Jag kan notera att det inte var tal om några stora personalsatsningar från (S) under åren 2000 till 2014 då Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen, skriver Linn Brandström (M).
Jag kan notera att det inte var tal om några stora personalsatsningar från (S) under åren 2000 till 2014 då Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen, skriver Linn Brandström (M). Bild: Claudio Bresciani/TT

Socialdemokraternas satsningar på vårdlöner – ett luftslott

Det må finnas grupper inom sjukvården som ligger under riksgenomsnittet, men att som Janette Olsson (S) närmast beskriva lönenivåerna som i strykklass är inte sant och sannerligen inte något som gynnar debatten, skriver Linn Brandström (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Replik

Vårdlöner, 4/1

Alla yrkesgrupper inom sjukvården behövs. Det är en självklarhet, och kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Det råder heller inga meningsskiljaktigheter om att Västra Götalandsregionen ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som erbjuder medarbetarna rimliga villkor och ersättningar. Jag är väl medveten om att det finns grupper som ligger under riksgenomsnittet, men att som Janette Olsson (S) närmast beskriva lönenivåerna som i strykklass är inte sant och sannerligen inte något som gynnar debatten.

Högre än riksgenomsnittet

Faktum är att lönenivån för sjukvårdspersonal i Närhälsan är högre än riksgenomsnittet. Det gäller till exempel distriktsläkare och sjuksköterskor, ST-läkare och psykologer. Även ambulanssjuksköterskor ligger högre i medellön. Löneutvecklingen i Västra Götalandsregionen låg 2018 på 2,4 procent jämfört med 2,2 procent som var landstingssnitt. Men givetvis finns mer att göra och jag träffar och lyssnar regelbundet till medarbetare och yrkesgrupper som framför rimliga synpunkter på lönenivåer, löneutveckling och arbetsvillkor.

ANNONS

Jag kan notera att det inte var tal om några stora personalsatsningar från (S) under åren 2000 till 2014 då Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen

Janette Olsson (S) vice ordförande i personalutskottet vet emellertid lika väl som jag att det inte är vi som politiker som beslutar om löner, lika lite som att vi beslutar om vilka personalkategorier som behövs i vårdproduktionen. Och jag kan notera att det inte var tal om några stora personalsatsningar från (S) under åren 2000 till 2014 då Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen. Det har däremot Grönblå samverkan gjort bland annat genom att satsa hundratals miljoner på en fördubbling av OB-natt.

Handlar inte bara om ingångslön

Från politiskt håll ska vi främst bidra med rimliga förutsättningar och ramar, och självfallet arbetar vi på bred front med de verktyg vi har för att förbättra arbetsmiljön och ersättningarna inom sjukvården. Ingångslönen är en viktig faktor för att rekrytera medarbetare.

Det handlar också om att se till att våra medarbetare har en god löneutveckling under arbetslivet

Jag tror dock att en viktig fråga är att värna kontinuitet och premiera erfarenhet för att behålla kunniga medarbetare. Här har insatser gjorts kring till exempel förstärkta karriärvägar och vi har därtill tagit initiativ för att tydliggöra och stärka arbetet kring insatser för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården. Men det handlar också om att se till att våra medarbetare har en god löneutveckling under arbetslivet. Det bör faktiskt löna sig att som medarbetare vara trogen sin arbetsplats.

ANNONS

Resurserna är begränsade

I opposition tycks (S) alltid ha pengar till allt, men resurserna är faktiskt ändliga och räcker inte till allt. Från Grönblå samverkan har vi fördubblat OB-ersättningarna för nattjobb och höjt OB-helg för att premiera dem som tar de tyngsta passen. Avser Socialdemokraterna avskaffa denna satsning? Annars har (S) inte mycket pengar att bekosta löftet om höjda grundlöner med. Alternativet som (S) förde fram i sin budget – att ta pengar från moderförvaltningen som ska gå till pensioner, är ju bara att skjuta sig själv i foten. Vårdens medarbetare är nog lika måna om att ha en rimlig pension när den tiden kommer som att ha en rimlig lön i dag.

Att ta pengar från moderförvaltningen som ska gå till pensioner, är ju bara att skjuta sig själv i foten

Avslutningsvis så tror jag att vi är överens över partigränserna om att medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs. Så låt oss då fokusera på det som bör och kan göras tillsammans i stället för att lägga energi på att svartmåla och komma med löften som inte kan infrias.

Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS