Bild: Anders Ylander/Fredrik Sandberg.
Bild: Anders Ylander/Fredrik Sandberg.

Socialarbetare bryter tystnaden - talar ut i #orosanmälan

2 440 socialarbetare kräver en arbetsmiljö utan sexism, sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp. Vi har fått nog, det måste ske en förändring, skriver Linda Gustafsson, Frida Svensson, Stina Birgegård och Marion Hellgren, initiativtagare till uppropet #orosanmälan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi socialarbetare är en avgörande byggsten i vårt svenska välfärdssamhälle, många av oss arbetar inom skattefinansierad verksamhet och är beroende av medborgarnas förtroende. Vi stöttar, vägleder, lyssnar och hjälper de som behöver oss, de som är de mest utsatta i vårt samhälle. Men vad händer när vi är de som blir utsatta – av våra egna? Vem vänder vi oss till? Vem lyfter, stöttar och vägleder oss?

I ropet av metoo väljer även vi att bryta tystnaden. Socialt arbete är inte en skonad bransch utan likt många andra präglas den av en tystnadskultur kring sexuella trakasserier, övergrepp, övertramp och kränkningar.

ANNONS

Fredagen den 17:e november startades facebookgruppen #orosanmälan för socialarbetare som har erfarenhet av att läsas som kvinnor, oavsett egen könsidentitet. Hundratals medlemmar strömmade in. Hundratals blev till tusentals och efter en dryg vecka var vi 11 000.

Detta visar att vår bransch inte är ett undantag. Över 278 vittnesmål har skickats in av över 199 olika socialarbetare och delats anonymt i gruppen. Flera personer har valt att dra tillbaka sina vittnesmål av rädsla för repressalier, och de är inte heller medräknade i våra siffror. Flertal personer har även hört av sig och meddelat att de har velat, men inte vågat dela med sig av sin berättelse på grund av samma rädsla. Vi anser det viktigt att lyfta, då det tydligt visar på den problematik vi vill belysa.

Utbredd normalisering

Vittnesmålen har skickats in av socialarbetare över hela fältet – från boendestödjare till enhetschefer, skolkuratorer, fältare och handläggare och även från högskolestudenter inom socialt arbete. De har skickats in från hela landet och av personer i alla åldrar. Erfarenheter och berättelser som vittnar om en utbredd normalisering av objektifiering, sexualisering, stereotypa könsroller, transfobi och homofobi. Erfarenheter och berättelser som vittnar om fysiska övergrepp och kränkningar samt grovt sexuellt våld. Många har skickat in fler än ett vittnesmål, vilket visar på att kränkningar och övergrepp inte är något isolerat problem utan att det finns en struktur som tillåter att vi utsätts vid upprepade tillfällen.

ANNONS

Den manliga kollegan som högt kommenterade sina kvinnliga kollegors rumpor och frågade klienterna vad de tyckte om den kvinnliga boendepersonalens utseenden. Klienterna var barn och ungdomar.”

På mitt första jobb som socialsekreterare med barn/ungdomar/familjer brukade den enda manliga kollegan på måndagsmorgnarna gå runt till ”utvalda” kollegor och fråga om de fått något ”skjut” i helgen?”

Ett hån

Genom vittnesmålen kan vi se att trakasserier och kränkningar sker både på arbetet och på fritiden och att chefer systematiskt väljer att ignorera det som sker. Händer det utanför arbetstid sägs det inte vara arbetsplatsens problem och händer det på arbetstid ursäktas den manliga kollegan med att inte veta bättre.

Dessa osynliggöranden är ett hån mot oss som utsätts och skapar en miljö där det är okej att kränka och trakassera sina kollegor. Det visar också på den extremt låga förväntan som finns på att manliga socialarbetare ska bete sig på ett respektfullt sätt. Samtidigt offras socialarbetare som läses som kvinnor till förmån för att få in fler män under parollen att det är en kvinnodominerad yrkeskår.

En stor mängd vittnesmål visar hur vanligt det är att den manlige chefen själv utsätter sina medarbetare. Just den person du ska kunna vända dig till för att få stöd och hjälp i svåra situationer på din arbetsplats är i stället den som utsätter dig.

ANNONS

Många av oss arbetar med en målgrupp som gör att vi är i stort behov av trygghet och stöd bland våra kollegor och chefer. När dessa då själva är en del av det strukturella förtryck där trakasserier, övergrepp och kränkningar är ett inslag, tas den tryggheten ifrån oss. Försök att söka stöd hos ledning och bland kollegor leder ofta till en ytterligare normalisering av det sexuella våld som dessa trakasserier, övergrepp och kränkningar vittnar om.

Det blir även uppenbart att männen som utsätter skyddas av en tystnadskultur där kvinnor som män väljer att inte agera. Skulden landar hos den utsatta som ibland inte ser något annat val än att lämna sin arbetsplats.

När manlig chef på socialtjänst med sin blick iakttar en (socialsekreterare) från topp till tå, vid upprepade tillfällen. Obehagligt. Olustigt. Kränkande.”

Chefen som sms:ar mig och ”vill ha mig och ta mig hårt”. Vi har inte och har aldrig haft en relation.”

Jag letade bland pärmar som stod rätt nära golvet. Jag var halvsittande på golvet, när den manliga chefen, också dubbelt så gammal som jag, stod i dörröppningen tillsammans med en manlig kollega. Chefen kom in och sade något, vad, minns jag inte. Han ställde sig bakom mig, tog tag i mina axlar och drog mig upprepade gånger fram och tillbaka mot sin kropp, min nacke i höjd med hans skrev. Rädd, skamsen och stum igen tittade jag mot dörröppningen och mötte kollegans blick. Han sa inget, men såg lika chockad och skamsen ut som jag. Om chefen såg skamsen ut vet jag däremot inte.”

ANNONS

Vi har fått nog

Men vi har fått nog nu. Vi bryter tystnaden och vi kräver förändring. 2 440 socialarbetare med erfarenhet av att läsas som kvinnor har skrivit på för en arbetsplats fri från sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar oavsett egen erfarenhet av att ha varit utsatt eller ej.

199 personer som har erfarenhet av att läsas som kvinnor har delat sina berättelser och erfarenheter, totalt har det delats 278 berättelser om sexuella trakasserier, övergrepp, kränkningar och sexuellt våld. 11 000 kvinnor har gått med i facebookgruppen för att de själva varit utsatta, vet andra som blivit utsatta eller anser att detta är ett stort problem.

Vi är en byggsten i det svenska välfärdssamhället och vi kräver en förändring. Vi kräver att de ansvariga i vår bransch tar sitt ansvar. Vi har brutit tystnaden – nu är det er tur att agera!

Linda Gustafsson

kurator RFSL

Frida Svensson

socialsekreterare

Stina Birgegård

boendesekreterare norra Hisingen

Marion Hellgren

boendestödspedagog socialpsykiatrin

initiativtagare till uppropet #orosanmälan

ANNONS