpassiviserade kommuninvånare, en underklass utan framtid. Det har aldrig funnits något koncept eller någon plan, varken hos stadens politiker eller tjänstemän.

Ge dem en ärlig chans

ANNONS

Kan inte Göteborgs kommun för en gångs skull ge dessa människor en ärlig chans att påbörja ett värdigt liv i det nya landet?

Göteborgs stad är en av Sveriges största arbetsgivare. För de flyktingar som Göteborgs kommun kommer att ta emot under 2018 utgår cirka 85 miljoner kronor i schablonersättning från Migrationsverket.

Man kan ”återinvestera” en del av schablonersättningarna som kommunen får för varje flykting och sätta in dem i arbetsmarknadsorienterade insatser. Varför inte kombinera SFI-undervisning med arbete – riktiga arbeten i kommunala verksamheter? I skolbänken är språk ett objekt, på arbetsplatsen är språk ett redskap. När man använder språk som redskap brukar inlärningen gå snabbare. Mycket, mycket snabbare.

En del av kostnaderna kan finansieras genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resten kan man finansiera genom ”återinvestering” av statliga ersättningar. I vissa finansieringsmodeller ingår en ersättning till handledaren på arbetsplatsen, så att även anställda på de förvaltningar som tar på sig handledaruppdrag får en ersättning för sin insats.

Kan inte bli några problem

Förvaltningar och kommunala bolag som anställer flyktingar har noll kostnader och investerar bara god vilja och sin professionalism som arbetsgivare. Det handlar om maximalt 150 till 200 personer i arbetsför ålder under 2018, vilket för en så stor arbetsgivare som Göteborgs kommun inte kan bli något problem. Det kan handla om exempelvis gröna jobb, skolvärdtjänster, läxhjälp, fastighetsskötsel, vaktmästeri, arbeta i bamba, lokalvård med mera.

ANNONS

I början, på grund av flyktingarnas bristande kunskaper i svenska, kan man ha en ambulerande timanställd tolk som dagligen besöker arbetsplatserna och hjälper till med att förklara instruktioner eller löser eventuella kommunikationsproblem.

En del av de syriska flyktingarna, som är aktuella för bosättning, pratar väldigt bra engelska också, så eventuella missförstånd kan lösas snabbt.

Efter projektets slut är de rustade med självförtroende, språkkunskaper, förståelse för kulturella koder och kan söka jobb på egen hand. Eller kanske fortsätter på samma arbetsplats.

En konkurrensfördel

För att klara finansieringen av skola, vård och omsorg krävs att minst 64 000 personer årligen flyttar till Sverige, beräknar Arbetsförmedlingen i en rapport. Snart kommer Göteborg att konkurrera med andra kommuner om de nyanländas kompetenser. Om man fångar upp kunskap, utbildning, kompetens och motivation direkt vid ankomsten, redan på Göteborgs centralstation, kanaliserar man integrationsinsatser direkt mot kommunens välfärdsystem.

Jag är övertygad om att detta är genomförbart och kan uppnås inom en relativt kort tidsperiod. Det behövs bara lite politisk vilja och att ansvariga kommunala tjänstemän säger ”Yes” i stället för: ”Det kommer aldrig att fungera”, ett mantra som har upprepats under alla dessa år.

Dalibor Eminefendic (MP)

ersättare SDN Frölunda-Askim-Högsbo, tidigare journalist och nyhetsankare på bosnisk radio och public service TV samt på Sveriges Radios invandrarredaktion. I dag anställd som integrationssamordnare i Kungsbacka kommun.

ANNONS
ANNONS