Möjligheten att boka spontanresor med färdtjänst nattetid försvann sommaren 2016 av budgetmässiga skäl.
Möjligheten att boka spontanresor med färdtjänst nattetid försvann sommaren 2016 av budgetmässiga skäl.

Spontana nattresor med färdtjänst blev för dyra

Den som har färdtjänsttillstånd kan resa dygnet runt. Men om resorna sker på natten krävs viss framförhållning, skriver Peter Norling, Trafikkontoret.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Färdtjänst, 23/3

Du som har färdtjänsttillstånd i Göteborg kan resa dygnet runt på årets alla dagar.

Göteborgs Stad trafikkontoret, avdelning serviceresor (före detta färdtjänstförvaltningen) tycker det är tråkigt att några av våra resenärer upplever sig ha ”utegångsförbud”.

Den som har ett färdtjänsttillstånd i Göteborg kan resa dygnet runt årets samtliga dagar.

Den begräsning som finns gäller möjligheten att via telefon ringa och boka spontana resor nattetid. De alternativ som finns är att ringa och boka sin resa senast under föregående kväll eller att under hela dygnet boka sin resa genom internet eller app. En förbokad resa kan alltid ändras eller avbokas via telefon även nattetid.

ANNONS

Går att ändra tiden

Färdtjänst är en reseform inom den anpassade kollektivtrafiken, med en utökad servicenivå bland annat i form av att hämta och lämna på angiven adress. Även den allmänna kollektivtrafiken är begränsad nattetid och man kan behöva planera sin resa för att utnyttja den. Vår upplevelse är att våra resenärer för det mesta ganska väl kan bedöma vilken tid man ska åka hem efter att ägnat sig åt olika aktiviteter, exempelvis träffat vänner, varit ute på krogen eller passat barnbarn.

Skulle bedömningen vara fel går det alltid bra att via telefon ringa och ändra sin förbokade resa även nattetid.

Få reser nattetid

Möjlighet till att boka spontana resor nattetid försvann sommaren 2016. Bakgrunden till detta är att en ny upphandling om nattjour genomfördes under hösten 2015. De anbud som kom in innebar en fördubbling av tidigare avtalspriser vilket var en kostnad som inte rymdes i vår budget.

Genom att ta bort möjligheten att via telefon ringa och boka spontana resor nattetid kunde ett nytt avtal om nattjour träffas som rymdes inom budgetramen.

Det var och är ett litet antal av våra resenärer som reser spontant under nattetid och det har sedan förändringen genomfördes endast kommit in ett fåtal klagomål på den förändrade servicen.

ANNONS

Peter Norling

avdelningschef Serviceresor

Göteborgs stad,

Trafikkontoret

ANNONS