Snuva oss inte på valfriheten i Göteborg

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När Göteborgs kommunfullmäktige 2015 fattade beslut om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem, i hemtjänsten var det många som kände lättnad och glädje. Framförallt äldre och människor med funktionsnedsättningar vilka sedan länge efterfrågat möjligheten att själva välja utförare. Men också den idéburna vård- och omsorgssektorn som vet att vi skulle utgöra ett bra alternativ till Göteborgs stads hemtjänstverksamhet.

Därför är det med oro vi nu efter två år noterar att fullmäktiges beslut på nytt verkar ifrågasättas. Är det så att göteborgarna blivit snuvade på den valfrihet som i demokratisk ordning utlovats?

Genomarbetat förslag

LOV, som redan är infört i 162 av landets kommuner, borde vara en självklarhet i Göteborg. Det förberedande arbetet som stadens tjänstemän genomfört, har gjorts på ett utmärkt sätt. Och det färdiga förslaget är väl underbyggt. På samma sätt har arbetet med att förbereda ett liknande valsystem inom daglig verksamhet för funktionsnedsatta dragits igång. Vi har stor tillförsikt att det kommer resultera i ett lika genomarbetat förslag.

ANNONS

Att de styrande i S, V och MP i det budgetförslag man presenterade häromveckan valt att inte avsätta resurser för införande av LOV är därför märkligt. I praktiken skjuts LOV återigen på framtiden, trots att frågan redan är avgjord. För oss är det tydligt att motståndet mot LOV är ideologiskt och vi har svårt att acceptera att så viktiga frågor i människors vardag reduceras till politisk taktik.

Stort folkligt stöd

När Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, där vi är medlemmar, nyligen lät Novus undersöka allmänhetens uppfattning visade resultatet att hela 70 procent önskar kunna välja utförare. Nästan två tredjedelar anser också att idéburna vårdgivare ger bra eller mycket bra kvalitet. Det är ett högre betyg än både vinstdrivande och offentligt driven omsorg får.

Att själv kunna styra över vem som utför ens hemtjänst är en viktig fråga, som handlar om att stärka individens makt över sin tillvaro. Något som blir än viktigare för den som redan befinner sig i ett utsatt läge. Vi uppmanar därför de styrande partierna att respektera fullmäktigebeslutet som togs 2015. Ge äldre och funktionsnedsatta chansen att öka inflytandet över sin vardag – och oss inom den idéburna sektorn en möjlighet att utifrån vår värdegrund, människosyn, erfarenhet och kompetens bli ett alternativ till Göteborgs stads verksamhet.

ANNONS

Martin Ärnlöv

direktor/vd Bräcke Diakoni

Lotta Säfström

direktor/vd Göteborgs kyrkliga stadsmission

Emil Mattsson

direktor Göteborgs Räddningsmission

Fredrik Alm

chef Vasahemmet

Helén Berndtsson

chef Neuberghska Bambergerska Äldreboendet

ANNONS