När Europaparlamentet nu utformar den nya klimatpolitiken arbetar vi för att få med kärnkraften, skriver Tomas Tobé (M).
När Europaparlamentet nu utformar den nya klimatpolitiken arbetar vi för att få med kärnkraften, skriver Tomas Tobé (M). Bild: Pressbild

Socialdemokrater – gör som oss och rösta för kärnkraften

Med nuvarande takt i klimatarbetet är vi på väg att helt missa klimatmålen. Att i det läget ignorera kärnkraften, som i dag står för hälften av den fossilfria elproduktionen i Europa, vore därför kontraproduktivt för klimatet, skriver Tomas Tobé (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Inför dagens omröstning i Europaparlamentet om EU:s nya klimatpolitik, vad som kallas för European Green Deal, samlar Moderaterna stöd för att kärnkraften ska finnas med. Socialdemokraterna har då sin chans att göra om och göra rätt. Medan Miljöpartiet håller Socialdemokraterna gisslan i kärnkraftsfrågan inom den svenska regeringen, så är de i parlamentet inte låsta av MP:s dogmatiska kärnkraftsmotstånd. Jag vädjar därför till Heléne Fritzon (S) och hennes kollegor att rösta ja till kärnkraft.

Vi är många som är överens om att vi måste göra mer för klimatet och hejda den globala uppvärmningen. Det är välkommet att ambitiösa klimatmål har satts upp. Det viktiga nu är att en resultatinriktad politik – som värnar tillväxt och utveckling – kommer på plats för att nå dem. Fina ord och högtravande ambitioner är inte tillräckliga, utan vi måste inse att koldioxidfri energi, som kärnkraft, är ett måste.

ANNONS

Skruva upp tempot

Med nuvarande takt i klimatarbetet är vi på väg att helt missa klimatmålen. Att i det läget ignorera kärnkraften, som i dag står för hälften av den fossilfria elproduktionen i Europa, vore därför kontraproduktivt för klimatet.

Med nuvarande takt i klimatarbetet är vi på väg att helt missa klimatmålen

Det är också uppenbart att Europa måste ställa om sin elproduktion om vi ska sänka utsläppen. I jämförelse så släpper enbart de tio största kolkraftverken i EU ut ungefär fyra gånger så mycket koldioxid som alla utsläpp i Sverige under ett år.

Mer elproduktion, ren elproduktion, är också en förutsättning för elektrifiering, som i sig är mycket betydelsefull för klimatet.

En modern och effektiv klimatpolitik innefattar därför satsningar på både förnybar energi och kärnkraft. Vi moderater driver på för att EU:s kärnkraftbudget för forskning bör utökas, möjligheterna för export av klimatsmart el mellan medlemsländer förbättras och att målet för förnybar energi kompletteras med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraften räknas in.

Kärnkraften har en avgörande roll

Samtidigt behöver vi investera i förnybar energi och nya tekniker, men det är naivt att tro att Europa inom några år kommer att kunna ersätta hela elbehovet med exempelvis dagens vindkraft.

Det är naivt att tro att Europa inom några år kommer att kunna ersätta hela elbehovet med exempelvis dagens vindkraft

Därför är det tydligt att kärnkraften har en viktig roll att spela när Green Deal ska genomföras och för att vi ska uppnå klimatmålen.

ANNONS

När Europaparlamentet nu utformar den nya klimatpolitiken arbetar vi därför för att få med kärnkraften

När Europaparlamentet nu utformar den nya klimatpolitiken arbetar vi därför för att få med kärnkraften. Parlamentariker från alla partigrupper, utom den gröna, sluter upp. De svenska Socialdemokraterna har möjlighet att följa flera av sina europeiska partivänner.

Det är också en möjlighet att hitta tillbaka till många socialdemokraters, inte minst Stefan Löfvens (S), historiska rötter när det gäller kärnkraft. Det är inte ett parti som ideologiskt varit emot kärnkraft, tvärtom. Men framför allt är det ett tillfälle att värna svenska intressen, göra en insats för klimatet och se till att Europa kan komma bort från smutsig kolkraft och rysk gas. Heléne Fritzon och Socialdemokraterna, rösta nu ja till kärnkraften.

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker

ANNONS