1984 presenterade var dåvarande framtidsminister Ingvar Carlsson med och presenterade regeringens förslag mot narkotikamissbruk. En politik som än i dag bygger på solidaritet, skriver debattören.
1984 presenterade var dåvarande framtidsminister Ingvar Carlsson med och presenterade regeringens förslag mot narkotikamissbruk. En politik som än i dag bygger på solidaritet, skriver debattören.

Solidaritet har alltid varit grunden i svensk narkotikapolitik

Svensk alkohol- och narkotikapolitik bygger på solidaritet. Eftersom vi alla är svaga, enkla, sårbara människor finns möjligheten att drogerna på olika sätt kan skada eller förstöra livet för var och en av oss och våra kära, skriver Håkan Fransson, drogförebyggare, Öckerö kommun.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

20/6 Vanliga Svenssons knarkar – politikerna måste tänka om

Eftersom ministrarna troligtvis inte kommer svara dig ska jag försöka hjälpa dig att förstå.

Att vänsterpolitiker vill peka ut överklassungdomar är väl inget konstigt, men vad jag vet har aldrig Morgan Johansson eller Stefan Löfven hävdat att det endast är i Djursholm unga knarkar utan också där, alltså underförstått inte bara i orten. Och det är ju också det CAN kommer fram till. Narkotikaanvändare finns i alla samhällsklasser.

Låg användning bland minderåriga

När det talas om Sveriges framgångsrika narkotikapolitik handlar det ju främst om den relativt låga användningen bland minderåriga. Bruket bland vuxna har vi dålig koll på, men ingenting tyder väl på att vi här ligger högre än andra jämförbara länder. Och att vi lyckats hålla nere narkotikatestandet bland våra högstadieelever beror väl främst på ett effektivt tobaks- och alkoholförebyggande arbete. Sambanden är ju tydliga. Tobak och alkohol är de viktigaste gateway-drogerna. Drogandet går uppåt i åldrarna inte nedåt, vilket CAN tydligt visat.

ANNONS

Svensk narkotikapolitik är däremot ett fruktansvärt misslyckande vad gäller dödligheten men det handlar ju framförallt om stora brister i vården.

Som polis kommer du dagligen i kontakt med alkoholens skadeverkningar i samhället. Många drabbade skulle nog gärna se att alkohol var totalförbjudet, men vi vet att det inte fungerar eftersom bruket är så utbrett. De länder som tvärt emot FN:s konventioner valt att legalisera har alla ett mycket högre bruk än Sverige. Om narkotikabruket ökar i Sverige kommer trycket på att legalisera bli allt starkare. Polisens viktiga arbete att lagföra langare och se till att missbrukare får vård och därmed lämnar sitt missbruk är oerhört centralt.

Solidaritet ligger bakom

Svensk alkohol- och narkotikapolitik bygger på solidaritet. Eftersom vi alla är svaga, enkla, sårbara människor finns möjligheten att drogerna på olika sätt kan skada eller förstöra livet för var och en av oss och våra kära. Det är solidaritet att vi som inte har alkoholproblem ställer upp på höga skatter, detaljhandelsmonopol med mera och inte kräver sprit dygnet runt på Ica. Det är solidaritet och omsorg som gjort att all narkotikahantering förutom i sjukvården och forskningen är förbjuden.

Om egoismen blir viktigare än solidariteten faller hela idén.

Drogliberaler har länge velat skilja på oproblematiskt och problematiskt bruk. Det är en återvändsgränd.

ANNONS

I solidariteten finns inget intresse av att stigmatisera. Vi ska göra allt vi kan för att ingen ska fastna i beroende, till exempel via kriminaliserat narkotikabruk och vi ska ge lättillgänglig, högkvalitativ vård och behandling för de som fastnat i missbruk.

Tack vare svensk polis enträgna arbete upptäcks många ungas narkotikatestande och föräldrarna görs medvetna och de unga får hjälp att sluta. Kämpa på, Erik!

Håkan Fransson, drogförebyggare, Öckerö kommun

ANNONS